Lenfoma Ustalık Sınıfı

DÜZENLEME KOMİTESİ

Dr. Ahmet Muzaffer Demir (THD Başkanı)
Dr. Güner Hayri Özsan (THD Genel Sekreteri)
Dr. Muhlis Cem Ar (THD Araştırma Sekreteri)
Dr. Burhan Ferhanoğlu (THD Lenfoma BAK Başkanı)
Dr. Olga Meltem Akay (THD Lenfoma BAK Sekreteri)

THD YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Ahmet Muzaffer Demir
Trakya ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - Edirne
baskan@thd.org.tr

İkinci Başkan

Dr. Tülin Tiraje Celkan
İstanbul Ü. Cerrahpaşa TF Çocuk Sağl. ve Hast. ABD Çocuk Hematoloji Onkoloji BD - İstanbul
ikincibaskan@thd.org.tr

Genel Sekreter

Dr. Güner Hayri Özsan
Dokuz Eylül ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - İzmir
gensek@thd.org.tr

Araştırma Sekreteri

Dr. Muhlis Cem Ar
İstanbul Ü. Cerrahpaşa TF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - İstanbul
arassek@thd.org.tr

Sayman

Dr. Eyüp Naci Tiftik
Mersin ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - Mersin
sayman@thd.org.tr

Üye

Dr. Meltem Kurt Yüksel
Ankara ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - Ankara
ykuye1@thd.org.tr

Üye

Dr. İlknur Kazanoğlu
Başkent ÜTF Fizyoloji ABD Adana Erişkin Kemik İliği ve Hücresel Tedavi Merkezi - Adana
ykuye2@thd.org.tr

LENFOMA AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Kanbilimi (Hematoloji) alanında farklı konularda genç uzmanlara yoğunlaştırılmış eğitim vererek kanbiliminin geleceğini yapılandırmaktır. Yan dal eğitimini tamamlamış hematoloji uzmanlarına belirli konu başlıkları altında konuyla ilgili detaylı eğitim vererek bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek, Türk Hematoloji Derneği (THD) ve ülkemizi yurt içi ve yurt dışında temsil edebilecek düzeye gelmelerine yardımcı olmak, çok merkezli klinik çalışmaları gerçekleştirebilecek araştırıcı/eğiticilerin yetişmesinde katkıda bulunmak bu projenin ana amacını oluşturmaktadır.

YÜRÜTME KURULU VE BİLİMSEL KOMİSYON

THD Türk Kanbilim (Hematoloji)  Akademisi yönetimini THD Yönetim Kurulu (YK) üstlenmektedir. Eğitim programının hazırlanacağı ve uygulanacağı bilimsel komisyonlarda THD YK’nın görevlendireceği THD BAK ya da THD üyeleri yer alacaktır. Her eğitime katılacak uzman öğrenci sayısı THD YK tarafından belirlenecek ve başvurular sonrası öğrencinin akademiye kabul edilmesi THD YK’nın onayı ile olacaktır.

HEDEF KİTLE

Meslek yaşamının başlangıcında olan, gönüllü ve bir konuda ayrıntılı eğitim talep eden THD üyeleridir. Programa en fazla 15 aday kabul edilecektir. Her ustalık öğrencisi sadece bir ustalık eğitimine katılabilir.

ADAY SEÇİMİ

 • Aday yükümlülüklerini yerine getirmiş THD üyesi olmalıdır.
 • Adayların en fazla 7 yıllık Erişkin/Çocuk Hematoloji uzmanı olması gerekmektedir.
  • Ölçütleri karşılayan aday sayısının belirlenenden fazla olması durumunda Türk Hematoloji Okulundan mezun olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  • Açık kontenjan kalması halinde 7 yıldan uzun süredir hematoloji uzmanı olanlar ve uzmanlık sınıfının yapıldığı konuda çalıştığını belgeleyen hematoloji dışı uzmanlık dallarındaki (patoloji, Genetik, tıbbi biyoloji vb) THD üyeleri yönetim kurulu değerlendirmesi neticesinde programa dahil edilebilirler.
 • Adaylar sunum yapabilecek düzeyde İngilizce bildiklerini belgelendirmelidir. Yabancı eğitmenlerin de katılımı ile yüz yüze ve web konferans şeklinde interaktif düzende yürütülecek derslerde yeterli katılımın sağlanabilmesi gerekmekte ve program sonunda her adayın İngilizce kısa bir sunum yapması beklenmektedir.
 • Eğitim programının tümüne katılma taahhüttü edilmelidir (6 hafta sonu yapılacak programın en az 5 tanesine katılım gerekmektedir).
 • Adayın ustalık sınıfına katılabilmesi için kurumundan onay alması gerekmektedir.
 • Programa ilişkin konuya ilgi duyan ve kariyerinin geri kalan kısmını ağırlıklı olarak bu konuda araştırma ve eğitiminde rol almayı hedefleyen, ülkemizi bu konuda temsil edecek adaylar değerlendirilecektir.
 • Her aday başvuru esnasında neden söz konusu alanda kendini geliştirmek istediğini bu konuda ileriye yönelik hedef ve planlarını belirten bir niyet mektubu yazmalı ve varsa konu ile ilgili bildiri ve yayınlarını eklenmelidir.
 • Her ustalık öğrencisi sadece bir ustalık eğitimine katılabilir.

EĞİTİCİ SEÇİMİ

Eğitim programı ustalık sınıfı öğrencilerinin, ilgili konuda söz sahibi ulusal ve uluslararası fikir liderlerini de tanımalarını sağlamak amacıyla Türk ve yabancı 10-12 eğitici tarafından yürütülecektir. Konu başlığına uygun olarak kendi alanında yetkin hematoloji uzmanı, patolog, genetikçi veya laboratuvar uzmanları eğitici olarak atanabilirler. Eğiticilerin seçimi ve atama yetkisi THD YK’dadır.

TOPLANTI PROGRAMI VE SÜRESİ

Sınıflar her ayın ilk hafta sonu (en fazla 6 ay süre ile) yapılması planlanmıştır. Gerektiğinde tarihler THD YK tarafından değiştirilebilir. Her eğitim programı 1.5 gün (Cumartesi tam gün ve Pazar yarım gün) olacak, her ay 11 konu içeriği ile toplam 6 ay , 66 saat sürecektir. Son 11 saat öğrencilerin olgu sunumu ve olguyu yorumlama ve tartışmalarına ayrılacaktır. Diğer 55 saatlik program bilimsel komisyon tarafından yapılandırılacaktır. Toplam program süresince yüz yüze eğitim dışında da öğrenciler THD tarafından kurulan online eğitim platformunda eğitimlerini pekiştireceklerdir.

EĞİTİM MATERYALİ

Akademinin konusu ile ilgili tüm sunum ve yayınlar THD Türk Kanbilim (Hematoloji) Akademisi web sayfasına yüklenecektir. Aynı web sayfasında online eğitim sistemi kurulacaktır. Öğrenciler E-oylama sistemi ile derslerde ve ders sonrası online sistemde olgu tartışacaklar, online sistem üzerinde ara ve bitirme sınavlarına girecekler, tüm yayın ve sunumlara bu sayfa üzerinden ulaşabileceklerdir. Eğitim programı bitiminde başarılı olan öğrencilere başarı sertifikası verilecektir. Eğitimlerin video kaydı yapılacak ve programın tamamlanmasını takiben tüm THD üyelerinin erişimine açılacaktır.

EĞİTİM YERİ

Eğitim, THD İktisadi İşletme Merkezi olan Ankara’daki ofis binası toplantı salonunda ya da THD YK’nın belirleyeceği bir yerde yapılacaktır.

BÜTÇE

Aday ve eğiticilerin ulaşım ve konaklamaları ile toplantı merkezi giderleri THD tarafından karşılanacaktır. Tüm organizasyon THD tarafından yapılacaktır.

BİLİMSEL KOMİSYON GÖREVİNİN SONA ERMESİ

 • Görev süresinin tamamlanması (her sınıf bitiminde görev sonlanmış sayılır),
 • Yazılı istifa beyanı
 • Yurt dışı görevi, sağlık sorunu vb zorunlu gerekçelerle kesintisiz bir şekilde bir yılı aşabilecek bir süreyle eğitim faaliyetlerini sürdürülmesinde engel bir durum olduğunun anlaşılması ve belgelenmesi
 • Önceden planlanmış olan veya THD YK tarafından iletilen davetle katılımı gerektiren üç toplantı veya faaliyete mazeretsiz olarak katılmama
 • Dernek üyeliğinin devamına engel olan durumların varlığı

GÖREV SÜRESİ

Seçilen bilimsel komisyon üyeleri  eğitim programı süresince görev yaparlar. Aynı eğitim programının tekrarı yapılacaksa aynı kurul üyeleri THD YK  tarafından tekrar görevlendirebilirler.

YÜRÜTME

Bu esasların yerine getirilmesini THD YK  denetler. Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olup, yönerge THD YK adına THD Başkanı tarafından yürütülür.

LENFOMA USTALIK SINIFI YÖNERGESİ

AMAÇ VE TANIM

Lenfoma konusunda genç uzmanlara yoğunlaştırılmış eğitim vererek kanbiliminin geleceğini yapılandırmaktır. Yan dal eğitimini tamamlamış hematoloji uzmanlarına belirli konu başlıkları altında konuyla ilgili detaylı eğitim vererek bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek, Türk Hematoloji Derneği (THD) ve ülkemizi yurt içi ve yurt dışında temsil edebilecek düzeye gelmelerine yardımcı olmak, çok merkezli klinik çalışmaları gerçekleştirebilecek araştırıcı/eğiticilerin yetişmesinde katkıda bulunmak bu projenin ana amacını oluşturmaktadır. Lenfoma Ustalık Sınıfı Yönergesi, THD Türk Kanbilim (Hematoloji)  Akademisi Yönetmeliği kapsamında uygulanır.

YÜRÜTME KURULU VE BİLİMSEL KOMİSYON

THD Kanbilim (Hematoloji) Akademisi yönetimini THD Yönetim Kurulu (YK) üstlenmektedir. Eğitim programının hazırlanacağı ve uygulanacağı bilimsel komisyonlarda THD YK’nın görevlendireceği THD Lenfoma BAK ya da THD üyeleri yer alacaktır. Her eğitime katılacak uzman öğrenci sayısı THD YK tarafından belirlenecek ve başvurular sonrası öğrencinin akademiye kabul edilmesi THD YK’nın onayı ile olacaktır.

HEDEF KİTLE:

Meslek yaşamının başlangıcında olan, gönüllü ve lenfoma konusunda ayrıntılı eğitim talep eden THD üyeleridir. Bu ustalık sınıfının ana konusu “Lenfoma”dır. Programa en fazla 15 aday kabul edilecektir. Her ustalık öğrencisi sadece bir ustalık eğitimine katılabilir.

ADAY SEÇİMİ

 • Aday yükümlülüklerini yerine getirmiş THD üyesi olmalıdır.
 • Adayların en fazla 7 yıllık Erişkin/Çocuk Hematoloji uzmanı olması gerekmektedir.
  • Ölçütleri karşılayan aday sayısının belirlenenden fazla olması durumunda Türk Hematoloji Okulundan mezun olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  • Açık kontenjan kalması halinde 7 yıldan uzun süredir hematoloji uzmanı olanlar ve uzmanlık sınıfının yapıldığı konuda çalıştığını belgeleyen hematoloji dışı uzmanlık dallarındaki (patoloji, Genetik, tıbbi biyoloji vb) THD üyeleri yönetim kurulu değerlendirmesi neticesinde programa dahil edilebilirler.
 • Adaylar sunum yapabilecek düzeyde İngilizce bildiklerini belgelendirmelidir. Yabancı eğitmenlerin de katılımı ile yüz yüze ve web konferans şeklinde interaktif düzende yürütülecek derslerde yeterli katılımın sağlanabilmesi gerekmekte ve program sonunda her adayın İngilizce kısa bir sunum yapması beklenmektedir.
 • Eğitim programının tümüne katılma taahhüttü edilmelidir (6 hafta sonu yapılacak programın en az 5 tanesine katılım gerekmektedir).
 • Adayın ustalık sınıfına katılabilmesi için kurumundan onay alması gerekmektedir.
 • Programa ilişkin konuya ilgi duyan ve kariyerinin geri kalan kısmını ağırlıklı olarak bu konuda araştırma ve eğitiminde rol almayı hedefleyen, ülkemizi bu konuda temsil edecek adaylar değerlendirilecektir.
 • Her aday başvuru esnasında neden söz konusu alanda kendini geliştirmek istediğini bu konuda ileriye yönelik hedef ve planlarını belirten bir niyet mektubu yazmalı ve varsa konu ile ilgili bildiri ve yayınlarını eklenmelidir.
 • Her ustalık öğrencisi sadece bir ustalık eğitimine katılabilir.

LENFOMA USTALIK SINIFININ EĞİTİCİLERİ

THD Lenfoma BAK Başkanı ve sekreterleri

 • 1 Hematopatolojide deneyimli Patoloji Uzmanı: THD Hematopatoloji BAK başkanı veya başkanın önerdiği bir üye
 • 1 Tıbbi Genetik Uzmanı: THD Moleküler Biyoloji ve Sitogenetik BAK Başkanı veya başkanın önerdiği bir üye
 • 1 Nükleer Tıp Uzmanı: THD üyesi olması tercih nedenidir.
 • 1 Radyasyon Onkologu: THD üyesi olan tercih nedenidir.
Yabancı eğitici danışma kurulunun isteğine bağlı olarak karar verilecektir.

EĞİTİM MATERYALİ

Lenfoma ustalık sınıfı ile ilgili tüm sunum ve yayınlar THD Türk Kanbilim (Hematoloji) Akademisi web sayfasına yüklenecektir. Aynı web sayfasında online eğitim sistemi kurulacaktır. Öğrenciler E-oylama sistemi ile derslerde ve ders sonrası online sistemde olgu tartışacaklar, online sistem üzerinde ara ve bitirme sınavlarına girecekler, tüm yayın ve sunumlara bu sayfa üzerinden ulaşabileceklerdir. Eğitim programı bitiminde başarılı olan öğrencilere başarı sertifikası verilecektir. Eğitimlerin video kaydı yapılacak ve programın tamamlanmasını takiben tüm THD üyelerinin erişimine açılacaktır.

YÜRÜTME

Bu esasların yerine getirilmesini THD YK  denetler.

Bu yönerge yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olup, yönerge THD YK adına THD Başkanı tarafından yürütülür.

EĞİTİM GÖREVLİLERİ VE OLGU YAZARLARI İÇİN LENFOMA USTALIK SINIFI KILAVUZU

Lenfoma Ustalık Sınıfı, kendini hematolojinin farklı alanlarında uzmanlaşmaya adamış, iyi eğitim almış, yabancı dil bilen, geleceğin ulusal ve uluslararası önemli fikir öncülerini yetiştirmek amacıyla Türk Hematoloji Derneği’nin başlattığı Türk Hematoloji Akademisi Programı çerçevesinde yapılandırdığı ve ön planda Hematoloji Uzmanlığını yeni tamamlamış genç hekimleri hedef alan bir ileri eğitim modülüdür.

Yapı ve dersler

Ustalık sınıfı, bilimsel komisyon kararı ve yürütme kurulu onayı ile değiştirilmedikçe altı ay süreyle her ayın ilk hafta sonunda yüzyüze verilen bir dizi ders ve takip eden 3 hafta boyunca devam eden online eğitimi kapsayan 6 modülden ibarettir. Her modül, bir buçuk güne yayılan 45 dakikalık 11 ders saatinden oluşmaktadır (Cumartesi sabahtan Pazar öğlene kadar). Modüller içerisinde teorik dersler, pratik oturumları ve olgu tabanlı tartışmalar yer almaktadır. Her modülün başlangıcında ve sonunda sırasıyla bir ön değerlendirme ve son değerlendirme testi yapılacaktır. Ustalık Sınıfı öğrencileri her modülün başlangıcından yaklaşık bir hafta önce ilgili çalışma materyallerini (yayınlar, video dersleri, görüntülü anlatımlar vb) alacaklardır. Eğitim görevlilerinden/olgu yazarlarından, her modülün planlı başlangıç tarihinden en az 2 hafta öncesinde kursta kullanmayı amaçladıkları materyali elektronik olarak (e-posta ile) göndermeleri istenecektir. Eğitim görevlilerinden ayrıca her modül için ön ve son değerlendirme testlerinde kullanılmak üzere 4 adet çoktan seçmeli soru göndermeleri beklenmektedir.

Sunumlar, ilgili konudaki öğrenme hedeflerine uygun olarak güncel literatür doğrultusunda kanıta dayalı ve referanslar eşliğinde hazırlanmalıdır. Sunumlar, ilgili iyi uygulama standartlarına uygun şekilde hazırlanmalıdır. Eğitim görevlileri ve olgu yazarları sunumlarını görsel ve işitsel materyallerle (görüntüler, diyagramlar, şekiller, videolar vb.) zenginleştirmelidirler.

Her modül, birinci günde bir öğle yemeğiyle birlikte 15 dakikalık aralarla bölünmüş 45 dakikalık 11 ders saatini içerir. Eğitim görevlileri ders saatinin azami 40 dakikasını (25-30 slayt) sunum için kullanmalı bunun yanında dersi interaktif hale getirmek üzere sorular ve cevaplar için yeterli zaman ayırmalıdır. Slaytlar, online eğitim platformunda bulunacak aynı zamanda modül sırasında ders notu olarak katılımcılara dağıtılacaktır.

Ustalık Sınıfı öğrencilerine, her modülde yüz yüze eğitimin yapıldığı hafta sonunu takip eden 2 hafta oyunca tartışmak üzere en fazla 2 online olgu elektronik olarak gönderilecektir (haftada en fazla bir olgu) ve bu olgular bir nihai rapor oluşturmak üzere öğrenciler arasında yaklaşık birer hafta tartışılacaktır. Her haftanın sonunda öğrenciler tarafından oluşturulan olgu hakkındaki rapor online olarak olgu yazarına gönderilerek değerlendirmesi sağlanacaktır. Daha sonra internet ortamında önceden ilan edilecek tarihlerde olgu yazarı ile birlikte yapılacak bir web konferans ile yazarın öğrencilere doğrudan rapor ve olgu ile ilgili geri bildirim vermesi sağlanacaktır.

Olgu yazarları ve eğitim görevlilerinden, öğrencilerin pratik becerilerini test etmek için her modülde ilgili konu başlıklarıyla ilgili 1 veya 2 olgu hazırlamaları istenecektir. Her olgu, tartışma ortamını oluşturmak üzere hastalığın tanısı ve tedavisiyle ilgili 5 ila 10 çözümleme türünde soru içermelidir.

Altı aylık kurs süresince Ustalık Sınıfı öğrencilerine sunum becerileri, iletişim ve özet yazımı gibi kişisel gelişim dersleri de verilecektir. Ustalık Sınıfının son gününde, öğrencilerden tüm kurs boyunca edindikleri teorik ve kişisel gelişim bilgilerini kullanarak lenfomayla ilgili önceden belirlenmiş bir konu başlığı hakkında 10 dakikalık bir sunum yapmaları istenecektir.

Eğitim görevlileri ve olgu yazarlarına yönelik genel notlar

 • Sunumlar hazırlanırken WFH, THD, TPHD yönergeleri ve önerileri gibi konuyla ilgili en güncel bilgiler esas alınmalıdır.
 • Sunumun ilk slaydında dersin amaçlarını ve kazanımlarını açıklayın. Öğrenme hedefleri ve kazanımlar Lenfoma Bilimsel Alt Komitesi Başkanı tarafından değerlendirildikten sonra gerekirse Lenfoma Ustalık Sınıfı hedefleri çerçevesinde değiştirilebilir.
 • İçeriğin kanıta dayalı olması sağlanmalıdır. Yazarlar/Eğitim görevlileri ilgili referansları ve kanıt seviyesindeki bilgi notlarını (uygulanabilir yerlerde) dahil etmelidir.
 • İlaç veya tıbbi işlemlerle ilişkili endikasyon dışı kullanım söz konusu ise sunum sırasında belirtilmelidir.
 • Sunumlar, kurs bitiminden sonra THD’nin internet sitesinde kayıtlı üyelerin kullanımına açılacağından güncelliğini kısa süre içinde yitirebilecek terim, sınıflama, örnek, tedavi ve olguların sunumlar içinde yer almamasına özen gösterilmelidir.
 • Sunum içeriğinin etik, mediko-legal ve yasal düzenlemelere uygun olduğundan emin olunmalıdır.
 • Sunumlar hazırlanırken telif hakkı yönergeleri ve kanunlar gözetilmelidir. Yazarlar/eğitim görevlileri, bizzat sahibi olmadıkça veya kamuya açık bir alandan temin edilmedikçe, görüntüler, çizimler, video klipler ve benzerleri eğitim materyalleri için referans bilgi kaynağını belirtmelidir.
 • Olası çıkar çatışmaları bildirilmelidir.

Eğitim görevlileri ve olgu yazarları tarafından sağlanacak materyaller

Tüm eğitim görevlilerinin, aldıkları davet yazısında belirtilen son tarihten önce aşağıdaki belgeleri sağlamaları beklenmektedir:

 • Kısa Özgeçmiş
 • Dersin öğrenme hedeflerini/kazanımları açıklayan bir slayt
 • Sunum (sunumlar ders notu olarak katılımcılara verileceğinden, Prezi ve benzerleri gibi Power Point dışındaki sunum formatlarının kullanılması önerilmez) - Eğitim görevlisinin talep etmesi durumunda Türk Hematoloji Derneğinin slayt şablonu kullanılabilir.
 • Dersi kısaca açıklayan bir özet (bu belge, ders notlarının kapak sayfasında yer alacaktır)
 • Okunması önerilen PDF dosyası formatındaki materyaller (eğitim görevlisinin dersten önce öğrenciler tarafından okunmasının gerekli olduğunu düşündüğü makale, ders notu v.b.).
 • Verilen her ders için dört adet çoktan seçmeli soru.
Tüm olgu yazarlarının, aldıkları davet yazısında belirtilen son tarihten önce aşağıdaki belgeleri sağlamaları beklenmektedir:
 • Kısa Özgeçmiş
 • Dersin öğrenme hedeflerini/kazanımları açıklayan bir slayt
 • Sunum (sunumlar ders notu olarak katılımcılara verileceğinden, Prezi ve benzerleri gibi Power Point dışındaki sunum formatlarının kullanılması önerilmez) - Eğitim görevlisinin talep etmesi durumunda Türk Hematoloji Derneğinin slayt şablonu kullanılabilir.
 • Olgu sunumunun son slaydında okunması önerilen kaynaklar (eğitim görevlisinin ileri öğrenme için gerekli olduğunu düşündüğü herhangi bir materyali içerir)
 • Katılımcılar için tartışma ortamının oluşturulması ve olguyla ilgili bir raporun hazırlanması için her olguya ait 5 ila 10 çözümleme türünde soru.
 • Raporların değerlendirilmesi ve online geri bildirimde bulunulacağına dair rıza beyanı

Eğitim görevlileri için genel sunum standartları

İngilizceyi ikinci dil olarak konuşan öğrencilerin derslerde kavrama güçlüğü yaşamalarını engellemek amacıyla yabancı dilde (İngilizce) eğitim verecek öğretim görevlilerinin aşağıda belirlenen standartlara uyması beklenmektedir.

 • Etken cümle çatısı ve ikinci tekil şahıs (sen) kullanın.
 • Şimdiki zaman kipinde konuşmaya çalışın ve mümkün olduğunda söyleşi tonunu kullanın
 • Basit, kesin ve tutarlı cümleler kullanın.
 • Evrensel olarak bilinen örnekleri kullanın

Sunum Standartları

 • Ders başına (45 dak.) olacaktır, toplam slayt sayısı 30’u geçmemelidir.
 • Giriş slaydı öğrenme hedeflerini içermelidir.
 • Slaytlar aşırı dolu / okunması güç olmamalıdır (genellikle her slaytta 3-5 cümle ve en fazla 50 kelime)
 • Karmaşık şekiller ve tabloların kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Karmaşık kavramların öğretilmesinde anlamayı kolaylaştırmak amacıyla çizimler/şekiller/akış şemaları (veya herhangi bir görsel-işitsel materyal) , tercih edilmelidir.
 • Görsel ilgili artırmak için grafikler ve fotoğraflar kullanılmalıdır.
 • Slaytlar numaralandırılmalıdır.
 • Bilgi/çizim/fotoğraf v.b. bizzat oluşturulmadıysa kaynağı mutlaka belirtilmelidir (geçerli durumlarda)

Türk Hematoloji Derneği – Türk Kanbilimi (Hematoloji) Akademisi
Lenfoma Ustalık Sınıfı Taslak Programı
1. Modül [3-4 Eylül 2016]
3 Eylül 2016
Tarih Başlık Konuşmacı
08:30-09:15 Hodgkin lenfomaya giriş HL, nodüler lenfosit baskın HL biyolojisi & tedavisi Anna Sureda
09:30-10:15 cHL; risk değerlendirmesi ve ilk basamak tedavi (erken evre) Anna Sureda
10:30-11:15 cHL; birinci basamak tedavisi (ileri evre) Anna Sureda
11:30-12:15 Nüks/ tedaviye yanıt vermeyen HL’nin tedavisi Anna Sureda
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 Otolog hematopoetik kök hücre naklinden sonra nüks eden HL’nin tedavisindeki güncel kavramlar Burhan Ferhanoğlu
14:30-15:15 Hodgkin lenfoma tanılı yaşlı hastaların tedavisi Burhan Ferhanoğlu
15:30-16:15 Olgu tabanlı HL tartışmaları Burhan Ferhanoğlu
16:30-16:45 Özet / Sınav Burhan Ferhanoğlu
17:00-18:30 Kişisel Gelişim Programı- Etkili Sunum ve Konuşma Tekniği Devrim Keklik
4 Eylül 2016
Tarih Başlık Konuşmacı
08:00-08:45 MALT lenfomadaki genel kavramlar Pier Luigi Zinzani
09:00-09:45 Nodal marjinal bölge lenfoması / dalak marjinal bölge lenfoması   Pier Luigi Zinzani
10:00-10:45 Castleman Hastalığı Pier Luigi Zinzani
11:00-11:45 Olgu tabanlı MZL tartışması Pier Luigi Zinzani
12:00-12:30 Özet / Sınav Burhan Ferhanoğlu
2. Modül [8-9 Ekim 2016]
8 Ekim 2016
Tarih Başlık Konuşmacı
08:30-09:15 Patoloji- Küçük B Hücreli Lenfoma Işınsu Kuzu
09:30-10:15 Patoloji- İleri Evre B hücreli Lenfoma Aysegul Uner
10:30-11:15 Patoloji- T Hücreli Lenfoma Nalan Akyürek
11:30-12:15 Patoloji- Hodgkin Lenfoma Tülay Tecimer
12:30-13:30 Öğle Yemeği  
13:30-14:15 Interaktif Olgu Tartışmaları Öner Doğan
14:30-15:15 Interaktif Olgu Tartışmaları Mükerrem Safalı
15:30-16:15 Lenfoid Neoplazmlarda Akış Sitometrisi Zafer Başlar
16:30-16:45 Özet / Sınav Ayşegül Üner
17:00-18:30 Kişisel Gelişim Programı- İkna Devrim Keklik
9 Ekim 2016
Tarih Başlık Konuşmacı
08:00-08:45 FL’ye giriş, FL’nin sınıflandırılması ve prognozu Önder Arslan
09:00-09:45 FL’nin birinci basamak tedavisi Önder Arslan
10:00-10:45 Nüks/ tedaviye cevap vermeyen FL’nin tedavisi Önder Arslan
11:00-11:45 Olgu tabanlı FL tartışması Önder Arslan
12:00-12:30 Özet / Sınav Burhan Ferhanoğlu
3. Modül [5-6 Kasım 2016]
5 Kasım 2016
Tarih Başlık Konuşmacı
08:30-09:15 DBBHL’ye giriş ve genel kavramlar Burhan Ferhanoğlu
09:30-10:15 DBBHL, prognoz ve birinci basamak tedavisi Burhan Ferhanoğlu
10:30-11:15 Double-hit lenfoma ve çift ekspressör lenfoma açıklaması ve tedavisi Burhan Ferhanoğlu
11:30-12:15 Nüks/tedaviye yanıt vermeyen DBBHL’nin tedavisi Burhan Ferhanoğlu
12:30-13:30 Öğle Yemeği  
13:30-14:15 Agresif lenfomada MSS profilaksisi  İbrahim Barışta
14:30-15:15 DLBCL tanılı yaşlı hastaların tedavisi  İbrahim Barışta
15:30-16:15 Olgu tabanlı tartışma  İbrahim Barışta
16:30-16:45 Özet / Sınav Burhan Ferhanoğlu
17:00-18:30 Kişisel Gelişim Programı- Hikaye Anlatıcılığı Devrim Keklik
6 Kasım 2016
Tarih Başlık Konuşmacı
08:00-08:45 PCNS lenfoma tanılı hastanın değerlendirilmesi Semra Paydaş
09:00-09:45 PCNS hastalığının tedavisi (yeni tanılanmış ve nüks etmiş) Semra Paydaş
10:00-10:45 Klinik sunum ve mediastinal büyük B hücreli lenfomanın tedavisi Olga Meltem Akay
11:00-11:45 Richter sendromu Olga Meltem Akay
12:00-12:30 Özet / Sınav Burhan Ferhanoğlu
4. Modül [7-8 Ocak 2017]
7 Ocak 2017
Tarih Başlık Konuşmacı
08:30-09:15 T hücreli lenfomalara giriş, sınıflandırma Massimo Federico
09:30-10:15 Periferal T hücreli lenfoma, birinci basamak tedavisi Massimo Federico
10:30-11:15 Nüksetmiş periferal T hücreli lenfomanın tedavisi Massimo Federico
11:30-12:15 Enteropatiyle seyreden THL, / T/NK NHL, hepatosplenik Massimo Federico
12:30-13:30 Öğle Yemeği  
13:30-14:15 Kutanöz T hücreli lenfoma Zafer Gülbaş
14:30-15:15 Nakil-I Zafer Gülbaş
15:30-16:15 Nakil-II Zafer Gülbaş
16:30-16:45 Özet / Sınav Burhan Ferhanoğlu
17:00-18:30 Kişisel Gelişim Programı- Kişisel Marka Yaratmak Devrim Keklik
8 Ocak 2017
Tarih Başlık Konuşmacı
08:00-08:45 KLL/ Küçük Lenfositik Lenfoma’ya giriş, KLL/ Küçük Lenfositik Lenfoma sınıflandırılması ve prognozu Teoman Soysal
09:00-09:45 KLL/ Küçük Lenfositik Lenfoma birinci basamak tedavisi Teoman Soysal
10:00-10:45 Nüks / tedaviye yanıt vermeyen KLL/ Küçük Lenfositik Lenfoma tedavisi Teoman Soysal
11:00-11:45 Olgu tabanlı KLL/ Küçük Lenfositik Lenfoma tartışması Teoman Soysal
12:00-12:30 Özet / Sınav Burhan Ferhanoğlu
5.  Modül [11-12 Şubat 2017]
11 Şubat 2017
Tarih Başlık Konuşmacı
08:30-09:15 Lenfoma genetiği/ epigenetik Ralf Kuppers
09:30-10:15 Tümör heterojenitesi ve tümör mikroortamı Ralf Kuppers
10:30-11:15 Hücreiçi sinyal ileti yolakları ve tedavideki yerleri Ralf Kuppers
11:30-12:15 Lenfomada PET’in Radyodiyagnostik önemi Onur Demirkol
12:30-13:30 Öğle Yemeği  
13:30-14:15 Mantle hücreli lenfomadaki genel kavramlar Olivier Hermine
14:30-15:15 Mantle Hücreli, birinci basamak tedavisi Olivier Hermine
15:30-16:15 Mantle Hücreli, nüks refrakter hastalığın tedavisi Olivier Hermine
16:30-17:15 Burkitt Lenfoma Burhan Ferhanoğlu
17:15-17:30 Özet / Sınav  
17:30-18:30 Kişisel Gelişim Programı- Hekimlikte Psikodinamik Yaklaşım Devrim Keklik
12 Şubat 2017
Tarih Başlık Konuşmacı
08:00-08:45 Lenfoblastik lenfoma Yahya Büyükaşık
09:00-09:45 Gri zon lenfoma Yahya Büyükaşık
10:00-10:45 Lenfomada radyoterapi Yasemin Bölükbaşı
11:00-11:45 Özet / Sınav Burhan Ferhanoğlu
6.  Modül [4-5 Mart 2017]
4 Mart 2017
Saat Başlık Olası Konuşmacılar
08:00-08:45 Sunum teknikleri-I DSA
09:00-09:45 Sunum teknikleri –II DSA
10:00-10:45 Sunum teknikleri –III DSA
11:00-11:45 Sunum teknikleri – IV DSA
12:00-13:00 Öğle yemeği  
13:00-14:45 Klinik Çalışma Değerlendirme DSA
15:00-15:45 Klinik Çalışma Değerlendirme DSA
15:45-16:00 Ara  
16:00-16:30 Hazırlık Öğrenciler
16:30-18:00 Sunumlar (beşer kişi) Öğrenciler
5 Mart 2017
Saat Başlık Olası Konuşmacılar
08:00-08:45 Klinik Araştırma Nasıl Yapılır DSA
09:00-09:45 Araştırıcının Zorunlulukları Nelerdir DSA
10:00-10:45 Klinik Çalışma Nasıl Değerlendirilir DSA
11:00-11:45 Hemofilide/Lenfomada Klinik Araştırmalar DSA
12:00-12:50 Sınav ve sertifika dağıtımı THD BAK & THD Yönetim Kurulu
12:50 Öğle yemeği ve ayrılış

Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi İletişim Bilgileri

Adres: Turan Güneş Bulv. İlkbahar Mah. 613. Sok. No:8 Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 490 98 97(pbx)
Faks: +90 312 490 98 68
E-posta thd@thd.org.tr - thdofis@thd.org.tr

Türk Hematoloji Derneği Merkez İletişim Bilgileri

Adres: Mall of İstanbul Rezidans Süleyman Demirel Bulvarı 7 A Blok No: 26 34306 Başakşehir, İstanbul
Tel: +90 212 603 66 55
Faks: +90 212 603 66 35
Yukarı