3. International Congress of Leukemia Lymphoma Myeloma

11-14 Mayıs 2011
3. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi
İstanbul

THD BİLİMSEL ALT KOMİTE TOPLANTILARI
11 Mayıs 2011 İstanbul
11:30-14:30 Akut Lösemiler Bilimsel A.K.


14:30-17:30 Hematopatoloji Bilimsel A.K.

14:30-17:30 Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar

14:30-17:30 Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel A.K.