• Anasayfa
 • Ödül ve Destekler
 • Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve Özendirme Programı
 • Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve Özendirme Programı

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek, Özendirme ve Yayma Programı (UYDÖ)

  Bu yönergenin amacı; THD üyesi tüm öğretim elemanlarının ve araştırıcıların Hematoloji alanında uluslararası düzeyde yayın yapmaya teşvik edilmesine, yapılan yayınların bilim insanları arasında yayılmasına ve Turkish Journal of Hematology (TJH) dergisinin uluslararası indekslerde yer almasına yardımcı olmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek olup, yönerge bu amaca yönelik yapılacak işlemleri kapsar.

  Uluslararası Yayınların Tanımı ve Sınıflandırılması:
  Uluslararası düzeyde yayın olarak; kar amaçlı hareket etmeyen uluslararası bir bilimsel organizasyon olan NCBI’nın ‘PubMed Central’  sitesinde  (Pubmed.gov; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) taranan ve düzenli olarak güncellenen hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış yayınlar ve “Turkish Journal of Hematology” (http://www.tjh.com.tr/) dergisinde yapılan tüm yayınlar tanımlanmıştır.

  Başvuru ve Ödeme Esasları:
  Bu program çerçevesinde, PubMed sitesinde indekslenmiş (Pubmed.gov; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) veya Turkish Journal of Hematology” (http://www.tjh.com.tr/) dergisinde yapılan bir yayına verilebilecek maksimum teşvik miktarı her yılbaşında THD yönetim kurulu tarafından belirlenir. THD yönetim kurulu üyeleri “aktif görevleri sırasında” UYDÖ programından herhangi bir destek almak için başvuramazlar.

  a) NCBI’nın ‘PubMed Central’  sitesinde  (Pubmed.gov; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) yer alan yayınlar için Türk Hematoloji Derneği web sitesinde (http://www.thd.org.tr/ ) bulunan standart başvuru programı ile yapılacak sadece online başvurular dikkate alınır.

  b) Ödüle başvuran yayın, hematoloji ile ilgili olmalıdır. 

  c) Ödemelerde yayının basım yılı esas alınır ve ödemeler yayın PubMed sitesinde indekslenmiş (Pubmed.gov; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) veya Turkish Journal of Hematology” (http://www.tjh.com.tr/) dergisinde yayınlandıktan sonra yapılır. Ödemeler, Türk Hematoloji Derneği web sitesinde (http://www.thd.org.tr/ ) bulunan standart başvuru programı üzerinden verilecek banka bilgileri ile Yönetim Kurulu onayını takiben yapılır. Ödeme tutarları ait olduğu yılı (başvurunun yapıldığı yıl) izleyen yılın sonuna kadar gerçekleşmediği takdirde kuruma gelir kaydedilir.

  d) Ödemelerden sadece THD asil üyesi olup, üyelik koşullarını yerine getirenler yararlanır.

  e) Herhangi bir araştırıcıya bu program çerçevesine giren bir yayını nedeniyle teşvik verebilmesi için, yayında adres olarak Türk kurum ve kuruluşlarının gösterilmesi gerekir.

  f) PubMed sitesinde indekslenmiş (Pubmed.gov; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) veya Turkish Journal of Hematology” (http://www.tjh.com.tr/) dergisinde yayınlanan yayın türlerine göre verilecek teşvik miktarı her sene THD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Başvurular bireysel olarak yapılır. Yayında adı yazarlar arasında olan tüm THD üyeleri ayrı ayrı başvurmalıdırlar. 

  Başvuru:
  Bu esaslardaki koşulları sağlayan yayınları için bu teşvik programından yararlanmak isteyen araştırmacılar, Türk Hematoloji Derneği web sitesinde (http://www.thd.org.tr/) bulunan standart başvuru programı ile başvurularını online olarak yaparlar.
  Başvurular, yayının basım yılını izleyen yılın sonuna kadar yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez ve yayın için hak iddia edilemez.

  Değerlendirme:
  Başvurular THD Yönetim Kurulunca doğrudan veya konu uzmanları arasında oluşturulan "Teşvik Değerlendirme Komisyonu" aracılığıyla web ortamında değerlendirilir. Değerlendirmeler yılda 4 defa Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarında yapılır. THD yönetim kurulu değerlendirmelerde son ve kesin karar verme yetkisine sahiptir. 

  Yürürlük ve Yürütme:
  Bu Esasları THD Yönetim Kurulu yürütür.
  Bu yönergenin dördüncü sürümü olup 25 Mayıs 2016 tarihinde THD yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur.