• Anasayfa
 • Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları
 • X. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 17 Ekim 2007, Ankara
 • X. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 17 Ekim 2007, Ankara

  SALON A
  08:30-10:00 Oturum Başkanları: Serdar Bedii Omay (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Hematoloji Bilim Dalı) –Ali Uğur Ural (GATA Hematoloji BD.)
  Lösemik Hücre Biyolojisi
  Ömer Yılmaz (Howard Hughes Medical Institute, USA)
  Miyeloid Hücre Farklılaşmasındaki Moleküler Mekanizmalar: PCDCD4’ün Rolü
  Bülent Özpolat (University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, USA)
  10:00-10:30  KAHVE ARASI
  10:30-12:00  Oturum Başkanları: Levent Ündar (Akdeniz Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.) -
  Tanju Atamer (İstanbul Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.)
  Arsenik Trioksitin Multipl Miyelom Tedavisindeki Önemi
  Çağla Akay (University of Pennsylvania, USA )
  • Atipik Miyeloploriferatif Hastalıklar
  Cem Akın (Howard Hughes Medical Institute Department of Internal Medicine, USA)
  13:15-14:00  YEMEK
    Oturum Başkanları: Işınsu Kuzu (Ankara Üniv. Tıp Fak. Patoloji ABD.)–
  Yener Koç (Yeditepe Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.)
  Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Oluşan Pulmoner Komplikasyonların Histopatolojik Değerlendirilmesi
  H. Evin Gülbahçe (Universty of Minnesota, USA)
  Anti CD 70 Monoklonal Antikorlar
  Ezogelin Oflazoğlu (University of Washington, USA)

  SALON B
  08:30-10:00 Oturum Başkanları: Fatma Gümrük (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD.)–
  Yüksel Pekçelen (İstanbul Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji BD.)
  Renal Anemide Eritropoetin Deneyiminden Alınması Gereken Dersler
  Şehsuvar Ertürk (Ankara Üniv.Tıp Fak.İç Hastalıkları ABD. Nefroloji BD.)
  Hemofagostik Sendrom.
  Hale Ören (Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD.)
  10:00-10:30  KAHVE ARASI
  10:30-12:00 Oturum Başkanları: Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji BD.) –
  Rauf Haznedar (Gazi Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.)
  Kemoterapi Adayı Hepatit B’li Hastam Var
  Münci Yağcı (Gazi Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.)
  Kemo-Radyoterapi Almış Olgu 15 Yıl Sonra Kontrole Geldi!
  Abdullah Hacıhanefioğlu (Kocaeli Üniv.Tıp Fak:Hematoloji BD.)
  13:15-14:00  YEMEK
  15:15-16:45 Oturum Başkanları : Burhan Ferhanoğlu (Cerrahpaşa Tıp Fak.Hematoloji BD.) –
  Atilla Yalçın (Mersin Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.)
  Transfüzyon Tıbbında Temel Hatalar
  Önder Arslan (Ankara Üniv.Tıp Fak.Hematoloji BD.)
  Kemik İliği Yetmezliğinde Ayırıcı Tanı
  Ülkü Ergene (Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD.)
  17:15-18:15 Oturum Başkanı : Murat Tombuloğlu (Ege Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.)
  Temel Biyoistatistik Kavramlar ve Hekimlerin Bunları Kullanırken Yaptıkları Yanlışlar
  Hakan Demirtaş (University of Illinois, USA)