• Anasayfa
 • Ödül ve Destekler
 • HAUD Programı
 • HAUD Programı

   BAŞVURUSU FORMU

  HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI (HAUD) YÖNERGESİ

   (Güncelleme Tarihi: 12.01.2018)

  Amaç ve Kapsam

  Bu yönergenin amacı Türk Hematoloji Derneği (THD) üyesi tüm hematoloji asistan ve uzmanlarının yurt dışında yapacakları geçici eğitim süreçlerini kısa süreli (6 ay) desteklemeye, böylece hematoloji asistanlarının eğitimine destek sağlamaya, hematoloji alanında uluslar arası ilişkileri güçlendirmeye ve ortak girişimlere zemin hazırlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek olup, yönerge bu amaca yönelik yapılacak işlemleri kapsar.

  Tanım

  1. Türk Hematoloji Derneği, hematoloji asistan ve uzmanlarının, klinik hematoloji, klinik laboratuvar hematoloji ve deneysel hematoloji alanlarında yurt dışında eğitici bilimsel, deneyimlerini arttırıcı programlara (Klinik, laboratuvar araştırma, gözlem v.b.) katılımını burslarla destekler. Bu destek THD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallar dâhilinde yapılır.
  2. Her yıl bu amaçla kaç kişiye burs verileceği THD Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına göre önceden saptanır.
  3. Adaylar belirlenen yurt dışı çıkış tarihine en az 3 ay kala başvuruda bulunabilirler. Bu süre içerisinde adaylar mülakata çağırılırlar.
  4. Destek, ulaşım giderleri (Bir kereye mahsus gidiş ve dönüş uçak bileti) ve aylık burs miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir.
  5. Adaylar ekteki başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle THD Yönetim Kuruluna başvurur. Adaylar arasından seçim Araştırma Sekreterinin ön hazırlığından sonra yönetim kurulunca yapılır. Jüri gerek gördüğünde adayları görüşmeye çağırabilir.
  6. Adayın yurt dışında katılmayı planladığı program, bu programa başlamadan önce ya da başladıktan sonra iptal olur ise durum 1 hafta içinde THD yönetim kuruluna iletilmelidir. Aday, THD yönetim kurulunun onayından sonraki 1 yıl içinde programa gidemediği takdirde yeniden başvuru yapmalıdır.
  7. Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu’na, program süresince (2 ayda bir ara rapor) ve program bitiminde (Sonuç raporu), çalışılan dönemi özetleyen raporlar sunulmalıdır.
  8. Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bursu iptal etme hakkına sahiptir ve adayı bu konuda önceden haberdar eder.

  Programdan yararlanabileceklerin nitelikleri

  1. Türk Hematoloji Derneği asıl üyesi olması,
  2. Üyelik sorumluluklarını yerine getirmesi,
  3. Hematoloji yan dal ihtisası yapıyor ya da uzmanı olması (Doçentler ve profesörler yararlanamaz)
  4. Adayın yurt dışında çalışacağı bölümün hematoloji ya da hematolojiyle yakından ilişkili bilim dallarında olması gerekmektedir
  5. Adaylar HAUD bursundan sadece bir defaya mahsus olarak yararlanabilir.

  Adaydan istenecek belgeler

  1. Başvuru formu
  2. Araştırma programına katılım gerekçesinin ayrıntılı anlatıldığı başvuru mektubu
  3. Özgeçmiş ve yayım listesi
  4. Adayın çalıştığı kurumdan akademik potansiyelini destekleyen referans mektubu
  5. Adayın çalışmayı düşündüğü yurt dışındaki kurumdan kabul(davet) mektubu
  6. Yabancı dil düzeyini gösterir belge
  7. Aday, araştırma programına katılım için veya başvuru yaptıktan sonraki dönemde, bir başka kaynaktan destek sağlamış ise yönetim kuruluna beyan etmesi gereklidir.

  Desteğe Başvuru

  Türk Hematoloji Derneği web sayfasında yer alan başvuru formu ile THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliğine başvurulur.

  Değerlendirme

  Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden itibaren ilk 1 ay içerisinde toplanarak başvuruları değerlendirir. Gerekirse başvurandan belgeleri yeniden düzenlemesi veya ek belge sağlaması istenebilir. Değerlendirme sonuçları en geç 3 ay içerisinde başvuru sahiplerine bildirilir. Seçilen kişiler THD bülteninde veya THD web sayfasında açıklanır.  

  Desteğin verilmesi

  Ödeme THD Saymanlığınca gerçekleştirilir. 

  Destek süresi

  6 aydır.

  Desteğin izlenmesi

  Bursiyerler yurtdışında çalışmaya başladıktan sonra 2 ayda bir ara rapor ve 6 ayın bitiminde istenilen formata uygun şekilde bir sonuç raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Bu raporlar THD Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Alınan burs ile yapılan araştırma kapsamında yapılan bilimsel yayımlarda THD’nin desteği (Kurum bilgisine ek olarak ‘THD bursiyeridir’ şeklinde) belirtilmelidir.

  HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI (HAUD) BURSİYERLERİ
    Bursiyer Tarih Kurum Çalışma-Proje Konusu
  1 Zühre Kaya  Mayıs 2007-Kasım 2007 Childrens Hospital of Pittsburg Çocuklarda Otolog veya Allogeneik KHN periferik Kan veya Kemik İliği Kök Hücrelerinin Açığa Çıkmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi
  2 Musa Karakükçü  Ağustos 2007-Ocak 2008  Cincinati Çocuk Hastanesi  Çocuk Kemik İliği Nakli 
  3 Cafer Adıgüzel  Mayıs 2007-Kasım 2007 Loyola University Medical Center Hemostaz-Tromboz Laboratuvarı Araştırmaları
  4 Pervin Topçuoğlu  Nisan 2008-Ağustos 2008 Anthony Nolan Trust and Royal Marsden Cancer Institute HLA ve Akım Sitometri
  5 Şule Ünal  Şubat 2009-Haziran 2009 Texas Childrens Hospital and Baylor College of Medicine Akut Lenfoblastik Lösemi Tanı ve Tedavisi 
  6 Mehmet Fatih Azık  Ekim 2009-Ocak 2010 Childrens Hospital of Pittsburg Çocuk- Kök Hücre Transplantasyonu
  7 Demet Çekdemir  Kasım 2010-Nisan 2011 Londra Üniversitesi, Queen Mary, Londra Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi& Bart Bünyesi Kanser Enstitüsü Medikal Onkoloji Merkezi Kronik Lenfositer Lösemi 
  8 Özlem Tüfekçi Mart 2011-Mayıs 2011 Great Ormond Street Çocuk Hastanesi  Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi-Klinik Gözlem
  9 Leylagül Kaynar Nisan 2011-Eylül 2011 DUKE Universitesi Medikal Merkezi Erişkin Kemik İliği ve Hücresel Tedavi 
  10 Gül Nihal Özdemir Mayıs 2011- Ekim 2011 Cincinati Çocuk Hastanesi  Çocuk Kemik İliği Nakli Transplantasyon Ünitesi Klinik Gözlem-Araştırma
  11 Sinem Civriz Bozdağ Eylül 2011- Şubat 2012 Thomas Jefferson Üniversitesi  Haploidentik Allogeneik Hematopoetik Hücre Nakli ve Nakil Sonrası Hastaların Takibi 
  12 Eylem Eliaçık Eylül 2011-Mart 2012 Hamburg Üniversitesi Eppendorf Allojenik Transplantasyon Ünitesi Kemik İliği  Nakli
  13 Ömür Gökmen Sevindik Temmuz 2014-Aralık 2014 Mayo Clinic Division of Hematology Myelom-Klinik Gözlem ve Araştırma
  14 Güldane Cengiz Seval  Mayıs 2014-Kasım 2014 Johns Hopkins Üniversitesi Sidney Kimmel Comprehensive Kanser Merkezi Kemik İliği  Nakil Ünitelerinde Gözlem 
  15 Ayşe Salihoğlu Eylül-Kasım 2015 Amyloidosis Research and Treatment Center, Department of Molecular Medicine, Fondazione Istituto Di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Policlinico San Matteo and University of Pavia, Pavia, Italy Amiloidoz Merkezinde Klinik Gözlem 
  16 Fevzi Fırat Yalnız Temmuz 2015-Aralık 2015 Mayo Clinic Lenfoma-Myeloma Kliniklerinde Gözlem
  17 Hasan Fatih Çakmaklı  Eylül 2015- Şubat 2016 Atlanta Emory Üniversitesi ve Atlanta Çocuk Sağlığı Merkezi, Aflac Kanser ve Kan Hastalıkları Merkez Laboratuvarı Beta Talasemi Fare Modelinde Oksidan Stres ve Antioksidan Tedavilerin Rolü
  18 Orhan Kemal Yücel Mart 2016-Ağustos 2016 MD Anderson Cancer Center Klinik Gözlem-Klinik Araştırma
  19 Pınar Ataca Atilla  Haziran 2017-Aralık 2017  Baylor University of Medicine, Center for Cell and Gene Therapy CAR-T Hücre Üretimi ve Uygulamaları 
  20 Koray Yalçın 1 Eylül 2017-1 Mart 2018 Goethe Üniversitesi-Uniklinik Frankfurt Johanna Quandt Çocuk Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedaviler Merkezi Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedaviler
  21 Hande Kızılocak 15 Nisan 2018-15 Eylül 2018  Childrens Hospital of Los Angeles, Keck School Of Medicine University of Southern California  Hemostaz-Tromboz Klinik Çalışması 
  22 Merve Pamukçuoğlu 15 Şubat 2018-15 Temmuz 2018  Minnesota Blood And Marrow Trasplant Program Klinik Gözlem-Laboratuvar Araştırması
  23 Ahmet Şeyhanlı  1 Ekim-30 Aralık 2019  University of Texas Southwestern Medical Care Klinik Gözlem