Merhaba,
Label

Çalışma Kurulları

Yeterlilik Kurulu

Dr. Nilgün Sayınalp
Dr. Nilgün Sayınalp
Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Ünitesi, Ankara
E-Posta: nsayinal@hacettepe.edu.tr
Dr. Özgür Mehtap
Dr. Özgür Mehtap
Kocaeli ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Kocaeli
E-Posta: ozgurmehtap@gmail.com
Dr. Şule Ünal
Dr. Şule Ünal
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ünitesi, Ankara
E-Posta: suleunal@hacettepe.edu.tr
Dr. Şebnem Yılmaz
Dr. Şebnem Yılmaz
Dokuz Eylül ÜTF Çocuk Hematoloji BD, İzmir
E-Posta: sebnem.yilmaz@deu.edu.tr

THD Bülteni Editörler Kurulu

Dr. Leylagül Kaynar
Dr. Leylagül Kaynar
Medipol ÜTF Hematoloji BD, İstanbul
E-Posta: drleylagul@gmail.com
Dr. Fatma Burcu Belen Apak
Dr. Fatma Burcu Belen Apak
Başkent ÜTF Ankara Hastanesi Çocuk Hematoloji BD, Ankara
E-Posta: draidabb@gmail.com
Dr. Elif Gülsüm Ümit
Dr. Elif Gülsüm Ümit
Trakya ÜTF Hematoloji BD - Edirne
E-Posta: egugur@yahoo.com

Hasta ve Hasta Yakınları İletişim Kurulu

Dr. Neslihan Andıç
Dr. Neslihan Andıç
Eskişehir Osmangazi ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Eskişehir
Dr. Gül Nihal Özdemir
Dr. Gül Nihal Özdemir
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği, İstanbul
Dr. İbrahim Eker
Dr. İbrahim Eker
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi TF Çocuk Hematoloji BD, Afyonkarahisar

JACIE Çalışma Grubu

Dr. Can Boğa
Dr. Can Boğa
Başkent Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Hematoloji BD, Adana
E-Posta: drcanboga@hotmail.com
Dr. Leylagül Kaynar
Dr. Leylagül Kaynar
Medipol ÜTF Hematoloji BD, İstanbul
E-Posta: drleylagul@gmail.com
Dr. Ender Altıok
Dr. Ender Altıok
Okan Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, İstanbul
E-Posta: altioke@gmail.com
Dr. İlknur Kozanoğlu
Dr. İlknur Kozanoğlu
Başkent ÜTF Fizyoloji ABD Adana Erişkin Kemik İliği ve Hücresel Tedavi Merkezi, Adana
E-Posta: ipamuk5@hotmail.com

Hemoglobinopati Çalışma Grubu

Dr.Yeşim Aydınok
Başkan
Dr.Yeşim Aydınok
Ege ÜTF Çocuk Hematoloji BD, İzmir
E-Posta: yesim.aydinok@yahoo.com
Dr. Selma Ünal
Sekreter
Dr. Selma Ünal
Mersin ÜTF Çocuk Hematoloji BD, Mersin
E-Posta: unalselma@hotmail.com
Dr. Şule Ünal
Dr. Şule Ünal
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ünitesi, Ankara
E-Posta: suleunal@hacettepe.edu.tr
Dr. Gönül Aydoğdu
Dr. Gönül Aydoğan
Kanuni Sultan Süleyman EAH Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, İstanbul
E-Posta: gonul.aydogan@mynet.com
Dr. Hakan Özdoğu
Dr. Hakan Özdoğu
Başkent Ünv. Adan Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana
E-Posta: hakanozdogu@hotmail.com
Dr. Eyüp Naci Tiftik
Dr. Eyüp Naci Tiftik
Mersin ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Mersin
E-Posta: ntiftik@mersin.edu.tr
Dr. Canan Vergin
Dr. Canan Vergin
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları EAH, Hematoloji Kliniği, İzmir
E-Posta: cvergin@gmail.com
Dr. Akif Yeşilipek
Dr. Akif Yeşilipek
Medicalpark Antalya Hastanesi Çocuk Hematoloji Bölümü, Antalya
E-Posta: yesilipek@gmail.com

TTB Toplantıları Temsilcisi

Dr. Pervin Topçuoğlu
Dr. Pervin Topçuoğlu
Ankara ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, Ankara
E-Posta: topcuogl@medicine.ankara.edu.tr