TR | EN

Anasayfa : Haberler : SUT düzeltmesi hakkında açtığımız davamız sonuçlandı

SUT düzeltmesi hakkında açtığımız davamız sonuçlandı

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Sağlık Bakanlığı aleyhine derneğimiz 03.07.2013 tarihinde 04.05.2013 tarihli 28637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) 3. maddesinin iptali konusunda dava açmıştı. Bu maddede yer alan “ Moleküler tetkik bedelleri sadece sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunucularınca Genetik Tanı Merkezinde yapılması halinde ve bünyesinde Genetik Tanı Merkezi ruhsatı/Geçici Çalışma izin belgesine sahip laboratuarı bulunan ikinci basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır” ibaresi itirazımız üzerine 04.05.2013 tarihinde SUT’da düzeltilmişti. İtirazımız sonucu SUT ek EK -2/B Listesinde 9.C moleküler tetkikler başlığı altında yer alan ilgili madde, moleküler tetkikler sözleşmeli /protokollü üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması şartı halinde ayrıca genetik tanı merkezlerince yapılması aranmaksızın kurum tarafından bedeli ödenir hale getirilmiştir. 25 Temmuz tarihinde mahkeme sonuçlanmış ve Danıştay 15.Dairesinin 2013/9727 E.,2016/1048 K.sayılı mahkeme kararı ile THD davayı kazanmıştır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Türk Hematoloji Derneği Yönetim KuruluDERNEĞİMİZ

Yönetim Kurulu
Denetim ve Disiplin Kurulları
Bilimsel Alt Komiteler
Üyelik
Tüzük
THD Disiplin Yönergesi
Tarihçe
Faaliyet Kitabı

TOPLANTILAR

Kongre ve Kurslar
HEKHEP ve HALKHEP
Türk Hematoloji Okulu
Eğitim Programı
Diğer Toplantılar

ÖDÜL VE DESTEKLER

Hematoloji Tezi Destek Programı
Araştırma Projelerine Destek Programı
Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği
Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve
Özendirme Programı

Ulusal Kongre Bildiri Ödülü
HAUD Programı
YDUS Başarı Bursu

HABERLER

Haber ve Duyurular
Basında THD
Endüstriden Haberler
TTB Duyuruları

Anasayfa   |  Dernek Hakkında |  İletişim
2018 © Bu sitenin tüm hakları Türk Hematoloji Derneği'ne aittir.
Kullanım Koşulları

LookUs & Online Makale