TR | EN

ISTH/EHA/ISLH/ASH Ortak Burs Programı

 THD-ISTH/EHA/ISLH/ASH ORTAK BURS PROGRAMI YÖNERGESİ

 

Amaç ve Kapsam:

 

Bu yönergenin amacı THD üyesi tüm hematoloji asistan ve uzmanlarının yurt dışında geçici eğitim süreçlerini (6 ay) desteklemeye, böylece hematoloji asistanlarının eğitimine destek sağlamaya, hematoloji alanında uluslar arası ilişkileri güçlendirmeye ve ortak girişimlere zemin hazırlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek olup, yönerge bu amaca yönelik yapılacak işlemleri kapsar.

Tanım:

 1. Türk Hematoloji Derneği (THD), hematoloji asistan ve uzmanlarının, klinik hematoloji, klinik laboratuvar hematoloji ve deneysel hematoloji alanlarında yurt dışında eğitici bilimsel, deneyimlerini arttırıcı programlara (klinik, laboratuvar araştırma, gözlem v.b.) katılımını burslarla destekler. Bu destek THD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kurallar dâhilinde yapılır.
 2. Her yıl bu amaçla kaç burs verileceği THD Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına göre önceden saptanır ve THD Bülteni (veya THD web sitesinde) ilan edilir.
 3. Adaylar yılda bir kez bir sonraki dönem için başvuruda bulunurlar.
 4. Destek, ulaşım giderleri (bir kereye mahsus gidiş ve dönüş uçak bileti) ve aylık 1000 dolar maaş şeklindedir.
 5. Adaylar ekteki başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliğine başvurur. Adaylar arasından seçim Araştırma Sekreterinin ön hazırlığından sonra yönetim kurulunca yapılır. Jüri gerek gördüğünde adayları görüşmeye çağırabilir.
 6. Seçilen adayın başvuru belgeleri tercih ettikleri konulara göre ISTH/EHA/ISLH/ASH derneklerinden birine yönlendirilir.  Bu dernekler adayın özgeçmiş ve niyetine göre adaya çalışabileceği bir merkez ayarlar.
 7. Adayın yurt dışı bursu gitmeden ya da başladıktan sonra iptal oldu ise durum bir hafta içinde THD yönetim kurulu haberdar edilmelidir.
 8. Program süresince ( iki ayda bir ara rapor) ve program bitiminde (sonuç raporu) THD ve yabancı dernek yönetim kuruluna sunulmak üzere çalışılan dönemi özetleyen raporlar sunulmalıdır.
 9. THD yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda bursu iptal etme hakkına sahiptir ve adayı bu konuda önceden haberdar eder.


Programdan yararlanabileceklerin nitelikleri:

 1. THD üyesi olması
 2. Üyelik sorumluluklarını yerine getirmesi
 3. Hematoloji yan dal ihtisası yapıyor ya da uzmanı olması (doçentler ve profesörler yararlanamaz)
 4. Aday bu etkinliğe katılım için bir başka kaynaktan destek sağlamış ise mutalaka yönetim kurulunun bilgilendirilmesi.
 5. THD’nin bursundan yararlanan  aday iki yıl geçmeden yeniden başvuruda bulunamaz.
 6. Aday çalıştığı kurumdan akademik potansiyelini destekleyen referans getirmelidir
 7. İleri düzey İngilizce bilgisi olması
 8. Yurtdışı araştırma yapmak istediği konuda kendini ifade eden, beklentilerini belirten bir niyet mektubu hazırlaması

 

Destek miktarı ve sayısı:

Bu destek yılda bir kez verilir. THD Yönetim Kurulu her yıl desteklenecek hematoloji asistan/ uzman sayısını belirler.

 

Desteğe Başvuru:

THD tarafından THD bülteni, THD web sayfası ve diğer yazılı duyurular ile ilan edilen başvuru tarihlerine kadar gerekli form doldurulur. İstenilen belgeler ile THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliğine başvurulur. Formlar THD web sayfasından sağlanabilir.  

 

Değerlendirme:

THD Yönetim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden itibaren ilk bir ay içerisinde toplanarak başvuruları değerlendirir, Gerekirse başvurandan belgeleri yeniden düzenlemesi veya ek belge sağlaması istenebilir. Değerlendirme sonuçları başvuruyu takiben 6 ay içerisinde başvuru sahiplerine bildirilir. Seçilen kişiler THD bülteninde veya THD web sayfasında açıklanır.  

 

Desteğin verilmesi:

Ödeme THD Saymanlığınca gerçekleştirilir. 

 

Destek süresi:

6 aydır

 

Desteğin izlenmesi:

Bursiyerler yurtdışında çalışmaya başladıktan sonra iki ayda bir ara rapor ve altı ayın bitiminde istenilen formata uygun şekilde bir sonuç raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Bu raporlar THD Yönetim Kurulu tarafından incelenir.

 

 ----------------------------------

 

TSH-ISTH/EHA/ISLH/ASH Fellowship Exchange Program

The TSH- ISTH/EHA/ISLH/ASH Fellowship Exchange Program is intended to provide opportunity and fund to Turkish hematologists to work as scientists and clinical researchers for up to 6 months.

Requirements

·      Applicant must be an MD an active member of TSH and/or ISTH/EHA/ISLH/ASH.

·      Applicant must be an adult/pediatric hematology fellow or adult/pediatric hematologist who do not have an academic degree (Assoc. Prof and Prof. could not apply)

·      Proficiency in English is required.

·      The award period is for a maximum of six months.

·      Institutional commitment of home institute is required at time of application. A description of the institute’s commitment to facilitating the fellowhip program is required.

 

How to Apply

Applicant’s project proposal should be in English and include: 

1. TSH- ISTH/EHA/ISLH/ASH Fellowship Exchange Application Form

2. A biographical sketch or CV of the applicant 

3. Scientific Proposal 

4. Letter of Agreement, signed by the chairpersons of the department of institutions and supervisors at the home institutes.  

Submit your proposal to thd@thd.org.tr no later than 1 April.

 

Terms and Conditions

 • Awardees must provide TSH and ISTH/EHA/ISLH/ASH report regarding the results of the fellowship program and how the grant funds facilitated the collaboration and networking.

 

Funding

Each grant is intended to support an exchange period of up to 6 months. The recipients will receive a 1000 Dolar monthly payment and two way flight expenses.

Selection

TSH executive board will select the final awardees and send their application to ISTH/EHA/ISLH/ASH. ISTH/EHA/ISLH/ASH will arrange a center after reviewing the applicants CV. Applications from clinical and laboratory-based researchers will be considered.

Timeline

Deadline for applications: 1 April
Notification of the winners: 1 May

Başvuru Formu için TıklayınızDERNEĞİMİZ

Yönetim Kurulu
Denetim ve Disiplin Kurulları
Bilimsel Alt Komiteler
Üyelik
Tüzük
THD Disiplin Yönergesi
Tarihçe
Faaliyet Kitabı

TOPLANTILAR

Kongre ve Kurslar
HEKHEP ve HALKHEP
Türk Hematoloji Okulu
Eğitim Programı
Diğer Toplantılar

ÖDÜL VE DESTEKLER

Hematoloji Tezi Destek Programı
Araştırma Projelerine Destek Programı
Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği
Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve
Özendirme Programı

Ulusal Kongre Bildiri Ödülü
HAUD Programı
YDUS Başarı Bursu

HABERLER

Haber ve Duyurular
Basında THD
Endüstriden Haberler
TTB Duyuruları

Anasayfa   |  Dernek Hakkında |  İletişim
2018 © Bu sitenin tüm hakları Türk Hematoloji Derneği'ne aittir.
Kullanım Koşulları
LookUs & Online Makale