TİTCK-EK Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç Listesi

Türk Hematoloji Derneği'nin Değerli Üyeleri,

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ek onayı alınmadan kullanılabilecek endikasyon dışı ilaç listesine eklenen ilaçlar listesi bağlantıda http://www.titck.gov.tr/EndikasyonDışı yer almaktadır. (Rituximab, Bendamustin, Bortezomib vb.)

Saygılarımızla,

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu

Ek: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesine Eklenen İlaçlar (21.07.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli)