Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 3 (HEKHEP 3)