• Anasayfa
 • Ödül ve Destekler
 • HAUD Programı
 • HAUD Programı

   Başvuru Formu İçin Tıklayınız

   HAUD Programı Ara Rapor Formatı İçin Tıklayınız

   HAUD Programı Bitirme Raporu Formatı İçin Tıklayınız

  HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI (HAUD) YÖNERGESİ

   (Güncelleme Tarihi: 12.01.2018)

  Amaç ve Kapsam

  Bu yönergenin amacı Türk Hematoloji Derneği (THD) üyesi tüm hematoloji asistan ve uzmanlarının yurt dışında yapacakları geçici eğitim süreçlerini kısa süreli (6 ay) desteklemeye, böylece hematoloji asistanlarının eğitimine destek sağlamaya, hematoloji alanında uluslar arası ilişkileri güçlendirmeye ve ortak girişimlere zemin hazırlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek olup, yönerge bu amaca yönelik yapılacak işlemleri kapsar.

  Tanım

  1. Türk Hematoloji Derneği, hematoloji asistan ve uzmanlarının, klinik hematoloji, klinik laboratuvar hematoloji ve deneysel hematoloji alanlarında yurt dışında eğitici bilimsel, deneyimlerini arttırıcı programlara (Klinik, laboratuvar araştırma, gözlem v.b.) katılımını burslarla destekler. Bu destek THD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallar dâhilinde yapılır.
  2. Her yıl bu amaçla kaç kişiye burs verileceği THD Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına göre önceden saptanır.
  3. Adaylar belirlenen yurt dışı çıkış tarihine en az 3 ay kala başvuruda bulunabilirler. Bu süre içerisinde adaylar mülakata çağırılırlar.
  4. Destek, ulaşım giderleri (Bir kereye mahsus gidiş ve dönüş uçak bileti) ve aylık burs miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir.
  5. Adaylar ekteki başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle THD Yönetim Kuruluna başvurur. Adaylar arasından seçim Araştırma Sekreterinin ön hazırlığından sonra yönetim kurulunca yapılır. Jüri gerek gördüğünde adayları görüşmeye çağırabilir.
  6. Adayın yurt dışında katılmayı planladığı program, bu programa başlamadan önce ya da başladıktan sonra iptal olur ise durum 1 hafta içinde THD yönetim kuruluna iletilmelidir. Aday, THD yönetim kurulunun onayından sonraki 1 yıl içinde programa gidemediği takdirde yeniden başvuru yapmalıdır.
  7. Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu’na, program süresince (2 ayda bir ara rapor) ve program bitiminde (Sonuç raporu), çalışılan dönemi özetleyen raporlar sunulmalıdır.
  8. Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bursu iptal etme hakkına sahiptir ve adayı bu konuda önceden haberdar eder.

  Programdan yararlanabileceklerin nitelikleri

  1. Türk Hematoloji Derneği asıl üyesi olması,
  2. Üyelik sorumluluklarını yerine getirmesi,
  3. Hematoloji yan dal ihtisası yapıyor ya da uzmanı olması (Doçentler ve profesörler yararlanamaz)
  4. Adayın yurt dışında çalışacağı bölümün hematoloji ya da hematolojiyle yakından ilişkili bilim dallarında olması gerekmektedir
  5. Adaylar HAUD bursundan sadece bir defaya mahsus olarak yararlanabilir.

  Adaydan istenecek belgeler

  1. Başvuru formu
  2. Araştırma programına katılım gerekçesinin ayrıntılı anlatıldığı başvuru mektubu
  3. Özgeçmiş ve yayım listesi
  4. Adayın çalıştığı kurumdan akademik potansiyelini destekleyen referans mektubu
  5. Adayın çalışmayı düşündüğü yurt dışındaki kurumdan kabul(davet) mektubu
  6. Yabancı dil düzeyini gösterir belge
  7. Aday, araştırma programına katılım için veya başvuru yaptıktan sonraki dönemde, bir başka kaynaktan destek sağlamış ise yönetim kuruluna beyan etmesi gereklidir.

  Desteğe Başvuru

  Türk Hematoloji Derneği web sayfasında yer alan başvuru formu ile THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliğine başvurulur.

  Değerlendirme

  Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden itibaren ilk 1 ay içerisinde toplanarak başvuruları değerlendirir. Gerekirse başvurandan belgeleri yeniden düzenlemesi veya ek belge sağlaması istenebilir. Değerlendirme sonuçları en geç 3 ay içerisinde başvuru sahiplerine bildirilir. Seçilen kişiler THD bülteninde veya THD web sayfasında açıklanır.  

  Desteğin verilmesi

  Ödeme THD Saymanlığınca gerçekleştirilir. 

  Destek süresi

  6 aydır.

  Desteğin izlenmesi

  Bursiyerler yurtdışında çalışmaya başladıktan sonra 2 ayda bir ara rapor ve 6 ayın bitiminde istenilen formata uygun şekilde bir sonuç raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Bu raporlar THD Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Alınan burs ile yapılan araştırma kapsamında yapılan bilimsel yayımlarda THD’nin desteği (Kurum bilgisine ek olarak ‘THD bursiyeridir’ şeklinde) belirtilmelidir.

   

   

  HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI (HAUD) BURSİYERLERİ

   

  Bursiyer

  Tarih

  Kurum

   Çalışma-Proje Konusu

  1

  Zühre Kaya 

  Mayıs 2007-Kasım 2007

  Childrens Hospital of Pittsburg

  Çocuklarda Otolog veya Allogeneik KHN periferik Kan veya Kemik İliği Kök Hücrelerinin Açığa Çıkmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi

  2

  Musa Karakükçü 

  Ağustos 2007-Ocak 2008 

  Cincinati Çocuk Hastanesi 

  Çocuk Kemik İliği Nakli 

  3

  Cafer Adıgüzel 

  Mayıs 2007-Kasım 2007

  Loyola University Medical Center

  Hemostaz-Tromboz Laboratuvarı Araştırmaları

  4

  Pervin Topçuoğlu 

  Nisan 2008-Ağustos 2008

  Anthony Nolan Trust and Royal Marsden Cancer Institute

  HLA ve Akım Sitometri

  5

  Şule Ünal 

  Şubat 2009-Haziran 2009

  Texas Childrens Hospital and Baylor College of Medicine

  Akut Lenfoblastik Lösemi Tanı ve Tedavisi 

  6

  Mehmet Fatih Azık 

  Childrens Hospital of Pittsburg

  Çocuk- Kök Hücre Transplantasyonu

  7

  Demet Çekdemir 

  Kasım 2010-Nisan 2011

  Londra Üniversitesi, Queen Mary, Londra Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi& Bart Bünyesi Kanser Enstitüsü Medikal Onkoloji Merkezi

  Kronik Lenfositer Lösemi 

  8

  Özlem Tüfekçi

  Mart 2011-Mayıs 2011

  Great Ormond Street Çocuk Hastanesi 

  Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi-Klinik Gözlem

  9

  Leylagül Kaynar

  Nisan 2011-Eylül 2011

  DUKE Universitesi Medikal Merkezi

  Erişkin Kemik İliği ve Hücresel Tedavi 

  10

  Gül Nihal Özdemir

  Mayıs 2011- Ekim 2011

  Cincinati Çocuk Hastanesi 

  Çocuk Kemik İliği Nakli Transplantasyon Ünitesi Klinik Gözlem-Araştırma

  11

  Sinem Civriz Bozdağ

  Eylül 2011- Şubat 2012

  Thomas Jefferson Üniversitesi 

  Haploidentik Allogeneik Hematopoetik Hücre Nakli ve Nakil Sonrası Hastaların Takibi 

  12

  Eylem Eliaçık

  Eylül 2011-Mart 2012

  Hamburg Üniversitesi Eppendorf Allojenik Transplantasyon Ünitesi

  Kemik İliği  Nakli

  13

  Ömür Gökmen Sevindik

  Temmuz 2014-Aralık 2014

  Mayo Clinic Division of Hematology

  Myelom-Klinik Gözlem ve Araştırma

  14

  Güldane Cengiz Seval 

  Mayıs 2014-Kasım 2014

  Johns Hopkins Üniversitesi Sidney Kimmel Comprehensive Kanser Merkezi

  Kemik İliği  Nakil Ünitelerinde Gözlem 

  15

  Ayşe Salihoğlu

  Eylül-Kasım 2015

  Amyloidosis Research and Treatment Center, Department of Molecular Medicine, Fondazione Istituto Di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Policlinico San Matteo and University of Pavia, Pavia, Italy

  Amiloidoz Merkezinde Klinik Gözlem 

  16

  Fevzi Fırat Yalnız

  Temmuz 2015-Aralık 2015

  Mayo Clinic

  Lenfoma-Myeloma Kliniklerinde Gözlem

  17

  Hasan Fatih Çakmaklı 

  Eylül 2015- Şubat 2016

  Atlanta Emory Üniversitesi ve Atlanta Çocuk Sağlığı Merkezi, Aflac Kanser ve Kan Hastalıkları Merkez Laboratuvarı

  Beta Talasemi Fare Modelinde Oksidan Stres ve Antioksidan Tedavilerin Rolü

  18

  Orhan Kemal Yücel

  Mart 2016-Ağustos 2016

  MD Anderson Cancer Center

  Klinik Gözlem-Klinik Araştırma

  19

  Pınar Ataca Atilla

  Haziran 2017-Aralık 2017

  Baylor University of Medicine, Center for Cell and Gene Therapy

  CAR-T Hücre Üretimi ve Uygulamaları

  20

  Koray Yalçın

  1 Eylül 2017-1 Mart 2018

  Goethe Üniversitesi-Uniklinik Frankfurt Johanna Quandt Çocuk Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedaviler Merkezi

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedaviler

  21

  Hande Kızılocak

  15 Nisan 2018-15 Eylül 2018

  Childrens Hospital of Los Angeles, Keck School Of Medicine University of Southern California

  Hemostaz-Tromboz Klinik Çalışması

  22

  Merve Pamukçuoğlu

  15 Şubat 2018-15 Temmuz 2018

  Minnesota Blood And Marrow Trasplant Program

  Klinik Gözlem-Laboratuvar Araştırması

  23

  Ahmet Şeyhanlı

  1 Ekim-30 Aralık 2019

  University of Texas Southwestern Medical Care

  Klinik Gözlem

  24

  Ümit Yavuz Malkan

  1 Ocak-30 Nisan 2020

  DUKE Universitesi Medical Center

  Klinik Gözlem-Kemik İliği Nakli ve Diğer Hücresel Tedaviler Alanında Bilgi ve Görgü Arttırmak

  25

  Mahmut Bakır Koyuncu

  1 Ocak-31 Mart 2020

  Weill Cornell Medicine, Bone Marrow Transplant Unit

  Klinik Gözlem- Kanbankası ve Kök Hücre Laboratuvarında Araştırma