Merhaba,
Label

Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Türk Hematoloji Derneği (THD) Genç Araştırıcılara Kısa Süreli Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Yönergesi


Güncelleme Tarihi: (16 Mart 2023)

I. Tanım:

 1. THD genç araştırıcıların, klinik hematoloji, klinik laboratuvar hematoloji ve deneysel hematoloji alanlarında yurtdışında yapılacak kısa süreli (7 günden kısa) eğitici bilimsel etkinliklere (kurs, seminer, sempozyum, workshop vb.) katılımını burslarla destekler.
 2. Bu destek, Avrupa Hematoloji Birliği (EHA) Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği (ISTH) ve Amerika Hematoloji Birliği (ASH) , Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği (EBMT), Amerikan Transplantasyon ve Hücre Tedavisi Derneği (ASTCT ) kongrelerine sözlü bildirileri kabul edilmiş kişilere verilecektir. Bu destek poster bildirileri kapsamaz.
 3. Verilecek burs miktarı her yıl bütçe olanaklarına göre belirlenir.
 4.  Başvurular, planlanan etkinlikten en geç 1 ay öncesine kadar yapılabilir.
 5. Adaylar ekteki başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliği’ne başvurur. Adaylar arasından seçim, Araştırma Sekreteri’nin ön hazırlığından sonra 3 kişilik bir jüri tarafından yapılır. Jüri THD Başkanı, Araştırma Sekreteri ve bir yönetim kurulu üyesinden oluşur. Son kararı THD Yönetim Kurulu verir. Jüri gerek gördüğünde adayları görüşmeye çağırabilir.
 6. Burs desteği ulaşım, konaklama giderleri ve kayıt ücreti için kullanılabilir.
 7. Aday döndükten sonraki 1 ay içerisinde etkinliğe katıldığına dair belgeleri ve harcamalarına dair faturaları THD’ye sunmak zorundadır. Adayın banka hesabına önceden belirlenen burs miktarı, ilgili belgelerin ibrazından sonraki bir ay içinde yatırılır.
 8. Katılım gerçekleştiremeyen veya istenen belgeleri sunamayan adayların bursu iptal edilir. Hastalık, ölüm, doğal afet gibi mücbir sebepler ile katılımın tamamlanamadığı durumlarda, mücbir sebebin belgelenmesi ve gider belgelerinin sunulması koşulu ile THD Yönetim Kurulu bursun ödenmesi yönünde karar alabilir.

II. Başvuru Koşulları:

 1. 41 yaşından gün almamış olmak.
 2. Tıpta uzman ya da hematoloji ile ilişkili bir temel tıp dalında doktora yapmış olmak.
 3. THD asil üyesi olmak.
 4. Sözlü bildiri ile başvuran adayların çalışmalarının tümüyle yurt içinde yapılmış olması ve bildiri özetinde adayın birinci isim olması zorunludur.
 5. THD’nin bursundan yararlanan aday 2 yıl geçmeden yeniden başvuruda bulunamaz.

III. Adaylardan İstenen Belgeler:

 1. Doldurulmuş Başvuru Formu
 2. Çalıştığı kurum ya da birim akademik kurulu, başkanı ya da sorumlusu tarafından onay yazısı.
 3. Nitelikleri yukarıda belirtilmiş bilimsel etkinliklere katılacaklar için:
  1. Etkinlik ile ilgili belge, varsa davet mektubu ya da kaydolduğunu gösterir belge
  2. Bildirinin sözlü sunum şeklinde kabul edildiğini belirten belge