TR | EN

Anasayfa : Dernek Hakkında : Tarihçe

Tarihçe

Türk Hematoloji Derneği (THD), Sedat Tavat, Arif İsmet Çetingil, F. Reimann, Şeref İnceman, Orhan N. Ulutin, Ayhan Çavdar, Burhan Say, Nail Tartaroğlu, Muzaffer Aksoy ve Mustafa Karaca tarafından 1967 yılında kurulmuş, ülkemizde ve uluslararası düzeylerde hematoloji alanında önemli görevler üstlenen 800’ü aşkın üyesiyle köklü bir uzmanlık  derneğidir.

Kuruluşundan bu yana hedefi ülkemizde hematoloji eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve ulusal boyutta standardize edilmesi, hematoloji ve hematolojiyle birlikte çalışan bilim dalları ile  bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki çalışma ve araştırmaları geliştirmek, desteklemek, bölge, yöre vb. sınırlamalar olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmaktır. Bu amaçla hematolojide ve ilgili bilim dallarında çalışanlara mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası kurs, seminer, çalıştay gibi bilimsel, aydınlatıcı aktiviteleri başarıyla gerçekleştirmektedir. 

THD Uluslararası Hematoloji Derneği (ISH)’nin Avrupa-Afrika Bölümü’nde yer alan THD, 2004 yılından itibaren Avrupa Hematoloji Derneği (EHA) ve Avrupa Hematoloji Akreditasyon Komisyonu (ECAH) ortaklığında, bilimsel eğitim programlarına katılımda Continuing Medical Education (CME) akreditasyon puanlarıyla ve Türk Tabipler Birliği (TTB) kredileri ile kredilendirilmektedir.

Derneğin resmi web sitesi www.thd.org.tr hematolojik hastalıklarla ilgili en son haberler, toplantılar, hekimler için eğitsel kaynaklar, hematolojik hastalıklar konusunda ulusal tanı ve tedavi kılavuzları, hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme sayfası ile THD’nin ödül, kredilendirme, burs, araştırma ve diğer çeşitli destek programları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Sayfada ayrıca üyelerine haftalık haberler gönderen bir forum ve derneğin resmi yayın organı olan Turkish Journal of Hematology’nin web adresi olan www.tjh.com.tr için de bir bağlantı (link) bulunmaktadır.

THD, halka ve hekimlere yönelik 50’yi aşkın Türkçe eğitim kitabı hazırladı. Yılda dört sayı olarak yayımlanan, bilimsel uluslararası indekslerde yer alan Turkish Journal of Hematology dergisi (www.tjh.com.tr) ve yılda 4 kez yayımlanan, yaptığı çalışma ve aktivitelerini üyelerine duyurduğu THD bülteni derneğimizin yayın organlarıdır. Derneğimizin web sayfasında tüm sayılar yer almaktadır (www.thd.org.tr).   THD bu çalışmalarını bünyesindeki 16 Bilimsel Alt Komitesi ile gerçekleştirmektedir.

THD bugüne 40 Ulusal Hematoloji Kongresi, 8 Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi ve 4 "International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma” başlıklı uluslararası kongreyi kendi organizasyonu ile düzenledi. Ayrıca sayısız okul ve kurs THD organizasyonu ile düzenlemiştir. 2005 yılında binin üstünde katılımcı ile Dünya Hematoloji Kongresine ev sahipliği yapmıştır. Bu kongre Dünya Hematoloji Kongreleri arasında en başarılı kongre olarak yerini almıştır. THD, bu kongrede yurt dışından konuşmacı olarak gelen konusunda uzman 98 hematoloji uzmanına İstanbul’da ev sahipliği yapmıştır.  (http://www.thd.org.tr/etkinlikler/3/). 

THD tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Ulusal Hematoloji Kongresi ülkemizde düzenlenmekte olan konusundaki en önemli bilimsel şölendir. Ayrıca ülkemizde de uygulanmakta olan ve habis vd kan hastalıklarının tedavisinde çok önemli bir seçenek olan kemik iliği nakli konusunda düzenlenmekte olan “Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi” ülkemizde bu konuda yapılagelen tek ulusal kongredir. Bu kongrede hekimlerin yanı sıra tedavide büyük rol üstlenen hemşireler ve diğer çalışanlara yönelik olarak Avrupa Kök Hücre Nakli Birliği (EBMT) ile ortak kurslar düzenlemekte ve bu kongrede THD, EBMT ortaklığı ile dünya genelindeki kök hücre nakli merkezlerinin kalite denetimleri için hematologlara sertifika vermektedir.   İki yılda bir gerçekleştirdiğimiz ve geçtiğimiz yıl sekizincisi başarı ile düzenlenen bu kongre dünya ölçeğinde konusundaki en büyük üçüncü kongre olma özelliğini taşımaktadır.

Ulusal Hematoloji Kongreleri sırasında uluslararası saygın hematoloji dernekleri ile ortak eğitim oturumlarına da yer verilmektedir. Türk Hematoloji Derneğinin uluslararası hematoloji camiasındaki ilişki düzeyi bu toplantıları rutin hale getirmiştir. Bunlardan birisi kanama ve pıhtlaşma hastalıkları konusunda dünyadaki en önemli bilimsel dernek olan “International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)” ile ortak düzenlenecek eğitim oturumlarıdır. Diğer ortak eğitim oturumları ise Avrupa’daki tüm ülkeleri kapsayan tek hematoloji derneği olan EHA (Avrupa Hematoloji Derneği)  ile birlikte düzenlenmektedir. Türk Hematoloji Derneği ile EHA arasında 2014 yılında ortak aktivitelerin  gelecekte devamı bir  sözleşme altına alınmıştır. Bu sözleşme EHA’nın bir ulusal hematoloji derneği ile gerçekleştireceği ilk sözleşmedir. Her sene en az bir okulu EHA ile ortak düzenleme ve her yıl EHA Highlights’ı ülkemizde yapmak üzere anlaştık bu sene EHA ile çeşitli orta projelerimizin sürekliliği için bu protokolü imzaladık.

Avrupa Hematoloji Derneği'nin (EHA), Tu¨rk Hematoloji Derneği ortaklığı ile yürüttüğü H-Net projesi sona ermiştir. Bu proje kapsamında sürdürülen ve daha önce ülkemizden de uzmanlık öğrencilerinin katıldığı Masterclass online eğitim programı çok başarılı olduğu için devam etmektedir. Bu sene iki genç yan dal uzmanımız “masterclass” eğitimine, iki uzman ise “bite size” eğitime katılmışlardır. Bugüne kadar 2011 yılından itibaren 12 yan dal öğrencimizi bu eğitimlere girmeleri için destekledik.

Avrupa Hematoloji Derneği’nin Ulusal Dernekler toplantılarına derneğimizi temsilen her yıl katıldık ve yeni eğitim projelerinde yer almaya başladık. Hematoloji Asistan/Uzmanlarına Yurtdışı Destek Programı (HAUD) projesini başarıyla tamamladık. EHA pasaport projesine yeni üyeler ekledik. Gençler ile el ele ortak projelerimiz devam ediyor. 

Dernek olarak yaptığımız bilimsel faaliyetlerin başında düzenlediğimiz okullarımız, kongre ve kurslar geliyor. Bu yıl bu kategoriye çok önemli bir proje eklendi. “THD Online Eğitimler” ile artık daha çok kişiye, üstelik evlerinden katılabilmenin rahatlığı ile ulaşabiliyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte daha çok üyemize eğitim verebilmek amacıyla uygulamaya konulan bu projenin ilk eğitimi “Kronik Miyeloid Lösemi Tedavisinde Sık Konuşulanlar” başlığı ile 6 Haziran 2014’te gerçekleştirildi. Günümüze kadar 12 eğitim başarı ile tamamlandı. 

Ayrıca hematoloji alanında en sık gelişmelerin yaşandığı lösemi, lenfoma ve miyelom konularında derneğimizce Uluslararası Lösemi, Lenfoma, Miyelom Kongresi düzenlemektedir. İki yılda bir yapılan bu kongre uluslararası özelliğe sahip olup başta Balkanlar, Orta Doğu  vd komşu ülkeler olmak üzere yurtdışından katılımcılar ile gerçekleştirilmektedir. Hematolojide tedavi seçenekleri devamlı güncellenen ve sık karşılaşılan bu üç hastalık ile ilgili düzenlenen bu uluslararası toplantıya konusunda dünyaca tanınan bilim insanları konuşmacı olarak davet edilmektedir. 21-23 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacak 5th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma hazırlıklar tamamlanmıştır.  (www.icllm2015.org).

Yukarıda sayılanlar dışında THD’nin geçmişte ev sahipliği yaptığı farklı başlıklarda 18 uluslararası toplantı bulunmaktadır. Bunlardan en sonuncusu, 2012 yılında European Leukemia Net tarafından THD işbirliği ile düzenlenen  uluslararası İstanbul toplantısıdır (http://www.thd.org.tr/2/duyurular/31/european-leukemia-net-frontiers-toplantisi-istanbulda-yapildi).

THD mevcut bilgilerin güncellenmesi amacıyla Selim ve Habis hematolojik hastalıklarda güncelleme toplantıları yapıp  Hematoloji Tanı ve Tedavi Uzlaşı Çalıştayı  ile bu toplantılardan elde edilen bilgiler ışığında hekimlere yönelik olarak konusunda ülkemizde mevcut tek örnek olan ulusal tanı ve tedavi kılavuzlarını yayınlamıştır.

Derneğimiz ülkemizde görev yapan hematoloji uzmanlarının bilimsel araştırmalarını maddi olarak desteklemekte, araştırma ödülleri ile teşvik etmekte, genç hekimlere eğitim bursları vermekte , yurt dışı eğitimleri için aracı olmakta ve bu eğitimleri süresince kendilerine her türlü ekonomik desteği sağlamaktadır. Hematoloji yan dal ihtisası yapmakta olan genç hekimlere “Türk Hematoloji Okulu” başlığı altında hafta sonu kampları şeklinde, ülkenin değişik illerinde yılda 3-4 kez düzenli ücretsiz kurslar yapmaktadır. BU kursların bir kısmını European Hematology Association ile birlikte gerçekleştirerek genç meslektaşlarımızı yurt dışında bulunan dünyaca ünlü hematoloji uzmanları ile de buluşturmaktadır (http://www.thd.org.tr/etkinlikler/7/?menu=5).

Türk Hematoloji Derneği, ülkemizde çeşitli illerde aile hekimleri ile birinci basamak hekimlere “Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi” düzenlemektedir. Her defasında farklı bir ilde gerçekleşen bu aktivite sırasında aynı ilde ayrıca tüm hasta ve hasta yakınlarının katılabildiği, katılımların ücretsiz olduğu hasta ve hasta yakınlarına yönelik düzenlenen toplantılarla, hematolojik kanserleri ve diğer, toplumsal önemi de olan kan hastalıklarını halkın anlayabileceği düzeyde ve her yönüyle ele alarak özellikle hasta ve hasta yakınlarının doğru bilgi almaları hedeflenmektedir.

Bu toplantılarda Hematolog, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, psikiyatrist, diyetisyen gibi farklı alanlardan uzmanlar söz almakta hasta ve hasta yakınları da oturumlar sonunda soru-cevap bölümleriyle ilgili uzmanlarla birebir iletişim kurmaktadır. Bugüne kadar Sinop, Erzurum, Nevşehir, Adıyaman, Sivas, Hatay, Mersin, Denizli, Eskişehir, Aydın ve Trabzon’da düzenlenen bu toplantılar hekimler ve halk tarafından ilgiyle karşılanmıştır (http://www.thd.org.tr/menu/22/hekhep-ve-halkhep).

Eğitim toplantılarının yanında halkın hematoloji ve hematolojik hastalıklar hakkında bilgilenmesi ve  erken teşhisin bu tür hastalarda hayat kurtardığı ve  yanlış tedavilerden kaçınılması gerektiği gibi çok önemli mesajlar vermek için derneğimiz faaliyetlerde bulunmaktadır. İlk olarak 2007 ve 2008 yıllarında kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik Lenfoma Bilinçlendirme Kampanyaları gerçekleştirilmiştir. Lenfoma Kampanyası kapsamında, televizyon, yazılı basın, internet ve dış mekan mecraları üzerinden yapılan bilgilendirme kampanyası ile lenfomaya dikkat çekilmiştir. Yaklaşık her biri 1 ay süren ‘Dikkat Lenfoma’ kampanyaları ile bu hastalığın erken teşhis ve tedavi yolları ve tedavideki başarı oranı geniş kesimlere anlatılmıştır. Bu kampanya kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşülerek bir hafta tüm maçlarda derneğimizin sloganının yer aldığı pankart ile çıkılmıştır (http://www.dikkatlenfoma.com/).

Türk Hematoloji Derneği 2008 yılında Diyarbakır Silvan Sağlık Meslek Lisesine sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli gereç ve kitap yardımında bulunmuştur. 2008 yılında da Roche firması destekli Lenfoma Tanıtım Kampanyası çerçevesinde, ülkemizin değişik bölgelerinden belirlediği dört ilin (Burdur, Artvin, Balıkesir ve Kastamonu), birer sağlık meslek lisesinde, öğrencilerin eğitimine destek amacıyla lenfoma sınıfı yapma kararı almıştır. Bu kampanya ile teknik meslek liselerine bilgisayar ve tıbbi malzeme yardımı yapılmıştır (http://www.thd.org.tr/thddata/books/232/graft).

Derneğimiz 2010 yılında halkımızın hematolojik hastalıklarla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak için yeni bir kampanya düzenlemiştir. Toplumda “kan hastalıkları” ile ilgili daha doğru bir algı oluşturabilmek için bu hastalıkların erken tanı ve tedavisinin önemine vurgu yapmak amacıyla kan hastalıkları belirtileri üzerinde durulmuştur.  Ayrıca genel olarak kampanya ile kan hastalıkları (hematoloji) ve kan hastalıkları doktoru (hematolog) kavramlarının tanınma ve bilinmesini yaygınlaştırmak hedeflenmiştir.

Kampanya kapsamında öncelikle gazetelerde bilgilendirme metinlerinin yer aldığı ilanlar yayımlanmıştır. Web sayfamızda bu amaca hizmet etmek üzere “hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme” bölümü hazırlanarak eğitici kılavuzlar eklenmiştir (http://www.thd.org.tr/THD_Halk/). 

Derneğimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri doğrultusunda 19 Nisan 2011 Salı Günü Adıyaman’da sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiştir. Bu kampanyada Davuthan İlköğretim okulunda yatılı okuyan öğrencilerine kırtasiye yardımı yapmıştır.

Diğer sosyal sorumluluk projemiz ise 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 2014 yılında T.C. Ankara Valiliği Sincan Yetiştirme Yurdu’na ve Trabzon Çocuk Bakım Evlerine yaptığımız ziyaret ve yardım oldu.

Description: EKS%C4%B0K%20FOTO

22 Eylül Kronik Miyeloid Lösemili (KML’li) hastalar için çok özel bir tarihtir. İlk defa 22 Eylül 2011’de dünyanın her yerinden hasta dernekleri bir araya gelerek “Uluslararası KML Farkındalık Günü”nde, Max Vakfı, Alianza Latina ve Uluslararası KML Vakfı’nın desteğiyle, sağlık mesleği mensuplarına, hükümetlere ve sağlık sektörüne hastalığın bilinirliğinin artırılması için işbirliği çağrısında bulundu. İşte bu sebeple, KML’ye neden olan 9 ve 22 numaralı kromozomlardaki genetik değişikliği sembolize eden 22/9 tarihinde dünyanın her yerinde farkındalığı sağlayıcı etkinlikler düzenlenmektedir. Bu tarih Uluslararası KML Günü olarak takvimlerde yerini almıştır. Türk Hematoloji Derneği, bu özel gün kapsamında Kronik Miyeloid Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar Bilimsel Alt Komitesi yönetiminde “Dünya KML Günü–22 Eylül” kapsamında farklı illerde yerel ve ulusal basında farkındalık kampanyası gerçekleştirmiştir (http://www.thd.org.tr/2/duyurular/444/22-eylul-kml-farkindalik-gunu).

Kansızlık (anemi)  toplumsal önemi olan bir sağlık sorunudur. Bu önem sık görülmesinden kaynaklanmaktadır. Örneklemek gerekirse, Dünya Sağlık Örgütü ülkemiz kadınlarında görülme sıklığını yüzde 20-40 olarak tahmin etmektedir. Kansızlık nedenleri arasında, beslenme ile ilgili faktörler, eritrositlerin yapım azlığı ile karakterize kemik iliği yetersizlikleri, çeşitli sistemik hastalıklar, kırmızı kan hücrelerinin artmış yıkımı (hemoliz) ve bazı habis hastalıklar sayılabilir. Tüm bu nedenlerden en sık görüleni demir eksikliği anemisidir. Anemi önlenebilir ve tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. Aneminin ülkemizde tanınması ve farkındalığının artırılması için hazırlanan “Türk Hematoloji Derneği Anemi Tanıtım Filmi” ulusal haber kanallarında yayınlanmıştır (http://www.thd.org.tr/1/haberler/453/turkhematoloji-dernegi-anemi-tanitim-filmi).

Türk Hematoloji Derneği 2013 yılı itibariyle topluma dönük eğitim, kan hastalıkları konusunda farkındalık oluşturma, hastalıklardan korunma, erken tanı, tedavi, tedavi seyrinde sonuca katkısı olacak yaşama dair merak edilen konularda toplumu bilgilendirme çalışmalarını  “Kan Sizsiniz” sloganıyla bütünleşen bir kampanya çerçevesinde sürdürmektedir.

Eğitimlerimiz dışındaki sosyal aktivitelerimiz ile derneğimizin gücüne güç katılıyor. 2014 yılında derneğimize Kızılay tarafından verilen madalya bu aktivitelerin en güzel ödülü oldu.

2014 yılında derneğimiz ayrıca T.C. Türk Patent Enstitüsü’nden Türk Hematoloji Derneği, Türk Hematoloji Okulu ve THD isimlerinin marka tescil belgelerini aldı. 

Bildiğiniz gibi 2009 yılından bu yana SCI-Expanded atıf dizinine dahil olan dergimiz Turkish Journal of Hematology, Ağustos 2013 tarihinden itibaren PubMed Central tarafından taranan dergiler kapsamına alınmıştı ve dergimizde online yayınlanan tüm sayılar  sistemde yer almaya başlamıştı. Bu Eylül ayında Turkish Journal of Hematology “PubMed-Medline” kapsamında da taranmak üzere kabul edildi.DERNEĞİMİZ

Yönetim Kurulu
Denetim ve Disiplin Kurulları
Bilimsel Alt Komiteler
Üyelik
Tüzük
THD Disiplin Yönergesi
Tarihçe
Faaliyet Kitabı

TOPLANTILAR

Kongre ve Kurslar
HEKHEP ve HALKHEP
Türk Hematoloji Okulu
Eğitim Programı
Diğer Toplantılar

ÖDÜL VE DESTEKLER

Hematoloji Tezi Destek Programı
Araştırma Projelerine Destek Programı
Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği
Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve
Özendirme Programı

Ulusal Kongre Bildiri Ödülü
HAUD Programı
YDUS Başarı Bursu

HABERLER

Haber ve Duyurular
Basında THD
Endüstriden Haberler
TTB Duyuruları

Anasayfa   |  Dernek Hakkında |  İletişim
2016 © Bu sitenin tüm hakları Türk Hematoloji Derneği'ne aittir.
Kullanım Koşulları

LookUs & Online Makale