Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP)

Askeri Müze, Harbiye İstanbul