12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Bildiri Gönderim Sistemi Açıldı