Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, Morfoloji Yerleşkesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu, Sıhhiye Ankara