• Anasayfa
 • Toplantılar
 • Türk Hematoloji Okulu
 • Üçüncü Dönem
 • Türk Hematoloji Okulu 6 - EHA Hematology Tutorial on Laboratory Hematology
 • Türk Hematoloji Okulu 6 - EHA Hematology Tutorial on Laboratory Hematology

  European Hematology Association/TSH Tutorial; Laboratory Hematology

  8-9 Nisan 2017

  Polat Otel/İstanbul

   

  8 Nisan 2017

  Saat

  Konu

  Konuşmacı

  Oturum Başkanı 

   

   

   

   

  08:30 - 08:45

  Açılış

  Ahmet Muzaffer Demir

   

   

   

   

   

  08:45-09:55

  Anemiye Laboratuvar Yaklaşımı: Eritrosit Indeksleri 

  Tiraje Celkan

  Tiraje Celkan

   

   

  09:55-11:05

  Periferik Yayma ve Morfoloji 

  Bülent Ündar

  Tiraje Celkan 

   

   

  11:05 - 11:20

  ARA

   

   

   

   

  11:20 - 12:30

  Anemiye Laboratuvar Yaklaşımı:Hemoglobnopatiler

  Yeşim Aydınok

  Tiraje Celkan 

   

   

  12:30 - 13:15

  Yemek

   

   

   

   

  13:15 - 14:25

  Akış Sitometresi: Akış Sitometrik Teknikleri ve Ana Prensibi

  İlknur Kozanoğlu

  Türkan Patıroğlu

   

   

   

   

  14:25 - 15:35

  Akış Sitometresi: Akut Lösemilerin İmmünofenotiplenmesi

  Gülderen Yanıkkaya Demirel

  Türkan Patıroğlu

   

   

   

   

  15:35 - 15:50

  Ara

   

   

   

   

   

   

  15:50 - 17:00

  Akış Sitometresi: Kronik Lenfoproliferatif Hastalıkların İmmünofenotiplemesi

  Klara Dalva

  Türkan Patıroğlu

   

   

   

   

  17:00 - 18:10

  MRD de Güncel Durum

  İlknur Kozanoğlu

  Türkan Patıroğlu

   

   

  9 Nisan 2017

   

   

   

   

   

  09:00 - 11:20

  Hemostazın laboratuvar testlerine genel bakış: hemostaz testlerinin ana prensipleri

  Ahmet Muzaffer Demir

  Cem Ar 

   

   

  11:20 - 11:35

  Ara

   

   

   

   

  11:35 - 12:45

   Trombofili Laboratuvar Testlerine Genel Bakış

  Reyhan Küçükkaya

  Cem Ar