Merhaba,
Label

HAUD Programı

 Başvuru Formu İçin Tıklayınız

 HAUD Programı Ara Rapor Formatı İçin Tıklayınız

 HAUD Programı Bitirme Raporu Formatı İçin Tıklayınız

HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI (HAUD) YÖNERGESİ

 (Güncelleme Tarihi: 16.03.2023)

Amaç ve Kapsam

Bu yönergenin amacı Türk Hematoloji Derneği (THD) üyesi tüm hematoloji asistan ve uzmanlarının yurt dışında yapacakları geçici eğitim süreçlerini kısa süreli (en az 3 en fazla 6 ay) desteklemeye, böylece hematoloji asistanlarının eğitimine destek sağlamaya, hematoloji alanında uluslararası ilişkileri güçlendirmeye ve ortak girişimlere zemin hazırlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek olup, yönerge bu amaca yönelik yapılacak işlemleri kapsar.

Tanım

 1. Türk Hematoloji Derneği, hematoloji asistan ve uzmanlarının, klinik hematoloji, klinik laboratuvar hematoloji ve deneysel hematoloji alanlarında yurt dışında eğitici bilimsel, deneyimlerini arttırıcı programlara (Klinik, laboratuvar araştırma, gözlem v.b.) katılımını burslarla destekler. Bu destek THD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallar dâhilinde yapılır.
 2. Her yıl bu amaçla kaç kişiye burs verileceği THD Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına göre önceden saptanır.
 3. Adaylar belirlenen yurt dışı çıkış tarihine en az 3 ay kala başvuruda bulunabilirler. Bu süre içerisinde adaylar değerlendirilirler.
 4. Bu destek, ulaşım giderleri (Bir kereye mahsus gidiş ve dönüş uçak bileti) ve aylık burs miktarını içerir.
 5. Adaylar ekteki başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle THD Yönetim Kuruluna başvurur. Adaylar arasından seçim Araştırma Sekreterinin ön hazırlığından sonra yönetim kurulunca yapılır. Jüri gerek gördüğünde adayları görüşmeye çağırabilir.
 6. Adayın yurt dışında katılmayı planladığı program, bu programa başlamadan önce ya da başladıktan sonra iptal olur ise durum 1 hafta içinde THD Yönetim Kurulu’na iletilmelidir. Aday, THD yönetim kurulunun onayından sonraki 1 yıl içinde programa gidemediği takdirde yeniden başvuru yapmalıdır.
 7. Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu’na, program süresince (2 ayda bir ara rapor) ve program bitiminde (sonuç raporu), çalışılan dönemi özetleyen raporlar sunulmalıdır.
 8. Aday, araştırma programına katılım için veya başvuru yaptıktan sonraki dönemde, bir başka kaynaktan destek sağlamış ise yönetim kuruluna beyan etmesi gereklidir.
 9. Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bursu iptal etme hakkına sahiptir ve adayı bu konuda önceden haberdar eder.

Programdan Yararlanabileceklerin Nitelikleri

 1. Türk Hematoloji Derneği asil üyesi olması,
 2. Üyelik sorumluluklarını yerine getirmesi,
 3. Hematoloji yan dal ihtisası yapıyor ya da uzmanı olması (Doçentler ve profesörler yararlanamaz)
 4. Adayın yurt dışında çalışacağı bölümün hematoloji ya da hematolojiyle yakından ilişkili bilim dallarından biri olması gerekmektedir.
 5. Adaylar HAUD bursundan sadece bir defaya mahsus olarak yararlanabilir.

Adaydan İstenecek Belgeler

 1. Başvuru formu
 2. Araştırma programına katılım gerekçesinin ayrıntılı anlatıldığı başvuru mektubu
 3. Özgeçmiş ve yayın listesi
 4. Adayın çalıştığı kurumdan akademik potansiyelini destekleyen referans mektubu
 5. Adayın çalışmayı düşündüğü yurt dışındaki kurumdan kabul(davet) mektubu
 6. Yabancı dil düzeyini gösterir belge
 7. Varsa diğer desteklerine ait belgeler

Desteğe Başvuru

Türk Hematoloji Derneği web sayfasında yer alan başvuru formu ile THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliği’ne başvurulur.

Değerlendirme

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden itibaren ilk 1 ay içerisinde toplanarak başvuruları değerlendirir. Gerekirse başvurandan belgeleri yeniden düzenlemesi veya ek belge sağlaması istenebilir. Değerlendirme sonuçları en geç 3 ay içerisinde başvuru sahiplerine bildirilir. Seçilen kişiler THD bülteninde veya THD web sayfasında açıklanır.  

Desteğin Verilmesi

Ödeme THD Saymanlığınca burs sahibinin bildirdiği TL banka hesabına aylık olarak yapılır. Destek süresi 3-6 aydır.

Desteğin İzlenmesi

Bursiyerler yurtdışında çalışmaya başladıktan sonra 2 ayda bir ara rapor ve eğitimin  bitiminde Türk Hematoloji Derneği web sayfasında yer alan formata uygun şekilde bir sonuç raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Bu raporlar THD Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Alınan burs ile yapılan araştırma kapsamında yapılan bilimsel yayınlarda THD’nin desteği (Kurum bilgisine ek olarak ‘THD bursiyeridir’ şeklinde) belirtilmelidir.

 

 

HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI (HAUD) BURSİYERLERİ

 

Bursiyer

Tarih

Kurum

 Çalışma-Proje Konusu

1

Zühre Kaya 

Mayıs 2007-Kasım 2007

Childrens Hospital of Pittsburg

Çocuklarda Otolog veya Allogeneik KHN periferik Kan veya Kemik İliği Kök Hücrelerinin Açığa Çıkmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi

2

Musa Karakükçü 

Ağustos 2007-Ocak 2008 

Cincinati Çocuk Hastanesi 

Çocuk Kemik İliği Nakli 

3

Cafer Adıgüzel 

Mayıs 2007-Kasım 2007

Loyola University Medical Center

Hemostaz-Tromboz Laboratuvarı Araştırmaları

4

Pervin Topçuoğlu 

Nisan 2008-Ağustos 2008

Anthony Nolan Trust and Royal Marsden Cancer Institute

HLA ve Akım Sitometri

5

Şule Ünal 

Şubat 2009-Haziran 2009

Texas Childrens Hospital and Baylor College of Medicine

Akut Lenfoblastik Lösemi Tanı ve Tedavisi 

6

Mehmet Fatih Azık 

Childrens Hospital of Pittsburg

Çocuk- Kök Hücre Transplantasyonu

7

Demet Çekdemir 

Kasım 2010-Nisan 2011

Londra Üniversitesi, Queen Mary, Londra Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi& Bart Bünyesi Kanser Enstitüsü Medikal Onkoloji Merkezi

Kronik Lenfositer Lösemi 

8

Özlem Tüfekçi

Mart 2011-Mayıs 2011

Great Ormond Street Çocuk Hastanesi 

Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi-Klinik Gözlem

9

Leylagül Kaynar

Nisan 2011-Eylül 2011

DUKE Universitesi Medikal Merkezi

Erişkin Kemik İliği ve Hücresel Tedavi 

10

Gül Nihal Özdemir

Mayıs 2011- Ekim 2011

Cincinati Çocuk Hastanesi 

Çocuk Kemik İliği Nakli Transplantasyon Ünitesi Klinik Gözlem-Araştırma

11

Sinem Civriz Bozdağ

Eylül 2011- Şubat 2012

Thomas Jefferson Üniversitesi 

Haploidentik Allogeneik Hematopoetik Hücre Nakli ve Nakil Sonrası Hastaların Takibi 

12

Eylem Eliaçık

Eylül 2011-Mart 2012

Hamburg Üniversitesi Eppendorf Allojenik Transplantasyon Ünitesi

Kemik İliği  Nakli

13

Ömür Gökmen Sevindik

Temmuz 2014-Aralık 2014

Mayo Clinic Division of Hematology

Myelom-Klinik Gözlem ve Araştırma

14

Güldane Cengiz Seval 

Mayıs 2014-Kasım 2014

Johns Hopkins Üniversitesi Sidney Kimmel Comprehensive Kanser Merkezi

Kemik İliği  Nakil Ünitelerinde Gözlem 

15

Ayşe Salihoğlu

Eylül-Kasım 2015

Amyloidosis Research and Treatment Center, Department of Molecular Medicine, Fondazione Istituto Di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Policlinico San Matteo and University of Pavia, Pavia, Italy

Amiloidoz Merkezinde Klinik Gözlem 

16

Fevzi Fırat Yalnız

Temmuz 2015-Aralık 2015

Mayo Clinic

Lenfoma-Myeloma Kliniklerinde Gözlem

17

Hasan Fatih Çakmaklı 

Eylül 2015- Şubat 2016

Atlanta Emory Üniversitesi ve Atlanta Çocuk Sağlığı Merkezi, Aflac Kanser ve Kan Hastalıkları Merkez Laboratuvarı

Beta Talasemi Fare Modelinde Oksidan Stres ve Antioksidan Tedavilerin Rolü

18

Orhan Kemal Yücel

Mart 2016-Ağustos 2016

MD Anderson Cancer Center

Klinik Gözlem-Klinik Araştırma

19

Pınar Ataca Atilla

Haziran 2017-Aralık 2017

Baylor University of Medicine, Center for Cell and Gene Therapy

CAR-T Hücre Üretimi ve Uygulamaları

20

Koray Yalçın

1 Eylül 2017-1 Mart 2018

Goethe Üniversitesi-Uniklinik Frankfurt Johanna Quandt Çocuk Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedaviler Merkezi

Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedaviler

21

Hande Kızılocak

15 Nisan 2018-15 Eylül 2018

Childrens Hospital of Los Angeles, Keck School Of Medicine University of Southern California

Hemostaz-Tromboz Klinik Çalışması

22

Merve Pamukçuoğlu

15 Şubat 2018-15 Temmuz 2018

Minnesota Blood And Marrow Trasplant Program

Klinik Gözlem-Laboratuvar Araştırması

23

Ahmet Şeyhanlı

1 Ekim-30 Aralık 2019

University of Texas Southwestern Medical Care

Klinik Gözlem

24

Ümit Yavuz Malkan

1 Ocak-30 Nisan 2020

DUKE Universitesi Medical Center

Klinik Gözlem-Kemik İliği Nakli ve Diğer Hücresel Tedaviler Alanında Bilgi ve Görgü Arttırmak

25

Mahmut Bakır Koyuncu

1 Ocak-31 Mart 2020

Weill Cornell Medicine, Bone Marrow Transplant Unit

Klinik Gözlem- Kanbankası ve Kök Hücre Laboratuvarında Araştırma