TR | EN

Anasayfa : Mevzuat : Diğer

Diğer

  • İnsan Doku ve Hücrelerinin Bağışlanma, Tedarik, Test Etme, İşlenme, Korunma, Saklanma ve Dağıtım Aşamalarının Güvenlik ve Kalite Standartlarını Belirlemeye İlişkin31 Mart 2004 tarih ve 2004/23/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi
   İngilizce | Türkçe
  • Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin insan doku ve hücrelerinin bağışlanması, elde edilmesi ve test edilmesine ilişkin belirli teknik şartlar ile ilgili 2004/23/EC sayılı Direktifini uygulayan 8 Şubat 2006 tarih ve 2006/17/EC sayılı Komisyon Direktifi
   İngilizce | Türkçe
  • İnsan doku ve hücrelerinin izlenebilirlik şartları, ciddi advers etki ve olayların bildirimi ve söz konusu doku ve hücrelerin kodlanması, işlenmesi, saklanması, depolanması ve dağıtımına ilişkin belirli teknik şartlarla ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 2004/23/EC sayılı Direktifini uygulayan 24 Ekim 2006 tarih ve2006/86/EC sayılı Komisyon Direktifi
   İngilizce | Türkçe
  • Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 2004/23/EC sayılı Direktifini uygulayan 24 Ekim 2006 tarih ve2006/86/EC sayılı Komisyon Direktifi İngilizce | Türkçe


DERNEĞİMİZ

Yönetim Kurulu
Denetim ve Disiplin Kurulları
Bilimsel Alt Komiteler
Üyelik
Tüzük
THD Disiplin Yönergesi
Tarihçe
Faaliyet Kitabı

TOPLANTILAR

Kongre ve Kurslar
HEKHEP ve HALKHEP
Türk Hematoloji Okulu
Eğitim Programı
Diğer Toplantılar

ÖDÜL VE DESTEKLER

Hematoloji Tezi Destek Programı
Araştırma Projelerine Destek Programı
Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği
Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve
Özendirme Programı

Ulusal Kongre Bildiri Ödülü
HAUD Programı
YDUS Başarı Bursu

HABERLER

Haber ve Duyurular
Basında THD
Endüstriden Haberler
TTB Duyuruları

Anasayfa   |  Dernek Hakkında |  İletişim
2018 © Bu sitenin tüm hakları Türk Hematoloji Derneği'ne aittir.
Kullanım Koşulları
LookUs & Online Makale