Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 8 (HEKHEP 8)