TR | EN

Anasayfa : Haberler : Türk Kan Bilim Akademisi Ekim Ayı Eğitimleri Başladı

Türk Kan Bilim Akademisi Ekim Ayı Eğitimleri Başladı

Mulitpl Myelom Ders Programı

14-15 Ekim 2017

08:30-09:15 Plazma Hücre Hastalıklarında Patolojik Değerlendirme Nazan Özsan

09:30-10:15 Önemi olan Monoklonal Gamopati (Myelom dışı) Levent Ündar

10:30-11:15 Protein elektroforez okumaları vaka bazlı örnek tartışmaları Levent Ündar

11:30-12:15 Plazma Hücre Hastalıkları’nda tanı kriterleri Ömür Gökmen Sevindik

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:30-14:15 Myelom’da evreleme ve risk belirleme Ömür Gökmen Sevindik

14:30-15:15 Myelom’da tedavi yanıtını değerlendirme Ömür Gökmen Sevindik

15:30-16:15 Myelom’da görüntüleme yöntemleri ve kemik hastalığının değerlendirilmesi Ali Balcı

16:30-16:45 Günün değerlendirmesi Hayri Özsan

17:00-18:30 Olgu tartışmaları Hayri Özsan

15.10.2017

08:00-08:45 Myelom öncülü durumlar – MGUS Meral Beksaç

09:00-09:45 Myelom öncülü durumlar – SMM Meral Beksaç

10:00-10:45 Tanı - Evreleme ve Risk belirleme – Olgu bazlı örnekler Hayri Özsan

11:00-11:45 Myelom öncülü durumlar – Olgu bazlı değerlendirme Hayri Özsan

12:00-12:30 Günün değerlendirmesi Hayri Özsan

 

Transfüzyon Tıbbi ve Kan Bankacılığı ve Hemaferez Ders Programı

 

14-15 Ekim 2017

08:30-09:15 Antikor tarama testleri; immunolojik prensipleri, test basamakları 
Dr. Olga Meltem Akay

09:30-10:15 Antikor tarama endikasyonları, antikor titrasyonu ve yorumlanması 
Dr. Olga Meltem Akay

10:30-11:15Antikor tanımlama paneli, reaksiyonun modifikasyonu (enzim, PEG, LISS) ve yorumu  Dr. Christoph Geissen

11:30-12:15 Antijen tanımlama; serolojik ve DNA-temelli (genotipleme) yöntemler ve kullanım endikasyonları  Dr. Christoph Geissen

12:30-13:30 Yemek

13:30-14:15 Direk Antiglobulin test (DAT); immunolojik prensipleri, test basamakları ve yorumu  Dr. Christoph Geissen

14:30-15:15 Adzorpsiyon (otolog/heterolog) ve elüsyon teknikleri  Dr. Christoph Geissen

15:30-16:15 İnsan nötrofil, lökosit ve trombosit antijenleri ( HNA, HLA, HPA): Transfüzyon pratiğindeki önemi  Dr. Asu Fergün Yılmaz

16:30-16:45 Günün değerlendirmesi

17:00-18:30 Video Eğitim

15.10.2017

08:00-08:45 Olgu Sunumu - Neslihan Andıç

09:00-09:45 Olgu Sunumu - Yeşim Aydınok

10:00-10:45 Olgu Sunumu -Christof Geisen

11:00-11:45 Tartışma

12:00-12:30 Günün değerlendirmesi Yeşim Aydınok

 

 

 

 DERNEĞİMİZ

Yönetim Kurulu
Denetim ve Disiplin Kurulları
Bilimsel Alt Komiteler
Üyelik
Tüzük
THD Disiplin Yönergesi
Tarihçe
Faaliyet Kitabı

TOPLANTILAR

Kongre ve Kurslar
HEKHEP ve HALKHEP
Türk Hematoloji Okulu
Eğitim Programı
Diğer Toplantılar

ÖDÜL VE DESTEKLER

Hematoloji Tezi Destek Programı
Araştırma Projelerine Destek Programı
Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği
Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve
Özendirme Programı

Ulusal Kongre Bildiri Ödülü
HAUD Programı
YDUS Başarı Bursu

HABERLER

Haber ve Duyurular
Basında THD
Endüstriden Haberler
TTB Duyuruları

Anasayfa   |  Dernek Hakkında |  İletişim
2018 © Bu sitenin tüm hakları Türk Hematoloji Derneği'ne aittir.
Kullanım Koşulları
LookUs & Online Makale