Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP)

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryum Toplantı Salonu, Gaziantep