Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 7 (HEKHEP 7)