TR | EN

Anasayfa : Ödül ve Destekler : HAUD Programı

HAUD Programı

BAŞVURUSU FORMU

HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI YÖNERGESİ

 (Güncelleme Tarihi: 01.09.2008)

Amaç ve Kapsam:

Bu yönergenin amacı THD üyesi tüm hematoloji asistan ve uzmanlarının yurt dışında geçici eğitim süreçlerini (6 ay) desteklemeye, böylece hematoloji asistanlarının eğitimine destek sağlamaya, hematoloji alanında uluslar arası ilişkileri güçlendirmeye ve ortak girişimlere zemin hazırlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek olup, yönerge bu amaca yönelik yapılacak işlemleri kapsar.

Tanım:

 1. Türk Hematoloji Derneği (THD), hematoloji asistan ve uzmanlarının, klinik hematoloji, klinik laboratuvar hematoloji ve deneysel hematoloji alanlarında yurt dışında eğitici bilimsel, deneyimlerini arttırıcı programlara (klinik, laboratuvar araştırma, gözlem v.b.) katılımını burslarla destekler. Bu destek THD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kurallar dâhilinde yapılır.
 2. Her yıl bu amaçla kaç burs verileceği THD Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına göre önceden saptanır ve THD Bülteni (veya THD web sitesinde) ilan edilir.
 3. Adaylar yılda iki kez (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde) bir sonraki dönem için başvuruda bulunurlar.
 4. Destek, ulaşım giderleri (bir kereye mahsus gidiş ve dönüş uçak bileti) ve aylık Yönetim Kurulunca belirlenen maaş şeklindedir.
 5. Adaylar ekteki başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliğine başvurur. Adaylar arasından seçim Araştırma Sekreterinin ön hazırlığından sonra yönetim kurulunca yapılır. Jüri gerek gördüğünde adayları görüşmeye çağırabilir.
 6. Adayın yurt dışı bursu gitmeden ya da başladıktan sonra iptal oldu ise durum bir hafta içinde THD yönetim kurulu haberdar edilmelidir.
 7. Program süresince ( iki ayda bir ara rapor) ve program bitiminde (sonuç raporu) THD yönetim kuruluna sunulmak üzere çalışılan dönemi özetleyen raporlar sunulmalıdır.
 8. THD yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda bursu iptal etme hakkına sahiptir ve adayı bu konuda önceden haberdar eder.


Programdan yararlanabileceklerin nitelikleri:

 1. THD asıl üyesi olması
 2. Üyelik sorumluluklarını yerine getirmesi
 3. Hematoloji yan dal ihtisası yapıyor ya da uzmanı olması (doçentler ve profesörler yararlanamaz)
 4. Adayın yurt dışında çalışacağı bölümün hematoloji ya da hematolojiyle yakından ilişkili bilim dallarında olması.
 5. Aday bu etkinliğe katılım için bir başka kaynaktan destek sağlamış ise mutalaka yönetim kurulunun bilgilendirilmesi.
 6. THD’nin bursundan yararlanan  aday iki yıl geçmeden yeniden başvuruda bulunamaz.
 7. Aday çalıştığı kurumdan akademik potansiyelini destekleyen referans getirmelidir
 8. Çalışmayı düşündüğü yurt dışındaki kurumdan akseptansı  olmalıdır. 

Destek miktarı ve sayısı:

Bu destek yılda bir kez verilir. THD Yönetim Kurulu her yıl desteklenecek hematoloji asistan/ uzman sayısını ve bütçesini belirler.

Desteğe Başvuru:

THD tarafından THD bülteni, THD web sayfası ve diğer yazılı duyurular ile ilan edilen başvuru tarihlerine kadar gerekli form doldurulur. İstenilen belgeler ile THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliğine başvurulur. Formlar THD web sayfasından sağlanabilir.  

Değerlendirme:

THD Yönetim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden itibaren ilk bir ay içerisinde toplanarak başvuruları değerlendirir, Gerekirse başvurandan belgeleri yeniden düzenlemesi veya ek belge sağlaması istenebilir. Değerlendirme sonuçları en geç 3 ay içerisinde başvuru sahiplerine bildirilir. Seçilen kişiler THD bülteninde veya THD web sayfasında açıklanır.  

Desteğin verilmesi:

Ödeme THD Saymanlığınca gerçekleştirilir. 

Destek süresi:

6 aydır

Desteğin izlenmesi:

Bursiyerler yurtdışında çalışmaya başladıktan sonra iki ayda bir ara rapor ve altı ayın bitiminde istenilen formata uygun şekilde bir sonuç raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Bu raporlar THD Yönetim Kurulu tarafından incelenir.

HAUD BURSİYERLERİ 
  Bursiyer Tarih Kurum Çalışma-Proje Konusu
1 Musa Karakükçü  Ağustos 2007-Ocak 2008  Cincinati Çocuk Hastanesi  Çocuk Kemik İliği Nakli 
2 Zühre Kaya  Mayıs 2007-Kasım 2007 Childrens Hospital of Pittsburg Çocuklarda Otolog veya Allogeneik KHN periferik Kan veya Kemik İliği Kök Hücrelerinin Açığa Çıkmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi
3 Cafer Adıgüzel  Mayıs 2007-Kasım 2007 Loyola University Medical Center Hemostaz-Tromboz Laboratuvarı Araştırmaları
4 Pervin Topçuoğlu  Nisan 2008-Ağustos 2008 Anthony Nolan Trust and Royal Marsden Cancer Institute HLA ve Akım Sitometri
5 Şule Ünal  Şubat 2009-Haziran 2009 Texas Childrens Hospital and Baylor College of Medicine Akut Lenfoblastik Lösemi Tanı ve Tedavisi 
6 Mehmet Fatih Azık  Ekim 2009-Ocak 2010 Childrens Hospital of Pittsburg Çocuk- Kök Hücre Transplantasyonu
7 Demet Çekdemir  Kasım 2010-Nisan 2011 Londra Üniversitesi, Queen Mary, Londra Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi& Bart Bünyesi Kanser Enstitüsü Medikal Onkoloji Merkezi Kronik Lenfositer Lösemi 
8 Özlem Tüfekçi Mart 2011-Mayıs 2011 Great Ormond Street Çocuk Hastanesi  Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi-Klinik Gözlem
9 Leylagül Kaynar Nisan 2011-Eylül 2011 DUKE Universitesi Medikal Merkezi Erişkin Kemik İliği ve Hücresel Tedavi 
10 Gül Nihal Özdemir Mayıs 2011- Ekim 2011 Cincinati Çocuk Hastanesi  Çocuk Kemik İliği Nakli Transplantasyon Ünitesi Klinik Gözlem-Araştırma
11 Sinem Civriz Bozdağ Eylül 2011- Şubat 2012 Thomas Jefferson Üniversitesi  Haploidentik Allogeneik Hematopoetik Hücre Nakli ve Nakil Sonrası Hastaların Takibi 
12 Eylem Eliaçık Eylül 2011-Mart 2012 Hamburg Üniversitesi Eppendorf Allojenik Transplantasyon Ünitesi Kemik İliği  Nakli
13 Ömür Gökmen Sevindik Temmuz 2014-Aralık 2014 Mayo Clinic Division of Hematology Myelom-Klinik Gözlem ve Araştırma
14 Güldane Cengiz Seval  Mayıs 2014-Kasım 2014 Johns Hopkins Üniversitesi Sidney Kimmel Comprehensive Kanser Merkezi Kemik İliği  Nakil Ünitelerinde Gözlem 
15 Ayşe Salihoğlu Eylül-Kasım 2015 Amyloidosis Research and Treatment Center, Department of Molecular Medicine, Fondazione Istituto Di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Policlinico San Matteo and University of Pavia, Pavia, Italy Amiloidoz Merkezinde Klinik Gözlem 
16 Fevzi Fırat Yalnız Temmuz 2015-Aralık 2015 Mayo Clinic Lenfoma-Myeloma Kliniklerinde Gözlem
17 Hasan Fatih Çakmaklı  Eylül 2015- Şubat 2016 Atlanta Emory Üniversitesi ve Atlanta Çocuk Sağlığı Merkezi, Aflac Kanser ve Kan Hastalıkları Merkez Laboratuvarı Beta Talasemi Fare Modelinde Oksidan Stres ve Antioksidan Tedavilerin Rolü


DERNEĞİMİZ

Yönetim Kurulu
Denetim ve Disiplin Kurulları
Bilimsel Alt Komiteler
Üyelik
Tüzük
THD Disiplin Yönergesi
Tarihçe
Faaliyet Kitabı

TOPLANTILAR

Kongre ve Kurslar
HEKHEP ve HALKHEP
Türk Hematoloji Okulu
Eğitim Programı
Diğer Toplantılar

ÖDÜL VE DESTEKLER

Hematoloji Tezi Destek Programı
Araştırma Projelerine Destek Programı
Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği
Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve
Özendirme Programı

Ulusal Kongre Bildiri Ödülü
HAUD Programı
YDUS Başarı Bursu

HABERLER

Haber ve Duyurular
Basında THD
Endüstriden Haberler
TTB Duyuruları

Anasayfa   |  Dernek Hakkında |  İletişim
2016 © Bu sitenin tüm hakları Türk Hematoloji Derneği'ne aittir.
Kullanım Koşulları

LookUs & Online Makale