Merhaba,
Label

Kongre ve Kurslar

2023 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
26 Ocak 2023 Canlı Yayın "Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Tanı ve Tedavisi" Kongre ve Kurslar
04 Şubat 2023 Türk Hematoloji Okulu 16-Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Hematoloji Okulu
17 - 18 Şubat 2023 2023 ASH Highglights Kongre ve Kurslar
22 Şubat 2023 Canlı Yayın “Periferal T Hücreli Lenfoma Tanı ve Tedavi- Bölüm 1” Kongre ve Kurslar
07 Mart 2023 Canlı Yayın "ALL'de Güncel Tedaviler" Kongre ve Kurslar
16 - 19 Mart 2023 15. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
12 - 13 Mayıs 2023 9th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
2 - 5 Kasım 2023 49. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
2022 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
22 Ocak 2022 Türk Hematoloji Okulu 8- Plazma Hücre Diskrazileri / Türk Hematoloji Okulu 8-Yenidoğan Hematolojisi Hematoloji Okulu
12 Şubat 2022 Türk Hematoloji Okulu 9- Plazma Hücre Diskrazileri-2 / Türk Hematoloji Okulu 9- Konsültasyon Hematolojisi Hematoloji Okulu
22 Şubat 2022 Canlı Yayın “Olgularla Hematopatoloji Bölüm 2: T Hücreli Lenfomalarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı” Kongre ve Kurslar
22 Şubat 2022 Olgularla Hematopatoloji Bölüm 2 - T Hücreli Lenfomalarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Kongre ve Kurslar
24 Şubat 2022 Canlı Yayın "Nüks Refrakter Myelom Hastalarında Güncel Yaklaşım" Kongre ve Kurslar
28 Şubat 2022 Canlı Yayın "28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü Aktivitesi" Kongre ve Kurslar
05 Mart 2022 Türk Hematoloji Okulu 10- Laboratuvar Hematolojisi Hematoloji Okulu
10 - 12 Mart 2022 14. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
10 - 12 Mart 2022 14. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Webcast Kongre ve Kurslar
16 Mart 2022 Canlı Yayın “Humoral Immun Yetersizliklere Yaklaşım” Kongre ve Kurslar
29 Mart 2022 Canlı Yayın "COVID19’da Tromboz ve Antikoagülan Tedavi" Kongre ve Kurslar
02 Nisan 2022 Türk Hematoloji Okulu 11- Kanama Bozuklukları Hematoloji Okulu
02 Nisan 2022 Türk Hematoloji Okulu 11- Kanama Bozuklukları Hematoloji Okulu
07 Nisan 2022 Canlı Yayın "Kronik Myelositer Lösemi’de Güncel Tedaviler" Kongre ve Kurslar
21 Mayıs 2022 Türk Hematoloji Okulu 12- Kronik Lenfositer Lösemi / Pediatride İmmuno-Hematolojik Hastalıklar Hematoloji Okulu
24 Mayıs 2022 Canlı Yayın "Primer ve sekonder immun yetersizliğe yaklaşım: Subkutan immunoglobulin deneyimleri" Kongre ve Kurslar
31 Mayıs 2022 Canlı Yayın "KML’de Birinci Basamak Tedavi Yönetimi" Kongre ve Kurslar
21 Haziran 2022 Canlı Yayın "Multipl Myelom’da Genetik Analizin Önemi" Kongre ve Kurslar
23 Haziran 2022 Canlı Yayın "Olgularla Edinsel Hemofili" Kongre ve Kurslar
28 Haziran 2022 Canlı Yayın "AML’de moleküler incelemeler ve klinik önemi" Kongre ve Kurslar
20 Temmuz 2022 Canlı Yayın "FLT3 mut+AML Hastalarında, FLT3 İnhibitörleri Tedavisinde Ne Durumdayız? Gelecekte Bizleri Neler Bekliyor?" Kongre ve Kurslar
13 Eylül 2022 Canlı Yayın "Hematoloji hastalarında dirençli G(-) enfeksiyon yönetimi" Kongre ve Kurslar
20 Eylül 2022 Canlı Yayın "FLT3 mut+AML Hastalarında, FLT3 İnhibitörleri Tedavisinde Ne Durumdayız? Gelecekte Bizleri Neler Bekliyor?" Kongre ve Kurslar
22 Eylül 2022 Canlı Yayın "KML'de Güncel Tedaviler" Kongre ve Kurslar
24 Eylül 2022 Türk Hematoloji Okulu 13- EHA-TSH Hematology Tutorial on Bone Marrow Failure Syndromes Hematoloji Okulu
27 Eylül 2022 Canlı Yayın "AML'de Güncel Tedaviler" Kongre ve Kurslar
1 - 2 Ekim 2022 Türk Hematoloji Okulu 14 Kalıtsal Hemolitik Anemiler Hematoloji Okulu
15 Ekim 2022 Türk Hematoloji Okulu 15 ISLH-TSH Virtual Education - Flow Cytometry Hematoloji Okulu
18 Ekim 2022 Canlı Yayın "Gaucher Tanısı Ne Zaman Düşünelim?" Kongre ve Kurslar
1 - 5 Kasım 2022 48. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
15 Kasım 2022 Canlı Yayın "Kronik İTP de Değişen Tedavi İhtiyaçları” Kongre ve Kurslar
24 Kasım 2022 Canlı Yayın "Gaucher Hastalığında Uzun Dönem Tedavi Yolculuğu" Kongre ve Kurslar
22 Aralık 2022 Canlı Yayın "Vakalar Eşliğinde Gaucher Hastalığında Takip Süreci ve Multidisipliner Yaklaşımın Önemi" Kongre ve Kurslar
2021 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
13 Ocak 2021 Canlı Yayın "Hematolojik Malignitelerde A’dan Z’ye Antifungal Yönetimi" Kongre ve Kurslar
27 Ocak 2021 Canlı Yayın "Hematoloji Hastalarında Güvenli Antifungal Kullanımı- Direnç ve İlaç-İlaç Etkileşimleri" Kongre ve Kurslar
10 Şubat 2021 Canlı Yayın "Nüks Refrakter Multipl Myelom'da Olgular Eşliğinde, Güncel Yaşam Deneyimleri" Kongre ve Kurslar
17 Şubat 2021 Canlı Yayın: "Kan Uygunluk Testlerinde Karşılaşılan Sorunlar" Kongre ve Kurslar
24 Şubat 2021 Canlı Yayın: "Multipl Myelom Tedavisinde IMIDler" Kongre ve Kurslar
06 Mart 2021 Türk Hematoloji Okulu 1- Tromboz-Trombofili Hematoloji Okulu
11 Mart 2021 Canlı Yayın "Çocuklarda COVID-19" Kongre ve Kurslar
17 Mart 2021 Canlı Yayın: "Gaucher hastalığı: Sık belirtilerin nadir sebepleri" Kongre ve Kurslar
24 Mart 2021 Canlı Yayın: "Relaps/Refrakter Multipl Miyelom Tedavisinde Optimum Kararlar" Kongre ve Kurslar
2 - 3 Nisan 2021 13. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
11 Nisan 2021 Türk Hematoloji Okulu 2- Laboratuvar Hematolojisi Kursu Hematoloji Okulu
13 Nisan 2021 Canlı Yayın "7’den 77’ye Gaucher Hastalığı Tedavisi" Kongre ve Kurslar
28 Nisan 2021 Canlı Yayın "Von Willebrand Hastalığı Tanıda Karşılaşılan Güçlükler" Kongre ve Kurslar
05 Mayıs 2021 Canlı Yayın "Von Willebrand Hastası Takibinde Genel Yaklaşım" Kongre ve Kurslar
09 Mayıs 2021 Türk Hematoloji Okulu 3- Ph Negatif Myeloproliferatif Neoplaziler (Tanı, Ayırıcı Tanı, Tedavi) Hematoloji Okulu
21 - 22 Mayıs 2021 8th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
26 Mayıs 2021 Canlı Yayın "Gaucher Hastalığına Eşlik Eden Klinik Durumlar" Kongre ve Kurslar
06 Haziran 2021 Türk Hematoloji Okulu 4- Akut Lösemiler Hematoloji Okulu
07 Haziran 2021 Canlı Yayın "Allojeneik Nakilde Kullanlan Hazırlık Rejimleri" Kongre ve Kurslar
23 Haziran 2021 Canlı Yayın "Olgular ile Hodgkin Lenfoma Tedavi Başarısı" Kongre ve Kurslar
25 - 26 Haziran 2021 Türk Hematoloji Okulu 5- EHA-TSH Hematology Tutorial on Immune Hematological Disorders Hematoloji Okulu
28 Haziran 2021 Canlı Yayın "Kronik Miyeloid Lösemi’de Olgular Eşliğinde Tedavi" Kongre ve Kurslar
30 Haziran 2021 Canlı Yayın "Hematolojik Malignitelerde Sekonder İmmün Yetmezlik" Kongre ve Kurslar
19 Eylül 2021 Türk Hematoloji Okulu 6- Akut Myeloblastik Lösemi Tedavisi Hematoloji Okulu
01 Ekim 2021 Canlı Yayın "Konsültasyonlar ile Gaucher: Multidisipliner Yaklaşım" Kongre ve Kurslar
23 Ekim 2021 Türk Hematoloji Okulu 7- Transfüzyon Tıbbı Hematoloji Okulu
4 - 7 Kasım 2021 47. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
25 Kasım 2021 Türk Demir Akademisi-2 Kongre ve Kurslar
25 Kasım 2021 Canlı Yayın "Türk Demir Akademisi" Kongre ve Kurslar
02 Aralık 2021 Canlı Yayın: "Faktör VIII Sadece Replasman Tedavisi İçin Midir?" Kongre ve Kurslar
21 Aralık 2021 Canlı Yayın "Olgularla Hematolopatoloji: Bölüm 1- Hodgkin Lenfoma" Kongre ve Kurslar
23 Aralık 2021 Canlı Yayın "PUP Hastalarında Profilaksi Yaklaşımı" Kongre ve Kurslar
28 Aralık 2021 Canlı Yayın "Olgularla Edinsel Hemofili" Kongre ve Kurslar
2020 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
5 - 7 Mart 2020 12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
03 Nisan 2020 Canlı Yayın "Covid-19 Pandemisinde Multipl Myelom Yönetimi" Kongre ve Kurslar
07 Nisan 2020 Canlı Yayın "COVID-19 Pandemisinde Lenfoma Yönetimi" Kongre ve Kurslar
08 Nisan 2020 Canlı Yayın "KİT Merkezlerinde Covid-19 Risk Azaltma Stratejileri" Kongre ve Kurslar
09 Nisan 2020 Canlı Yayın "COVID-19 Pandemisinde Akut Lösemi Yönetimi ve Transfüzyon Prensipleri" Kongre ve Kurslar
10 Nisan 2020 Canlı Yayın "Covid-19 Pandemisinde KLL ve KMPH Yönetimi" Kongre ve Kurslar
14 Nisan 2020 Canlı Yayın "COVID-19 Pandemisinde Selim Hastalıkların Yönetimi" Kongre ve Kurslar
16 Nisan 2020 Canlı Yayın "Covid 19 Pandemisinde Hematoloji Hastalarında Diğer Enfeksiyonların Yönetimi - Çalışan ve Hasta Güvenliği" Kongre ve Kurslar
17 Nisan 2020 Canlı Yayın "Covid 19 Pandemisinde Hemostaz ve Hemofili Hastalarının Yönetimi" Kongre ve Kurslar
07 Mayıs 2020 Canlı Yayın "COVID-19 Pandemisi ve Immun Yetmezlikler Yönetimi" Kongre ve Kurslar
15 Mayıs 2020 Canlı Yayın "COVID-19 Pandemisinde kronik kan transfüzyonu alan hastaların yönetimi" Kongre ve Kurslar
21 Mayıs 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Pandemisinde Akut Lösemi Tedavisi" Kongre ve Kurslar
04 Haziran 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Patogenezinde Immun Yanıt ve Yönetimi" Kongre ve Kurslar
09 Haziran 2020 Canlı Yayın "Foliküler Lenfoma Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar" Kongre ve Kurslar
15 Haziran 2020 Canlı Yayın "7'den 77'ye Gaucher Hastalığı: Klinik Vakalar ve Ayırıcı Tanı" Kongre ve Kurslar
17 Haziran 2020 Canlı Yayın "Edinsel TTP Tanısı ve Hasta Yonetimi" Kongre ve Kurslar
22 Haziran 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Pandemisinde MyelomYönetimi ve Oral Tedaviler" Kongre ve Kurslar
23 Haziran 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Pandemisinde Nadir Kanama Bozukluklarında Laboratuvar ve Ayırıcı Tanı" Kongre ve Kurslar
25 Haziran 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Pandemisinde KMPN'ler” Kongre ve Kurslar
30 Haziran 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Pandemisinde KML Komorbiditesi ve Tedavisi" Kongre ve Kurslar
06 Temmuz 2020 Canlı Yayın "COVID 19 Pandemisinde Demir Metabolizması ve Eksikliği" Kongre ve Kurslar
09 Temmuz 2020 Canlı Yayın "Değişen Dünyada Değişmeyen Profilaksi" Kongre ve Kurslar
13 Temmuz 2020 Canlı Yayın "KLL'de Güncel Tedaviler" Kongre ve Kurslar
20 Temmuz 2020 Canlı Yayın "Olgularla Myelom Tedavi Yönetimi" Kongre ve Kurslar
22 Temmuz 2020 Canlı Yayın “Olgularla KLL Tedavi Yönetimi” Kongre ve Kurslar
27 Temmuz 2020 Canlı Yayın "Hemofili B’nin Ayrışan Yüzü" Kongre ve Kurslar
19 Ağustos 2020 Canlı Yayın “COVID 19 Pandemi Sürecinde PNH Tanısı ve Yönetimi” Kongre ve Kurslar
21 Eylül 2020 Canlı Yayın “Konjenital Protein C Eksikliği” Kongre ve Kurslar
24 Eylül 2020 Canlı Yayın: "Aplastik Anemide Güncel Tedaviler" Kongre ve Kurslar
01 Ekim 2020 Canlı Yayın "Hematoloji uzmanları için Nadir olmayan semptomlar: Gaucher Hastalığı" Kongre ve Kurslar
06 Ekim 2020 Canlı Yayın “Hematolojik hastalıklarda İnvazif Fungal Enfeksiyon Yönetimi” Kongre ve Kurslar
07 Ekim 2020 Canlı Yayın: ‘Periferik T Hücreli Lenfoma ve Güncel Tedavi Seçenekleri’ Kongre ve Kurslar
9 - 10 Ekim 2020 Highlights of Past EHA (HOPE) EMEA 2020 Kongre ve Kurslar
13 Ekim 2020 Canlı Yayın "Dünya Tromboz Günü - Trombozda Konuşulması Gerekenler" Kongre ve Kurslar
28 - 31 Ekim 2020 46. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
17 Kasım 2020 Canlı Yayın "Secondary Immunodeficiency in Hematologic Malignancies: Practical considerations for diagnosis and management" Kongre ve Kurslar
19 Kasım 2020 Canlı Yayın "Multipl Myelom Tartışma Paneli" Kongre ve Kurslar
25 Kasım 2020 Canlı Yayın "A’dan Z’ye Talasemi İntermedya" Kongre ve Kurslar
26 Kasım 2020 Türk Demir Akademisi “Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi” Kongre ve Kurslar
01 Aralık 2020 Canlı Yayın "Hematolojide İmmünoloji" Kongre ve Kurslar
2019 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
06 Ocak 2019 Türk Hematoloji Okulu 9 - İyi Tıp Araştırması için E-PICOS ile İyi Biyoistatistik Uygulamaları Kongre ve Kurslar
06 Ocak 2019 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
1 - 2 Mart 2019 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
6 - 7 Nisan 2019 Türk Hematoloji Okulu 10 - EHA-THD Tutorial on Lymphomas Kongre ve Kurslar
3 - 4 Mayıs 2019 7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
07 Eylül 2019 THD Bölgesel Toplantısı Kongre ve Kurslar
30 Ekim - 2 Kasım 2019 45. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
21 Aralık 2019 THD Akademi Güncelleme Toplantısı Kongre ve Kurslar
26 Aralık 2019 Online Eğitim - Lösemi'de Ölçülebilir Kalıntı Hastalık Kongre ve Kurslar
2018 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
12 - 14 Ocak 2018 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
20 Ocak 2018 İlaç Endüstrisi Çalışanları için Hematoloji Eğitim Programı-10 Kongre ve Kurslar
16 - 18 Şubat 2018 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
1 - 3 Mart 2018 10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kongre ve Kurslar
16 - 18 Mart 2018 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
21 Nisan 2018 "Türk Kanbilim Akademisi Güncelleme ve Çalışma Toplantısı" Kongre ve Kurslar
27 - 29 Nisan 2018 Türk Hematoloji Okulu 8 - EHA-TSH Tutorial on Acute Leukemia Kongre ve Kurslar
02 Mayıs 2018 THD Hemoglobinopati Çalışma Grubu Toplantısı Kongre ve Kurslar
21 Haziran 2018 Adım Adım Myelodisplastik Sendrom - 3 Kongre ve Kurslar
21 Haziran 2018 Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel Alt Komite Aktivitesi Kongre ve Kurslar
31 Ekim - 4 Kasım 2018 44. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
22 Aralık 2018 AKUT LÖSEMİLERDE ÖLÇÜLEBİLİR KALINTI HASTALIK Kongre ve Kurslar
2017 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
7 - 8 Ocak 2017 Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Kongre ve Kurslar
14 Ocak 2017 Nadir Hematolojik Hastalıklar Haftasonu Kursları 2 Kongre ve Kurslar
14 Ocak 2017 Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel Alt Komite Aktivitesi Kongre ve Kurslar
21 Ocak 2017 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar için Hematoloji Eğitimi Programı-9 Kongre ve Kurslar
11 - 12 Şubat 2017 Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Kongre ve Kurslar
24 - 26 Şubat 2017 2. Selim Hematoloji Güncelleme Sempozyumu Kongre ve Kurslar
4 - 5 Mart 2017 Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Kongre ve Kurslar
01 Nisan 2017 THD Kemik İliği Yetersizliği BAK Haftasonu Kursu Kongre ve Kurslar
8 - 9 Nisan 2017 Türk Hematoloji Okulu 6 - EHA Hematology Tutorial on Laboratory Diagnosis Hematoloji Okulu
02 Mayıs 2017 Canlı Yayın: Hematolojik Hastalıklarda Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda Profilaksi Kongre ve Kurslar
11 - 13 Mayıs 2017 6th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
23 Mayıs 2017 Canlı Yayın: İnvaziv Fungal Enfeksiyonlarda Tartışma: Profilaksi’ye Karşı Ampirik Tedavi Kongre ve Kurslar
25 Mayıs 2017 KLL ve Foliküler Lenfomada Güncel Tedaviler Kongre ve Kurslar
26 - 27 Mayıs 2017 Türk Hematoloji Derneği Hemoglobinopati Çalışma Grubu Toplantısı Kongre ve Kurslar
16 - 17 Eylül 2017 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
11 Ekim 2017 Canlı Yayın: Güncel KLL Tedavisi Kongre ve Kurslar
14 - 15 Ekim 2017 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
18 Ekim 2017 Canlı Yayın: Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal Enfeksiyonda Oral İdame Tedavisi Kongre ve Kurslar
1 - 4 Kasım 2017 43. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
16 Kasım 2017 IFI Tedavisinde Zor Vakalar Kongre ve Kurslar
18 - 19 Kasım 2017 Türk Kan Bilim Akademisi Kongre ve Kurslar
02 Aralık 2017 Adım Adım Myelodisplastik Sendrom - 2 Kongre ve Kurslar
22 - 24 Aralık 2017 Türk Hematoloji Okulu 7 - ISH-TSH School of Hematology on Benign Hematological Disorders Hematoloji Okulu
2016 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
09 Ocak 2016 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı 8 Hematoloji Okulu
6 - 7 Şubat 2016 Türk Hematoloji Okulu 3 - Uygulamalı Aferez Kursu Hematoloji Okulu
3 - 5 Mart 2016 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Hematoloji Okulu
19 - 20 Mart 2016 Türk Hematoloji Okulu 4 - EHA-TSH Hematology Tutorial on Plasma Cell Disorders Hematoloji Okulu
3 - 4 Eylül 2016 Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Kongre ve Kurslar
8 - 9 Ekim 2016 Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Kongre ve Kurslar
19 - 22 Ekim 2016 42. Ulusal Hematoloji Kongresi ve 11. Balkan Hematoloji Günü Kongre ve Kurslar
5 - 6 Kasım 2016 Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Kongre ve Kurslar
12 Kasım 2016 Nadir Hematolojik Hastalıklar Haftasonu Kursları 1 Kongre ve Kurslar
18 Kasım 2016 THD Hematoloji Eğitim Çalıştayı Kongre ve Kurslar
17 - 18 Aralık 2016 Türk Hematoloji Okulu 5 - Hematolojik İmmünolojide Yeni İlaçlar ve Hedefe Yönelik Tedaviler Hematoloji Okulu
2015 Yılı Toplantıları
2014 Yılı Toplantıları
2013 Yılı Toplantıları
2012 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
14 Ocak 2012 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı-4 (İÇHEP 4) Kongre ve Kurslar
04 Şubat 2012 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
04 Şubat 2012 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 7 (HEKHEP 7) Kongre ve Kurslar
4 - 5 Şubat 2012 Türk Hematoloji Okulu-1 Hematolog Olacağım Hematoloji Okulu
25 Şubat 2012 Erişkin Hemofilide Profilaksi Çalıştayı Kongre ve Kurslar
07 Mart 2012 Hemostaz - Tromboz Bilimsel Alt Komitesi Toplantısı Kongre ve Kurslar
7 - 10 Mart 2012 7. Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Kongre ve Kurslar
7 - 8 Nisan 2012 Türk Hematoloji Okulu-2 Lenfoma ve Miyelom Hematoloji Okulu
07 Nisan 2012 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
07 Nisan 2012 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 8 (HEKHEP 8) Kongre ve Kurslar
4 - 5 Mayıs 2012 Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komitesi PCR Kursu Kongre ve Kurslar
26 - 27 Mayıs 2012 Türk Hematoloji Okulu 3 - Tanısal Hematoloji Hematoloji Okulu
26 Mayıs 2012 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 9 (HEKHEP 9) Kongre ve Kurslar
26 Mayıs 2012 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
15 Eylül 2012 Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar Bilimsel Alt Komitesi Bölgesel Eğitim Toplantısı Kongre ve Kurslar
31 Ekim - 3 Kasım 2012 38. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
2011 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
15 Ocak 2011 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı-3 (İÇHEP 3) Kongre ve Kurslar
5 - 6 Şubat 2011 Türk Hematoloji Okulu-10 Transfüzyon Tıbbı Hematoloji Okulu
3 - 4 Mart 2011 THD Bilimsel Alt Komite Toplantıları Kongre ve Kurslar
4 - 6 Mart 2011 Mezuniyet Sonrası Hematoloji Eğitimi – Selim Hematoloji’de Güncelleme Kongre ve Kurslar
25 - 27 Mart 2011 Selim Hematoloji Tanı ve Tedavi Uzlaşı Çalıştayı Kongre ve Kurslar
14 Nisan 2011 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 2 (HEKHEP 2) Kongre ve Kurslar
14 Nisan 2011 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
15 Nisan 2011 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
16 Nisan 2011 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
30 Nisan 2011 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 3 (HEKHEP 3) Kongre ve Kurslar
11 - 14 Mayıs 2011 3. International Congress of Leukemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
18 Haziran 2011 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 4 (HEKHEP 4) Kongre ve Kurslar
18 Haziran 2011 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
24 Haziran 2011 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
24 Haziran 2011 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 5 (HEKHEP 5) Kongre ve Kurslar
24 - 26 Haziran 2011 Türk Hematoloji Okulu-11 Uygulamalı Hemostaz Tromboz Laboratuvar Kursu 2 Hematoloji Okulu
9 - 11 Eylül 2011 Türk Hematoloji Okulu-12 Kök Hücre Kursu Hematoloji Okulu
10 Eylül 2011 Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı (HALKHEP) Kongre ve Kurslar
10 Eylül 2011 Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi 6 (HEKHEP 6) Kongre ve Kurslar
19 - 22 Ekim 2011 37. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
2010 Yılı Toplantıları
2009 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
16 - 17 Ocak 2009 İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı-1 (İÇHEP 1) Kongre ve Kurslar
21 Şubat 2009 Kök Hücre Naklinde Güncel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Toplantısı Kongre ve Kurslar
18 - 19 Nisan 2009 Türk Hematoloji Okulu-4 Kemik İliği Yetmezliği Hematoloji Okulu
20 - 24 Mayıs 2009 2nd International Congress of Leukaemia Lymphoma Myeloma Kongre ve Kurslar
27 - 28 Haziran 2009 Türk Hematoloji Okulu-5 Hematopoietik Kök Hücre Nakli Hematoloji Okulu
19 Eylül 2009 Moleküler Hematoloji Teorik ve Pratik Kursu 1 Hematoloji Okulu
25 - 27 Eylül 2009 Türk Hematoloji Okulu-6 EHA-ESH Tip III Etüd Çalışması Hematoloji Okulu
7 - 10 Ekim 2009 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
21 Kasım 2009 Moleküler Hematoloji Teorik ve Pratik Kursu 2 Hematoloji Okulu
2008 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
6 - 9 Mart 2008 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu v e Kök Hücre Tedavileri Kongersi ve 1. Kök Hücre Transplantasyonu Hemşireliği Kursu Kongre ve Kurslar
19 - 20 Nisan 2008 Türk Hematoloji Okulu-1 Hematolog Olacağım Hematoloji Okulu
28 - 29 Haziran 2008 Türk Hematoloji Okulu-2 Temel Hemostaz Tromboz Hematoloji Okulu
07 Ekim 2008 Ege Bölgesine Yönelik Mezuniyet Sonrası Hematoloji İlk Basamak Kursu Kongre ve Kurslar
8 - 12 Ekim 2008 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
6 - 9 Kasım 2008 Akım Sitometri Klinik Uygulamaları Kursu Kongre ve Kurslar
14 - 15 Kasım 2008 Türk Hematoloji Okulu3- Tanısal Hematoloji Hematoloji Okulu
2007 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
1 - 4 Mart 2007 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Kongre ve Kurslar
8 - 9 Eylül 2007 Temel Hemostaz Tromboz Kursu Kongre ve Kurslar
14 - 16 Eylül 2007 40th Biannual Congress of European Society of Pediatric Hematology and Immunology (ESPHI) Kongre ve Kurslar
16 - 19 Ekim 2007 33. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
16 - 18 Kasım 2007 Hematolojide Infeksiyon ve Destek Tedaviler Kursu Kongre ve Kurslar
2006 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
8 - 9 Nisan 2006 Akut Lösemide Uzlaşı Çalıştayı Kongre ve Kurslar
29 - 30 Nisan 2006 Kök Hücre THD Bilimsel AK Kursu Kongre ve Kurslar
13 - 14 Mayıs 2006 Klinisyen Patolog Ortak Ekstranodal Lenfoma Kursu Kongre ve Kurslar
24 - 25 Haziran 2006 Türk Hematoloji Derneği Miyelom Günleri 4 Kongre ve Kurslar
8 - 12 Kasım 2006 32. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
10 - 11 Kasım 2006 1st Balkan Hematology Days Kongre ve Kurslar
11 Kasım 2006 THD Moleküler Hematoloji Sitogenetik Bilimsel Alt Komitesi Kursu Kongre ve Kurslar
11 Kasım 2006 Moleküler Hematoloji, Klinik Hematoloji için Pratik Genetik Yaklaşım Kursu Kongre ve Kurslar
22 - 23 Aralık 2006 Hematoloji Pratiğinde Uygulamalı Kateterizasyon Kursu Kongre ve Kurslar
2005 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
12 - 13 Mart 2005 Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt Komitesi, Temel Moleküler Hematoloji Kursu Kongre ve Kurslar
28 Eylül - 2 Ekim 2005 XXXth World Congress of the International Society of Hematology Kongre ve Kurslar
2004 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
17 - 18 Ocak 2004 Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kursu Kongre ve Kurslar
6 - 7 Mart 2004 Klinisyen-Patolog Ortak Lenfoma Kursu Kongre ve Kurslar
23 - 28 Ekim 2004 31. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
2003 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
10 - 14 Ekim 2003 30. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar
2002 Yılı Toplantıları
Etkinlik Tarihi Etkinlik Adı Etkinlik Türü
1 - 5 Kasım 2002 29. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre ve Kurslar