Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP)

Halk Eğitim Merkezi, Adıyaman