THD Kök Hücre Nakli Bilimsel Alt Komitesi Form ve Kılavuzları

Türk Hematoloji Derneği Kök Hücre Nakli Bilimsel Alt Komitesi HKHT olgularında takip ve değerlendirmede yaralanabilecek hazır form ve kılavuzlar http://www.thd.org.tr/BAK/18/kok-hucre-nakli-bilimsel-a-k/calismalar/ adresinde yer almaktadır.