Canlı Yayın "AML'de Güncel Tedaviler"

 AML'de Güncel Tedaviler

Oturum Başkanı:Dr. Sami Kartı

Konuşmacı: Dr. Olga Meltem Akay

Olgu Sunumları: Dr. Işık Kaygusuz