TR | EN

Anasayfa : Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları : X. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 17 Ekim 2007, Ankara

X. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 17 Ekim 2007, Ankara

SALON A
08:30-10:00 Oturum Başkanları: Serdar Bedii Omay (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı) –Ali Uğur Ural (GATA Hematoloji BD.)
Lösemik Hücre Biyolojisi
Ömer Yılmaz (Howard Hughes Medical Institute, USA)
Miyeloid Hücre Farklılaşmasındaki Moleküler Mekanizmalar: PCDCD4’ün Rolü
Bülent Özpolat (University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, USA)
10:00-10:30  KAHVE ARASI
10:30-12:00  Oturum Başkanları: Levent Ündar (Akdeniz Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.) -
Tanju Atamer (İstanbul Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.)
Arsenik Trioksitin Multipl Miyelom Tedavisindeki Önemi
Çağla Akay (University of Pennsylvania, USA )
• Atipik Miyeloploriferatif Hastalıklar
Cem Akın (Howard Hughes Medical Institute Department of Internal Medicine, USA)
13:15-14:00  YEMEK
  Oturum Başkanları: Işınsu Kuzu (Ankara Üniv. Tıp Fak. Patoloji ABD.)–
Yener Koç (Yeditepe Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.)
Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Oluşan Pulmoner Komplikasyonların Histopatolojik Değerlendirilmesi
H. Evin Gülbahçe (Universty of Minnesota, USA)
Anti CD 70 Monoklonal Antikorlar
Ezogelin Oflazoğlu (University of Washington, USA)

SALON B
08:30-10:00 Oturum Başkanları: Fatma Gümrük (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD.)–
Yüksel Pekçelen (İstanbul Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji BD.)
Renal Anemide Eritropoetin Deneyiminden Alınması Gereken Dersler
Şehsuvar Ertürk (Ankara Üniv.Tıp Fak.İç Hastalıkları ABD. Nefroloji BD.)
Hemofagostik Sendrom.
Hale Ören (Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD.)
10:00-10:30  KAHVE ARASI
10:30-12:00 Oturum Başkanları: Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji BD.) –
Rauf Haznedar (Gazi Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.)
Kemoterapi Adayı Hepatit B’li Hastam Var
Münci Yağcı (Gazi Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.)
Kemo-Radyoterapi Almış Olgu 15 Yıl Sonra Kontrole Geldi!
Abdullah Hacıhanefioğlu (Kocaeli Üniv.Tıp Fak:Hematoloji BD.)
13:15-14:00  YEMEK
15:15-16:45 Oturum Başkanları : Burhan Ferhanoğlu (Cerrahpaşa Tıp Fak.Hematoloji BD.) –
Atilla Yalçın (Mersin Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.)
Transfüzyon Tıbbında Temel Hatalar
Önder Arslan (Ankara Üniv.Tıp Fak.Hematoloji BD.)
Kemik İliği Yetmezliğinde Ayırıcı Tanı
Ülkü Ergene (Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD.)
17:15-18:15 Oturum Başkanı : Murat Tombuloğlu (Ege Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD.)
Temel Biyoistatistik Kavramlar ve Hekimlerin Bunları Kullanırken Yaptıkları Yanlışlar
Hakan Demirtaş (University of Illinois, USA)


DERNEĞİMİZ

Yönetim Kurulu
Denetim ve Disiplin Kurulları
Bilimsel Alt Komiteler
Üyelik
Tüzük
THD Disiplin Yönergesi
Tarihçe
Faaliyet Kitabı

TOPLANTILAR

Kongre ve Kurslar
HEKHEP ve HALKHEP
Türk Hematoloji Okulu
Eğitim Programı
Diğer Toplantılar

ÖDÜL VE DESTEKLER

Hematoloji Tezi Destek Programı
Araştırma Projelerine Destek Programı
Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği
Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve
Özendirme Programı

Ulusal Kongre Bildiri Ödülü
HAUD Programı
YDUS Başarı Bursu

HABERLER

Haber ve Duyurular
Basında THD
Endüstriden Haberler
TTB Duyuruları

Anasayfa   |  Dernek Hakkında |  İletişim
2018 © Bu sitenin tüm hakları Türk Hematoloji Derneği'ne aittir.
Kullanım Koşulları
LookUs & Online Makale