• Anasayfa
 • Dernek Hakkında
 • Çalışma Kurulları
 • Çalışma Kurulları

  Yeterlilik Kurulu

  Dr. Nilgün Sayınalp
  Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Ünitesi, Ankara
  nsayinal@hacettepe.edu.tr
  Dr. Ozan Salim
  Akdeniz ÜTF, İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Antalya
  ozansalim@gmail.com
  Dr. Şule Ünal
  Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ünitesi, Ankara
  suleunal@hacettepe.edu.tr
  Dr. Şebnem Yılmaz
  Dokuz Eylül ÜTF Çocuk Hematoloji BD, İzmir
  sebnem.yilmaz@deu.edu.tr

  THD Bülteni Editörler Kurulu

  Dr. Mustafa Çetiner
  Koç ÜTF, Hematoloji Bölümü, İstanbul
  cetiner.m@superonline.com
  Dr. Sinem Civriz Bozdağ
  Ankara ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Ankara
  scivriz@hotmail.com
  Dr. Fatma Burcu Belen
  Başkent ÜTF Ankara Hastanesi Çocuk Hematoloji BD, Ankara
  draidabb@gmail.com

  Hasta ve Hasta Yakınları İletişim Kurulu

  Dr. Eyüp Naci Tiftik
  Mersin ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Mersin
  ntiftik@mersin.edu.tr
  Dr. Gül Nihal Özdemir
  İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği, İstanbul
  gnozdemir@hotmail.com
     

  THD Forum - Son Dakika Haberleri Sorumluları

  Dr. Meltem Kurt Yüksel
  Ankara ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - Ankara
  thdarassek@thd.org.tr
  Dr. Özgür Mehtap
  Kocaeli ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Kocaeli
  ozgurmehtap@gmail.com
  Dr. Yeşim Oymak
  Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. ve Cerrahisi EAH Çocuk Hematoloji Kliniği, İzmir
  yesimoymak@hotmail.com

  JACIE Çalışma Grubu

  Dr. Can Boğa
  Başkent Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Hematoloji BD, Adana
  drcanboga@hotmail.com
  Dr. Leylagül Kaynar
  Erciyes ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Kayseri
  drleylagul@gmail.com
  Dr. Ender Altıok
  Okan Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, İstanbul
  altioke@gmail.com
  Dr. İlknur Kozanoğlu
  Başkent ÜTF Fizyoloji ABD Adana Erişkin Kemik İliği ve Hücresel Tedavi Merkezi, Adana
  ipamuk5@hotmail.com

  Hemoglobinopati Çalışma Grubu

  Başkan

  Dr.Yeşim Aydınok
  Sekreter

  Dr. Selma Ünal
  Dr. Şule Ünal
  Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ünitesi, Ankara
  suleunal@hacettepe.edu.tr
  Dr. Gönül Aydoğdu
  Dr. Hakan Özdoğu
  Dr. Eyüp Naci Tiftik
  Mersin ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Mersin
  ntiftik@mersin.edu.tr
  Dr. Canan Vergin
  Dr. Akif Yeşilipek

  TTB Toplantıları Temsilcisi

  Dr. Pervin Topçuoğlu
  Ankara ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Ankara
  topcuogl@medicine.ankara.edu.tr