10.10.2008 Tarihli Basın Açıklaması

13.10.2008

10.10.2008 Tarihli Basın Açıklaması
 
Derneğimiz 41. Yılında yıllık kongresini düzenlemektedir. Bu yılın başında kök hücre nakilleri ve hücresel tedaviler kursu yapılmış olup şimdi’de geleneksel yıllık kongremize gerçekleştiriyoruz. EHA ve EBMT gibi uluslar arası kan bilim ve transplant kuruluşları ile işbirliğimiz artıyor. Türk kan bilimini en üst bilimsel düzeye taşımak temel ortak hedefimiz.
 
700’ü aşkın katılım ile her zamanki gibi yoğun bir bilimsel programı olan kongre hakkında kongre ve THD Genel Sekreteri Doç. Dr. Mutlu Arat ise şu bilgileri verdi: “Rakamlarla anlatmak gerekirse 4 gün süren kongre boyunca 18 ulusal ve 5 uluslar arası oturumda 109 davetli konuşmacı ve oturum başkanımızı dinleme şansı bulduk. Salonlarımıza kaybettiğimiz kurucu üyelerimizin adlarını verdik. Yurtdışında çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanları yine davetlilerimiz arasında yer aldı. Endüstri bu sene 7 uydu sempozyum ile kongre bilimsel programına katkıda bulundu. Birisi en çok puanı alan 6 bildiriyi ve “herkes için” olmak üzere toplam 8 sözlü bildiri oturumunda 48 sözlü sunum dinleme olanağı bulduk”. THD ve endüstri ödülleri kan bilim alanında çalışmalar yapan bilim insanlarına dağıtılacak.
"Kan Bilim" nedir, hangi hastalıklar ile uğraşıyoruz
Kan bilimde kansızlık, kazanılmış ve edinilmiş alyuvar (eritrosit) hastalıkları, kalıtsal hemoglobinopatiler, kanamaya ve damar tıkanıklığa eğilim gibi iyi huylu bozukluklar ile uğraşırken, diğer yandan akut ve kronik lösemiler (kan kanserleri), lenfoma, miyeloma vb. kötücül (habis) hastalıklar da ilgi alanımızda.
KML ve hedeflenmiş tedavi, TKİ mucizesi
Tirozin kinaz inhibisyonu bu hastalığın tedavisinde bir altın sayfa açmış ve kök hücre nakli dışında net bir sağaltımı yokken, bu hastalarda oral bir ilaç ile uzun süreli nakil dışı sağkalım elde edilmiştir.
KMPH'da gelişmeler ve EPO nun klinik kullanımı
Kemik iliği fabrikamızın kontrolsüz çalıştığı durumlarda gereksiniminin üstünde alyuvar, akyuvar ve trombosit üretilmektedir. Bu hastalıklar ortak olarak kronik miyeloprolifertif hastalıklar (KMPH) olarak adlandırılmaktadır. Yakın zamanlardaki hücresel düzeydeki gelişmeler hem bu hastalıları daha iyi tanımamıza yol açmış hem de yeni tedavi yaklaşımlarını da gündeme taşımıştır.
Malin lenfomalar ve lösemiler
Malin lenfomalar ve lösemiler konusundaki ilgili merkezlerin güçlü bir kök hücre nakli desteğine gereksinimleri vardır. Özellikle yüksek riskli, tedaviye dirençli ve tekrarlayan olgularda hastalara kendi kemik iliklerinden destek alarak (otolog) yüksek doz kemoterapi ya da türdeş farklı bireylerden (allogeneik) nakil uygulanması çağdaş tedavi yaklaşımıdır.
KHN ve güncel sorunlar
Türkiye'de yeterli sayıda kemik iliği nakli yapılamadığını belirterek, ''Yılda yaklaşık 4 bin olması gereken kemik iliği nakli yaklaşık 1000 kişiye yapılabiliyor (2007’de 28 merkezde toplam 955 yapıldı). Demek ki yılda en az 3 binden fazla hasta bu tedavi seçeneğine ulaşamıyor'' dedi. Nakillerin, yurt dışında 50, Türkiye'de ise 25 yılı aşkındır başarıyla yapılmaktadır. Nakil merkezlerindeki hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin performansın çok üstünde hizmet verdiğini dile getiren Özcan, özverili çalışmalara rağmen Türkiye'de yeterli sayıda kemik iliği nakli yapılamadığını kaydetti.
Nakil merkezlerine kayıtlı olan ve kemik iliği nakli için sıra bekleyen kişilere her gün yenileri eklenmektedir. Ankara Üniversitesi'ndeki nakil merkezinde en az 50 hastanın işlem sırasında olduğunu bildirdi. Türkiye genelindeki diğer merkezler için de benzerdir ve nakil yapılamayan hastaların alternatif tıbbi tedavilerle ömürlerinin uzatılmaya çalışılmaktadır.
Tahmini nakil maliyeti Türkiye'de 50-80.000$, ABD'de 400-650.000$, Avrupa'da ise 150-250.000€’dur.
 
Ülkemizde farklı bireylerden yapılan türdeş (allogeneik) kemik iliği nakillerinde vericilerin çoğunluğu akrabadırlar. Fakat akrabalar arasında bulunamadığı zaman (yurtdışında %70, ülkemizde %50 olası) bunların çoğunun yurt dışındaki gönüllü verici bankalarından ulaşılmaya çalışılmaktadır. Türkiye'de ''Ulusal Gönüllü Kemik İliği Vericisi Bankası'' kurulması yönünde olumlu adımlar atılmaktadır.
Türkiye'deki kemik iliği verici sayısının 10 binden fazla değildir, bu sistemin hayata geçmesi durumunda 500 binlere çıkabilir.
THD’nin bu konudaki önerileri dikkate alındı. Bundan çok mutluyuz. Bir Türk hastaya, Japonya'dan, Avustralya'dan ilik bulma ihtimaline karşılık Türkiye'den bulmak daha kolay olacak. Dünyadaki kayıtlı verici sayısı 12 milyona ulaştı. Türkiye'de bu sayı 5-10 bin seviyelerinde. Ulusal Kemik İliği Bankası kurulması durumunda verici sayısı 300 ile 500 bin arasında bir rakama ulaşacak.''
Sistemin hayata geçmesinin tamamen Sağlık Bakanlığı’nın atacağı adımlara bağlıdır.
Kan bilim güncel sorunlar, THD ve açılımlar, destek programları.
 
Türkiye'de şu an için hematolog sayısının en az 750 olması gerektiğini dile getiren Özcan, ''Ülkemizde 500 hematologun bir an önce yetişmesi gerekiyor aksi takdirde 5 yıl sonra kan kanseri tedavisini yapacak eleman olmadığı için hastalarımızı kaybedeceğiz'' dedi. Bu nedenle konunun tarafları olan sağlık bakanı, YÖK başkanı ile resmi yüz yüze görüşmeler yapılmış ve sorunlar aktarılmıştır.
 
Türk Hematoloji Okulu projesi ile bu yıl içinde 3 kurs düzenlendi. Takip eden 2 yıl içinde bu sayı 12’ye tamamlanarak 40’ı aşkın bursiyerimizi bu mezuniyet sonrası eğitim programı ile destekleyeceğiz.
 
Kan bilim cazibe merkezi olma özelliğini yitirmiştir. Bir yan dal olması nedeni ile 5 senelik temel eğitim (iç hastalıkları ya da çocuk hastalıkları) sorası 3 yıl daha yan dal eğitimi alınmaktadır. Yürürlükteki mecburi hizmet, askerlik, akademik kadroların açılmaması vb. sorunlar adayların gözünü korkutmaktadır. Gelirlerdeki tatminsizlik ve hizmet verilen hasta ve uğraşılan hastalıkların emek yoğun ve ölümcül olabilmesi da bu durumu pekiştirmektedir.
 
THD yeni karşılıksız burs, HAUD vb. programları ile bu açmazı aşmaya çalışmaktadır.
 
 
 

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax cefixime tablets 400 mg suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax cefixime tablets 400 mg suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight http://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax suprax 200 mg

350,000 problem gamblers

teen gambling 1-800-gambler® council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling compulsive gambling. council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling 1-800-gambler® council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling compulsive gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy cheap clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy biaxin without prescription buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy discount clarithromycin

clarithromycin online clarithromycin buy cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy biaxin usa cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin cheap biaxin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin cheap biaxin buy generic clarithromycin

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills http://sagesoftware.co.in/Default.aspx buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills http://sagesoftware.co.in/Default.aspx buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills where to buy abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills order abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills where to buy abortion pill buy the abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills where can i buy abortion pills order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pills order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills cytotec abortion pill buy online order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills where can i buy abortion pills order abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase where can you buy the abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase where can you buy the abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase order abortion pill online how to order the abortion pill online

buy viagra online safe

alternative to viagra free viagra get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra kaufen get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra cheapest uk supplier viagra get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra http://www.cengage.co.in/content/privacy-statement get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra cheapest uk supplier viagra get viagra

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra equivalent order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use order kamagra online

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly sale kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin dosage amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

free synthroid sample

women does synthroid work http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work thyroxine prescription synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work where to buy thyroxine online synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives purchase laxative online get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives generic laxative sale get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives natural laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

buy ampicillin online safe

female herbal principen mail order ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen mail order ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy abortion pill online

pill for abortion online http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online buy abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

generic cipro

natural ciprofloxacin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin cipro uk buy ciprofloxacin online a href

order cleocin

order cleocin clindamycin online uk cleocin dosage

order cleocin

order cleocin clindamycin online uk cleocin dosage

order cleocin

order cleocin cleocin online uk cleocin dosage

order cleocin

order cleocin clindamycin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin clindamycin cleocin dosage

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone online shop in uk order dexone

dexone uk

free dexone sample http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 order dexone

dexone uk

free dexone sample http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 order dexone

dexone uk

free dexone sample http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 order dexone

cheap duricef tablets

duricef prescription buy duricef samples generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy get Cefadroxil generic Cefadroxil

buy vantin

photos cefpodoxime generic vantin cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime generic vantin cefpodoxime equivalent

buy ceftin online

generic cefuroxime sale fedex generic cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale get cefuroxime cheap ceftin

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase order abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk keflex without prescription cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk buy keflex online a href cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin how does chloromycetin work chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin how does chloromycetin work chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill online purchase ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin get augmentin online generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin get clavulanate avoid prescription generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin how does augmentin work generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin get augmentin online generic augmentin online