Türk Hematoloji Derneği, 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi’nde “Bilinçli Bağışçı” Olmanın Önemini Vurguladı

07.03.2019