8. KİTKHT BASIN BİLGİLENDİRME NOTU

10.03.2014

8.  ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ

06-08 MART 2014

XANADU OTEL, BELEK-ANTALYA

 

Türk Hematoloji Derneği, Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi’nin sekizincisini bu sene 6-8 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştiriyor.  Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri kongremiz, bu konuda ülkemizde düzenli olarak gerçekleştirilen en büyük organizasyon olması yanında yurt dışındaki benzerleri arasında da en önemli birkaç toplantıdan birisi olma özelliğini korumaktadır.

 

Artık standart hale gelmiş bir tedavi yöntemi olan hematopoetik kök hücre nakli (yaygın olarak bilinen geleneksel adı kemik iliği nakli), uygulamalarına yansıyan  sürekli gelişmeler nedeniyle  biz hematologların yakından izlemesi gereken bir  alan olmaya devam etmektedir. Tıbbın pek çok alanında olduğu gibi hematopoetik kök hücre nakli de sürekli gelişme göstermekte, temel bilgilerden uygulama yöntemlerine, endikasyonlardan  komplikasyonlara pek çok konuda yeni bilgilere ulaşma ve günlük uygulamalarımıza yansıtma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktayız. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongreleri yıllardır bu noktada önemli bir gereksinime yanıt vermektedir.

 

Ülkemizde halen ruhsatlı 60 hematopoetik kök hücre nakil merkezi mevcuttur ve bu sayı yıllar içinde giderek artmaktadır.  Ünitelerin başarısında hekim, hemşire ve diğer görevlilerin tümünün emeği, eğitimi ve bilgilerinin güncellenmesinin önemli rol oynadığı da bir gerçektir. Kongre programı bu gereksinimler  göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Bilimsel Programda, erişkin ve pediatrik kök hücre nakli konuları her yönüyle tartışılıp çok değerli bilim insanları tarafından güncel veriler sunulacaktır.

 

Kemik iliği nakil merkezlerinin uluslararası akreditasyonu son derece önemli gördüğümüz bir konudur. Bu akreditasyon JACIE adlı bir sistem tarafından yürütülmektedir.  Kongre programında bu sene JACIE Transplant Merkezi Hazırlık Kursu’nun ikincisini yapıyoruz.

 

 

European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) yetkilileri tarafından önemli bilgilerin yansıtılacağı  bu kursa transplantasyon ünitelerinde görevli ya da görev alacak hekimler katılabileceklerdir.

 

Ülkemizdeki nakil merkezlerinin 38’i halen Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği (EBMT) üyesidir. Ancak EBMT kuralları gereği üyelik status merkezlerin nakil istatistiklerinin paylaşımı ile ilişkilendirilmiştir. Bu arada EBMT ile veri paylaşımını sağlayan çalışanlarımızın bu konuda zaman zaman zorluk çektiğini hepimiz biliyoruz.  Bu nedenle bu yıl da Veri Yönetimi Kursu’nun  dördüncüsünü düzenliyoruz. Böylece yenilenen veri iletim sisteminin de tanıtımı yapılabilecektir. Bu kursa hekimler, hemşireler veya klinik veri sorumluları katılabimektedir.

 

Nakil ünitelerinin başarısında hekimler yanında iyi eğitimli nakil hemşirelerinin önemini de unutmadık. Bu yılki kongremizde EBMT ve Onkoloji Hemşireliği Derneği ile işbirliği yaparak 4. EBMT/THD Kök Hücre Transplantasyonu Hemşireliği Kursu düzenliyoruz.

 

Bilimsel programda, erişkin ve pediatrik  kök hücre nakli konuları her yönüyle tartışılıp çok değerli bilim insanları tarafından güncel veriler sunulacak.

 

Kongrenin son günü ise EBMT tarafından gerçekleştirilecek olan “Kronik Graft -versus- Host Hastalığı (GVHH)” başlıklı eğitim programı yer alacaktır. Bu programda kronik GVHH, günlük pratikte karşılaştığımız tüm sorunlara önemli ölçüde yanıt olabilecek şekilde,  patogenez, yeni sınıflama (National Institutes of Health (NIH)) ve  tedavinin  tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenecektir.

 

Kongremiz sadece hematopoetik kök hücre naklini değil, kök hücre tedavileri ana başlığında diğer kök hücre uygulamalarını de konu almaktadır. Bu kapsamda temel kavramlardan uygulamalara ve ülkemizdeki gelişmelerin ele alındığı oturumlara yer verdik. Hematopoetik kök hücre nakli ve nakil dışındaki kök hücre araştırmaları ile yurt dışında konularında öne çıkmış değerli “bilim elçileri” meslektaşlarımız da yeni çalışmaları ile aramızda olacaklar.

 

Kongrenin ilk günü 6 Mart 2014 tarihinde 20:30-24:00 saatleri arasında ‘Ulusal Kök Hücre Araştırmaları Çalıştayı’ gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda ülkemizdeki kök hücre araştırmalarının değerlendirilmesi ve kılavuzlarının oluşturulması amaçlanmıştır.

 

Kongremize 114 bilimsel çalışma gönderilmiştir. Programda 4’ü EBMT ile ortak olmak üzere 18 bilimsel oturum düzenlenmiştir. Konuşmacıların 6’sı (ikisi Türk) yurtdışından gelecek olan uzman bilim insanlarıdır

KÖK HÜCRE NAKLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

Bazı habis kan hastalıkları ve kemik iliği yetmezlikleri ile kalıtsal kan hastalıklarının tedavisinde başvurulan yöntemlerden biridir. Hastaya başka birisinden kan yapıcı kök hücre verilerek yapıldığında allojeneik nakil, kendi kök hücrelerinden yapıldığında otolog kök hücre naklinden söz edilir. Başkasından yapılan nakillerde tam veya kısmi doku uyumlu vericilerden yararlanılır. Bu kişiler aile bireyleri veya akraba olmayan vericiler olabilir. Nakil amacıyla kullanılan kök hücreler kemik iliğinden, kandan veya göbek kordonundan elde edilebilir. Nakil işlemi için başlangıçta sadece kemik iliğinden kök hücre elde edildiğinden işlem geleneksel olarak kemik iliği nakli olarak adlandırılmışsa da kemik iliği dışında da kök hücre elde edilebildiğinden günümüzde hematopoetik (kan yapıcı) kök hücre nakli (HKHN) deyimi tercih edilmektedir.

 

SAYILARLA HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ (HKHN)

 

Ülkemizdeki Ruhsatlı Nakil Merkezi Sayıları:

 

Toplam: 60  

 

Erişkin: 42  

 

Çocuk: 18

 

Dünyada HKHN:

Dünyada yılda 60.000 nakil gerçekleşmektedir.

Türkiye’de HKHN

 

Nüfusa göre oranlanmış nakil sayıları bazında (Gelişmiş ülkelerdeki nakil sayıları ile karşılaştırılarak) hesaplandığında gerekli olabilecek nakil sayısı;  Türkiye’de yılda 4 bin kişiye HKHN nakli (otolog+allojeneik) yapılması gerekebileceği tahmin edilmektedir.

 

Türkiye’de 2000 yılında toplam 293 nakil gerçekleşmiştir. Bu sayı giderek artmış ve 2012 yılına gelindiğinde ise bu sayının toplam 2500’ü aştığı görülmektedir. Bunlardan %54.6’sı otolog kök hücre nakli, %34’ü allojenik kök hücre naklidir. 2013’ün sadece ilk 6 ayında bu sayı 1500’e yakındır.

Avrupa’da HKHN:

Bu güne kadar kaydedilmiş 500.000 ve üzerinde işlem/hasta mevcuttur.

 

 

Allojeneik (Başkasından yapılan) Nakillerde Kemik İliği (kök hücre) Vericisi (donör) Bulabilme Olasılığı ve Sorunu:

Akraba (genellikle kardeş) verici bulma olasılığı %30 civarındadır. Hastaların çoğunluğu bu nedenle akraba dışı vericiye muhtaç durumdadır.

Avrupa’da akraba dışı kök hücre nakli vericisi kullanımı: %55, Almanya’da: 2010 yılında %66.8 olarak bildirilmektedir.

Ülkemizde allojenik nakilerde akraba dışı kök hücre vericisi kullanımı oranı (Akraba dışı/allojenik toplam) %16’dır.

Verici saptanma süreci:

Verici belirlemek için öncelikle kardeş vd. aile bireyleri ve yakın akrabalar taranmaktadır. Aile içi (akraba/kardeş) vericisi olmayan hastalarda ulusal verici kayıt sistemimizde uygun verici olup olmadığı kontrol edilmekte, uygun verici saptanabilirse nakil yapılmakta yurt içinde uygun verici bulunamaz ise yurt dışı doku bilgi/kayıt sistemlerinedn verici taraması başlatılmaktadır.

2013 yılı içerisinde yurt içi bilgi bankalarına ulaşan tarama başvuruları Ankara için 651, İstanbul için ise 489’dur.

Dünya’da ve bazı ülkelerde kayıtlı kök hücre vericisi sayıları (yaklaşık değerler):

 

ÜLKE

 

NÜFUS

X Milyon

 

GÖNÜLLÜ

VERİCİ (GV)

 

GV/NÜFUS ORANI

 

KORDON

KANI

 

ABD

 

313 M

 

6.650.000

 

%2.1

 

200.000

 

Almanya

 

82.4 M

 

4.500.000

 

%5.5

 

12.500

 

İngiltere

 

63 M

 

750.000

 

%1.2

 

16.000

 

İtalya

 

61 M

 

340.000

 

%0.5

 

27.000

 

Japonya

 

128 M

 

400.000

 

%0.3

 

31.000

 

Türkiye

 

76 M

 

Ankara: 10.581

İstanbul: 26.436

Toplam: 37.017

 

%0.00049

 

Ankara: 765

 

Dünya

WDMP

 

7200 M

 

23.562.887

 

 

600.000

Türkiye’de kök hücre verici kayıt sistemleri (Doku Bilgi Bankası) ve kök hücre vericisi sayısı :

 

Ulusal doku bilgi bankası sayısı: 2 (İstanbul Üniversitesi – TRİS ve Ankara Üniversitesi bünyesinde - TRAN)

 

Bu bankalarda kayıtlı toplam verici sayısı: 37.017

 

 

DONÖR ADAYI OLMAK İSTEYENLER İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

 

Nasıl akraba dışı kök hücre vericisi olunur?

 

18 ile 55 yaş arası, en az 50 kg ağırlığındaki her sağlıklı kişi kök hücre vericisi olabilir. Bu koşulların sağlanması, kişinin belirli sağlık niteliklerini taşıdığı anlamına gelmektedir. Böylece yapılan bağış da nitelikli olacak ve doğal olarak hastaya yapılan kök hücre naklinin başarıyla sonuçlanma şansı yükselecektir. Özellikle bulaşıcı hastalık, bağışıklık sistemi hastalıklarına sahip olmaması gerekmektedir.

 

Gönüllü vericiden kayıt sırasında neler talep edilir?

 

Gönüllü vericiden 5ml’lik küçük bir tüp kan örneği alınır ve kendisi tarafından Kemik İliği/Kök Hücre Bağış Formu doldurulur. Vericinin kanı incelendikten (hastalar ile uyumu belirleyecek testler) sonra kişi kemik iliği bankası gönüllü verici olarak kaydedilir.

 

Gönüllü verici kaydı bulunan kişinin bir hastayla uyumlu bulunması durumunda ne olur?

 

Gönüllü verici kaydı bulunan kişinin doku grupları bilgisayar ortamında bir hastanınki ile uyumlu bulunduğu zaman kemik iliği bankasına daha ileri tetkik için çağırılır. Bu ileri tetkiklerin yapılmasının nedeni o hasta için birden fazla uyumlu verici varsa, hangi vericinin daha uygun olduğuna karar verilmesidir. En uygun verici olarak belirlenirseniz, bu durumda öncelikle sağlıklı olduğunuzu kanıtlamak için fizik ve laboratuvar muayeneleri başlatılır.

 

Kemik iliği / kök hücresini nasıl vereceksiniz?

 

Hastanın doktorları, bankamıza hastalarına hangi yolu tercih ettiklerini bildireceklerdir. Ancak son karar sizindir. Bu nedenle kemik iliği ya da kök hücrelere nasıl ulaşıldığını öğrenmeniz gereklidir.

 

 

 

 

 

 

Kemik iliği/kök hücresi nedir?

 

Kemik iliği / kök hücresi kan hücrelerini üreten bir dokudur. Kan hücreleri dokulara oksijen taşıyan ya da mikroplara karşı vücudu savunan ve kanamadan koruyan hücrelerdir. Kemik iliğinin çalışmaması durumunda kan hücrelerinde azalma olmakta ve hastanın hayatı tehlikeye girmektedir.

 

Kemik iliği alınması?

 

Ameliyathanede steril koşullarda, genel anestezi altında yapılır. Vericinin leğen kemiğinden özel iğneler aracılığı ile alınan kemik iliği bir torbaya aktarılır. Yani işlem herhangi bir operasyon ve dikiş gerektirmemektedir.

 

Çevre kanından kök hücre toplanması?

 

Yukarıdaki tarif edilen klasik kemik iliği alım yöntemi dışında bir yöntem daha vardır. Bu yöntemde kısa süreli bir ilaç tedavisi sonrası kemik iliğindeki kanı oluşturacak hücrelerin kana geçişi artırılmaktadır. Daha sonra kan bağışı yapar gibi kemik iliği hücreleri bir makine aracılığı ile kandan toplanmaktadır.

 

Vericilerden hangi sıklıkta kemik iliği vermesi istenebilir?

 

Vericinin bir kez kemik iliği verdikten sonra kemik iliği bankasından kayıtlı olarak kalması ya da kalmaması kendi seçimine bağlıdır. Bir kez bağış yaptıktan sonra yine bağış yapılmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmamaktadır. Bazı durumlarda bağış yapılmış hastanın nakil sonrası hastalığının yetersiz düzelmesi, nüks etmesi ya da verilen hücrelerin tutmaması durumunda vericiden yeniden bağış yapması rica edilebilir.

 

Gönüllü kök hücre bağışı yapmanın vericiye etkileri neler olabilir?

 

Kemik iliği alımı nedeniyle doğabilecek, iş gücünü etkileyebilecek herhangi bir sorun bildirilmemiştir. Genellikle kemik iliğinin iğnelerle alındığı bölgelerde hafif ağrılar hissedilebilir. Vericilerin çoğu müdahaleden sonra kendilerini hastaneden hemen ayrılacak kadar iyi hissederler. Küçük bir bölümü ise ertesi gün hastaneden ayrılılar. Vericinin kemik iliği verildikten sonra birkaç gün yoğun beden hareketleri gerektiren davranışlardan uzak durması önerilir.

 

Gönüllü verici kaydı olan kişinin fikir değiştirmesi durumunda ne olur?

 

Verici olarak kayıt edilmiş olsa bile hiç kimse kemik iliği vermesi konusunda zorlanamaz. Uygunluk belirlendikten sonra vericinin fikir değiştirmesi hastada büyük bir heyecan panik hatta üzüntüye yol açacaktır. Tabi ki hastanın başka verici bulunamaması nedeniyle tedavisinin sürdürülememesi ve hayatını kaybetmesi olasılığı da vardır.

 

*İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası’ndan alınmıştır.

Ayrıca;

 

Türk Hematoloji Derneği allojeneik kök hücre transplantasyonları için akraba dışı gönüllü verici sayısını arttırmak ve ülkemizdeki gönüllü doku bilgi bankacılığını desteklemek için tüm ilgililerin ve üyelerimizin yardım ve işbirliğini talep etmektedir. Bu amaçla nakil merkezleri, doku tiplendirmesi yapan laboratuvarlar ve doku bilgi  bankalarının katılımı ile donör kazanımının önündeki engeller ve çözüm yollarının tartışıldığı çalıştay sonucunda bir yazım komitesi oluşturularak sorunun tanımı, kaynağı ve çözüm önerileri bir rapor haline getirilmiş ve söz konusu rapor hem üyelerimiz hem de Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile paylaşılmıştır. (http://www.thd.org.tr/1/haberler/462/akraba-disi-hematopoetik-kok-hucre-verici-sorunlari-calistay-raporu).

Bilindiği gibi ülkemizde kök hücre için gönüllü vericilik talebi, çoğu zaman sosyal medyanın da etkisi ile tek bir hasta için, yönetilmesi zor ataklar tarzında artış göstermekte ve doğal olarak çeşitli nedenlerle bu türden talepler doku bilgi bankalarımızdaki verici sayısını arttırmak bakımından beklenen sonucu vermemektedir. Türk Hematoloji Derneği, üyelerinin de önerileri doğrultusunda, kendi hastaları için doku tiplendirmesi yapılan vericilerin, bu açıdan potansiyel olarak önemli bir kaynak oluşturabileceğini düşünmektedir. Bu amaçla derneğimiz kök hücre nakli için doku grubu bakılan tüm bireylerden kendi hastalarına uymadığı takdirde başka bir hastaya kullanılmak üzere gönüllü verici olmalarını özendirmeyi desteklemektedir. Derneğimiz bu türden gönüllülerin kayıt altına alınabilmesi için doku bilgi bankaları TRAN (Ankara) ve TRİS (İstanbul) ile iletişim ve işbirliği halindedir.

Toplu veri girişi talebi durumunda TRAN ve TRİS ile direkt görüşülebilir. Hastalar için verici tarama sürecinde vakit kazanmak için ADV taranan hastaların 4 basamaklı 5 lokus HLA tiplemesi ve gerekli tüm evraklarla başvurunun yapılması gerekir. Nakil merkezlerinin transplant koordinatörlerinin tarama süreçlerini yakından takip etmesi nakle giden süre ve verici bulma olasılığını artıracaktır.

TRİS ile ilgili iletişim bilgileri: İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası, Dekanlık Binası Giriş Katı 34390 Çapa-İstanbul

Tel: 0212 534 75 00 Faks: 0212 532 46 52

E-posta: itfkibank@istanbul.edu.trkibank@istanbul.edu.trkibankinfo@istanbul.edu.tr

 

Bu kayıt sistemi için gönüllü olanların vericilik süreci hakkında her türlü bilgiye ulaşabilecekleri bilgi formaları, gönüllü verici kabul prosedürü ve gönüllü verici adaylarının doldurması gereken verici onam formu                                         http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=885&Itemid=174 sayfasında yer almaktadır.

TRAN ile ilgili iletişim bilgileri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi 06100 Sıhhiye / Ankara Tel: 0312 5082440 Faks: 0312 3095869 E-posta: trangvm@ankara.edu.tr

 

Bu sisteme kişisel kayıt için  www.kokhucrebagisla.com üzerinden ulaşılabilir; kaydı takiben elde edilen kayıt numarası, TC kimlik numarası ve HLA (Human Leukocyte Antigens) bilgilerini içeren dosya, imzalanmış onamlar ile birlikte bu merkeze ulaştırılabilir. 

***

8. ULUSAL KEMİK İLİGİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ SIRASINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Lösemili hastalara kök hücre nakli işlemi sırasında kök hücre kaynağı olarak vericiden (donör) alınan kemik iliği veya çevresel kan kullanılmaktadır. Ülkemizde pek çok merkezde bu işlem başarıyla gerçekleştirilmektedir. Kongre  sırasında Türkiye merkezleri kök hücre tedavi sonuçlarını sunacaklardır.

Birçok hematolojik kanser için HLA eş akraba donörden allojeneik hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) yapılması yaygın şekilde kabul görmüş bir tedavi seçeneğidir. Ancak olguların yalnızca %30-50’ si HLA eş akraba donöre sahiptir. Tam uyumlu donörü olmayanlara akraba dışı donörden ya da kısmi uyumlu akraba donörden (haploidentik) HKHN yapılmaktadır. Ülkemizde her çeşit kök hücre nakli evrensel bilimsel ölçütlerde icra edilmektedir. Akut Lösemi Tanılı Hastalarda HLA Eş Allojeneik ve Haploidentik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonuçları bildirisinde allojeneik HKHN yapılan 94 akut lösemi tanılı hastanın verilerini sunulmuştur. Ülkemizde bu zor nakil Dünya ölçütlerinde başarıyla yapılmaktadır. Diğer zor nakil örnekleri olarak “Yaşlı (Geriatrik) Hastalarda Otolog Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonuçları” ve “Refrakter Akut Lösemide FLAMSA tedavisinin ardından T hücresinden arındırılmamış Haploidentik Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu”nun da ülkemizde başarı ile yapılabildiği bildirilmektedir.

Akut lenfoblastik lösemili (ALL) hastalarda ilk remisyonda kök hücre nakli,  Erişkin ALL’li hastalarda erken dönemde yapılan allojenik HKHN’nin hastalığa bağlı mortaliteyi azaltabileceğini bildirmektedir.  Akut lenfoblastik lösemide T hücre azaltımı yapılmadan düşük yoğunluklu hazırlama rejimi kullanılarak gerçekleştirilen haploidentik periferik kök hücre nakli, ile ilgili bildiride akut lenfoblastik lösemi hastalarında kök hücre ürününde T hücre azaltımı yapılmadan gerçekleştirilen haploidentik nakiller ile elde edilen ön sonuçların, graft yerleşimi, 100 günlük mortalite, relaps oranı, akut ve kronik GvHH ve infeksiyöz komplikasyonlarının sıklığı yönünden kabul edilebilir olduğu belirlenmiştir. Bu tür nakillerde hasta bakımını geliştirmeye yönelik çabaların önemi anlaşılmaktadır. Kongrede Hazırlık Rejimleri ve İndirgenmiş Yoğun Transplantasyon, Hazırlık Rejimi Toksisitesi, ile ilgili bildirilerde veriler bilimsel açıdan incelenerek evrensel ölçütler konulmuştur.

 

 

 

 

Akut Myeloid Lösemi Tanılı Hastalarda Otolog (hastanın kendisinden) Kök Hücre Transplantasyonu, allogenik vericisi olmayan orta sitogenetik riske sahip hastalarda bir seçenek olarak düşünülmelidir. Kongrede bu konu ile ilgili çalışmalardaki verilerde sunulmuştur.  

 

Kongrede sunulan ilgi çekici çalışmalardan biri İkinci Kez Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Uygulanması Nedenleri ve Sonuçları dır. Bu çalışmaya göre sonuçta ikinci allo-HKHN graft yetmezliği ve hastalık nüksünde aynı veya farklı vericiden başarı ile yapılmaktadır. Yine de ikinci transplantasyonun başarısı nüks veya dirençli hastalarda sınırlıdır. Bu nedenle birinci transplantasyon sonrası 2.yi yapmak yerine nüksü önlemek veya yanıt oranlarını artırmak için yeni yaklaşımlar ve tedavi yöntemleri geliştirmek gerekir.

 

Talasemi Majorlü Pediatrik Hastalarda, Hemoglobin hastalıklarında, Lenf kanserli hastalarda, kemik iliğinin çalışmadığı (aplastik anemili) hastalarda, kemik iliğini fibröz dokunun kapladığı hastalarda, plazma hücre hastalıklarında yapılmış başarılı kök hücre nakilleri de kongrede sunulmuştur.  

 

Mezenkimal Kök Hücre Kullanımı yoluyla Graft-versus-host hastalığı (GVHH), yani transplante edilen hücrelerin yeni geldikleri vücuttaki dokulara saldırmaları ile mücadelenin mümkün olduğu kongrede belirtilmiştir.

 

 

BASIN TOPLANTISI KONUŞMACILARI

 

Prof. Dr. Teoman Soysal

Türk Hematoloji Derneği ve Kongre Başkanı

İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. Hematoloji BD, İstanbul

 

Prof. Dr. Muzaffer Demir

Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri ve Kongre Sekreteri

Trakya Üni. Tıp Fakültesi Hematoloji BD, Edirne

 

Prof. Dr. Hale Ören

Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı

Dokuz Eylül Üni. Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD, İzmir

 

Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş

Türk Hematoloji Derneği Saymanı ve Kongre Sekreteri

Uludağ Üni. Tıp Fakültesi Hematoloji BD, Bursa

 

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight http://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax cefixime tablets 400 mg suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax suprax 200 mg

350,000 problem gamblers

teen gambling click here council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling 1-800-gambler® council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling compulsive gambling. council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling compulsive gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling teen gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy biaxin online clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy cheap clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy biaxin online clarithromycin online

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin uk buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg clarithromycin buy biaxin canada

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin usa cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin cheap biaxin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin generic biaxin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin purchase clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin cheap clarithromycin buy generic clarithromycin

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills order abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills cytotec abortion buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills cytotec abortion buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills cytotec abortion buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills http://sagesoftware.co.in/Default.aspx buy the abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills buy abortion pills online order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills where can i buy abortion pills order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills cytotec abortion pill buy online order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase where can you buy the abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase where can i buy abortion pills how to order the abortion pill online

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra kaufen get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra http://www.cengage.co.in/content/privacy-statement get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra pharmacy get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra cheapest uk supplier viagra get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

female uk kamagra

cialis vs kamagra mail order kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra buy kamagra on the internet order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra equivalent order kamagra online

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england cheapest place to buy kamagra kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice kamagra jelly side effects

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

free synthroid sample

women does synthroid work buy thyroxine online synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching synthroid dosage

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives generic laxative sale get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives http://www.cengage.co.in/content/library-reference get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

buy ampicillin online safe

female herbal principen alternative to ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen mail order ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pills order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 order abortion pill

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin online cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin order clarithromycin 250mg cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin order clarithromycin 250mg cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

generic cipro

natural ciprofloxacin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin order cipro online buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 buy ciprofloxacin online a href

order cleocin

order cleocin buy cleocin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin cleocin online uk cleocin dosage

order cleocin

order cleocin how does cleocin work cleocin dosage

order cleocin

order cleocin buy cleocin cleocin dosage

dexone uk

free dexone sample fedex generic dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample fedex generic dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample fedex generic dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy get Cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy purchase duricef online generic Cefadroxil

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime generic vantin cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 cefpodoxime equivalent

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale ceftin online uk cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale fedex generic cefuroxime cheap ceftin

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase pill for abortion online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk buy keflex online a href cephalexin for sale

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin how does chloromycetin work chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin generic chloromycetin chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin natural chloramphenicol alternatives chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin generic chloromycetin chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin generic chloromycetin chloromycetin samples

buy abortion pills online

buy abortion pill online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill online purchase ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online