• Anasayfa
 • Ödül ve Destekler
 • YDUS Başarı Bursu
 • YDUS Başarı Bursu

  Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) Başarı Bursu Yönergesi
  Güncelleme Tarihi: 18.12.2015)

  Tanım ve amaç

  1. Türkiye’de hematoloji eğitiminin desteklenmesi ve yetişkin/çocuk hematoloji uzmanı açığının giderilmesi, bu zor alanın seçilmesi için özendirilmesi amacını taşımaktadır. Türk Hematoloji Derneği (THD) , Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS)’da dereceye girerek hematoloji alanını seçen başarılı hematoloji yan dal uzmanlarını burslarla destekler. Bu destek, THD Yönetim Kurulu (YK)  tarafından, 2008 yılından itibaren yapılan YDUS sonrası belirlenecek başarılı hematoloji yan dal uzmanları için geçerlidir.
  2. THD Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına göre bursiyerler YDUS sonrası belirlenir ve kazananlar THD Bülteni veya THD web sitesinde ilan edilir.
  3. Bursiyerler aylık ödeme alırlar. Ödeme ihtisas süreleri boyunca devam eder. İhtisasını yarıda bırakanlar THD-Bursiyer arasındaki sözleşme gereği aldıkları tüm burs ödentilerini geri ödemek zorundadır. Bu burs üç yıldan fazla verilmez. İhtisasına ara veren kişiler bunu bildirir ve bursları THD Yönetim Kurulu tarafından dondurulur.
  4. Burs miktarı ve bursiyer sayısı THD Yönetim Kurulu tarafından her sene belirlenir.
  5. Adaylar başvuru dilekçesini yazarak gerekli belgelerle THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliğine başvurur. Son kararı THD Yönetim Kurulu verir. Gerek görüldüğünde adaylar görüşmeye çağrılabilir.

  Başvuru Koşulları:

  1. Hematoloji yan dal ihtisasına başlamış olmak ve belgelemek,
  2. YDUS’da derecesi bulunmak. (İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dallarında dereceye giren (ilk beşte yer alma) ve birinci tercih olarak Yetişkin/Çocuk Hematoloji Bilim Dalını Seçen)

  Adaylardan İstenen Belgeler:

  1. Başvuru dilekçesi
  2. YDUS sonuç belgesi
  3. Özgeçmiş ve yayın listesi
  4. Adayın çalıştığı kurumdan alacağı, kurumda çalışmaya başlanıldığına dair resmi yazı
  5. Sözleşme (THD tarafından sağlanacaktır)

  THD YK bu burs programını önceden haber vermeksizin ve tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Burs kapsamında geriye dönük ödeme yapılamaz.

  YAN DAL UZMANLIK SINAVI (YDUS) BAŞARI BURSU

  Mediha Kazık 
  28.10.2008 – 28.10.2011 

  Ipek Yönal 
  13.08.2010 – 13.08.2013

  Fehmi Hindilerden 
  21.12.2010 – 21.12.2013

  Asu Fergün Yılmaz 
  25.04.2011- 25.04.2014

  Tuğrul Elverdi
  09.09.2011-09.09.2014

  Mehmet Sinan Dal
  15.11.2011-15.11.2014

  Oğuzhan Babacan
  6.10.2011-6.10.2014

  Gökhan Özgür
  21.11.2011-21.11.2014