11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi

 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi 

Antalya

1-02.03.2019

 

http://www.thdkitht2019.org/