COVID-19 Pandemisi Hakkında Bilgiler ve Öneriler

01.04.2020

 

 

·      HEMATOLOJİ HASTALARI İÇİN COVID 19 İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR

·      COVID-19 PANDEMİSİ İLE İLGİLİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HASTA/ DONÖR/ KÖK HÜCRE ÜRÜNÜ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE AİT UYGULAMA ÖNERİLERİ

·      KÖK HÜCRE NAKLİ COVID-19 ACİL DURUM YÖNETİM PLANI ÖNERİLERİ

·      COVID-19 (CORONAVİRÜS HASTALIĞI 2019) KONUSUNDA HEMOFİLİ HASTALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

·      SARS-COV-2 PANDEMİSİNİN KAN TRANSFÜZYONUNDA YETERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİ