Türk Hematoloji Derneği Bilimsel Alt Komite Toplantıları Yoğun İlgi Gördü

27.10.2020

28-31 Ekim 2020 tarihleri arasında sanal olarak gerçekleştirilecek 46. Ulusal Hematoloji Kongresi öncesinde 14-21 Ekim 2020 tarihleri arasında bilimsel alt komite toplantıları zoom üzerinden yapıldı.

İmmünohematoloji, Kronik Myelositer Lösemi ve Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler, Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri, Hemofili, Lenfoma, Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin, Multipl Myelom ve Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel Alt Komite Toplantılarında tanı ve tedavi kılavuzlarının güncellenmesi ve proje ve önerilerin değerlendirilmesi başlıca gündem maddeleri arasında yer aldı.