Merhaba,
Label

Denetim ve Disiplin Kurulları

DENETLEME KURULU

Dr. Güner Hayri Özsan
Dr. Güner Hayri Özsan
Dokuz Eylül ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD-İzmir
Dr. Tülin Tiraje Celkan
Dr. Tülin Tiraje Celkan
İstinye ÜTF Çocuk Hematolojisi BD-İstanbul
Dr. Reyhan Küçükkaya
Dr. Reyhan Küçükkaya
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü – İstanbul
 

Yedek Üyeler

Dr. Mustafa N. Yenerel
Dr. Mustafa N. Yenerel
İstanbul Ü. İstanbul TF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - İstanbul
Dr. Mehmet Sönmez
Dr. Mehmet Sönmez
Karadeniz Teknik ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD-Trabzon
Dr. Neslihan Andıç
Dr. Neslihan Andıç
Eskişehir Osmangazi ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - Eskişehir
 

DİSİPLİN KURULU

Dr. Naci Tiftik
Dr. Naci Tiftik
Mersin ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Mersin
 
Dr. Zafer Başlar
Dr. Zafer Başlar
İstanbul Ü. – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa TF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD – İstanbul
 
Dr. Fahir Özkalemkaş
Dr. Fahir Özkalemkaş
Bursa Uludağ ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD – Bursa

Yedek Üyeler

Dr. Güçhan Alanoğlu
Dr. Güçhan Alanoğlu
Süleyman Demirel ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - Isparta
Dr. Leylagül Kaynar
Dr. Leylagül Kaynar
İstanbul Medipol ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD- İstanbul
Dr. Canan Albayrak
Dr. Canan Albayrak
Ondokuz Mayıs ÜTF Çocuk Hematoloji BD-Samsun