• Anasayfa
 • Toplantılar
 • Türk Hematoloji Okulu
 • İkinci Dönem
 • Türk Hematoloji Okulu 10 - Olgularla Lenfoma, Miyelom KML/KMPL Kursu
 • Türk Hematoloji Okulu 10 - Olgularla Lenfoma, Miyelom KML/KMPL Kursu

   Türk Hematoloji Okulu 10 Kıbrıs’ta Gerçekleştirildi

   

  Türk Hematoloji Okulu 10 Olgularla Lenfoma, Miyelom KML/KMPL Kursu 20-21 Aralık 2014 tarihlerinde 53 katılımcıyla Kıbrıs’ta gerçekleştirildi.

   

  20 Aralık 2014

  08:30-08:45 DBBHL

  08:45-09:05 Olgu tartışması

  09:05-09:20 Folikuler Lenfoma

  09:20-09:40  Olgu tartışması

  10:10-10:25 Mantle Cell Lenfoma

  10:25 -10:45 Olgu tartışması

  10:45 -11:00 Hodgkin Hastalığı,

  11:00 -11:20 Olgu tartışması

  11:20 -11:35 Periferik T Hücreli Lenfoma

  11:35 -11:55 Olgu tartışması

  11:55-12:15 Lenfoma Genel Değerlendirme

  13:15- 13:30 Yeni tanı kronik faz bir KML hastası

  13:30 -13:50 Olgu tartışması

  13:50 -14:05 Takipte moleküler/sitogenetik yanıtını kaybetmiş KML’li bir hasta

  14:05- 14:25 Olgu tartışması

  14:55-15:10 60 yaşın üstünde yeni polisitemia vera tanısı konmuş bir hasta

  15:10 -15:30 Olgu tartışması

  15:30 -15:45 Genç yüksek riskli primer myelofibrozlu bir hasta

  15:45 -16:05 Olgu tartışması

  16:30-16:45 Yaşlı primer myelofibrozlu bir hasta

  16:45 -17:05 Olgu tartışması

  17:05-17:20 Genç esansiyel trombositemili bir hasta

  17:20- 17:40 Olgu tartışması

  17:40-18:00 KML/KMPH Genel Değerlendirme

  18:00-18:30 THD tanışma toplantısı

   

  21 Aralık 2014

  08:30-08:45  MGUS/ Smoldering Miyelom

  08:45-09:05 Olgu tartışması

  09:05-09:20 Yeni Tani Miyelom

  09:20-09:40  Olgu tartışması

  10:00-10:15 Relaps Refrakter Miyelom

  10:15 -10:35 Olgu tartışması

  10:35 -10:50 Hafif Zincir Amiloidoz

  10:50 -11:05 Olgu tartışması

  11:30 -11:45 POEMS

  11:45 -12: 05 Olgu tartışması

  12:05- 12:20 Ekstra Meduller  Plazmositom

  12:20-12:40 Olgu tartışması

  12:40-13:00 Miyelom Genel Değerlendirme