• Anasayfa
 • Toplantılar
 • Türk Hematoloji Okulu
 • İkinci Dönem
 • Türk Hematoloji Okulu 11 - Temel İmmünoloji ve Akış Sitometrisi Kursu
 • Türk Hematoloji Okulu 11 - Temel İmmünoloji ve Akış Sitometrisi Kursu

   

  Türk Hematoloji Okulu 11 Temel İmmünoloji ve Akış Sitometrisi Kursu 14-15 Şubat 2015 tarihlerinde 64 katılımcı ve 9 konuşmacı ile Antalya’da başarıyla gerçekleştirildi.

  Doğal İmmünite, Hücresel İmmünite, Hümoral İmmünite, Hücresel İmmün Yetersizlik, Hümoral İmmün Yetersizlik, Tümör İmmunolojisi, Akış Sitometrisi Çalışma Prensipleri, Monoklonal Antikor Seçimi ve Panel Yapılandırması, Hematolojik Malign Hastalıklarda Akış Sitometrisi ve Hematolojik Benign Hastalıklarda Akış Sitometrisi konu başlıklarının yer aldığı toplantı yoğun ilgi gördü.

   

  14 Şubat 2015

     

  08:50- 09:00

  AÇILIŞ

  PROF. DR. TEOMAN SOYSAL

  09:00-09:30

  DOĞAL İMMUNİTE

  PROF. DR. YILDIZ CAMCIOĞLU

  09:30-10:00

  HÜCRESEL İMMUNİTE

  PROF. DR. TEVFİK AKOĞLU

  10:00-10:30

  HÜMORAL İMMUNİTE

  DOÇ. DR. M. CEM AR

  11:00-11:30

  HÜCRESEL İMMUN YETERSİZLİK

  PROF.DR. TÜRKAN PATIROĞLU

  11:30-12:00

  HÜMORAL İMMUN YETERSİZLİK

  DOÇ.DR. FERAH GENEL

  12:00-12:30

  TÜMÖR İMMUNOLOJİSİ

  PROF.DR. DİCLE GÜÇ

  13:30-14:15

  AKIŞ SİTOMETRİSİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

  YRD. DOÇ. DR.KLARA DALVA

  14:15-15:00

  MONOKLONAL ANTİKOR SEÇİMİ VE PANEL YAPILANDIRMASI

  DOÇ. DR. GÜLDEREN YANIKKAYA DEMİREL

  15:30-16:15

  HEMATOLOJİK MALİGN HASTALIKLARDA AKIŞ SİTOMETRİSİ

  PROF. DR. BURHAN TURGUT

  16:15-17:00

  HEMATOLOJİK BENİGN HASTALIKLARDA AKIŞ SİTOMETRİSİ

  PROF.DR. ZAFER BAŞLAR

  17:00-17:30

  THO ÖĞRENCİLERİ TOPLANTISI

   

  15 Şubat 2015

     

  09:00-12:30

  ÜÇ FARKLI SALONDA AYNI OLGU ÖRNEKLERİ TARTIŞMASI