Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu 14 Kalıtsal Hemolitik Anemiler

Türk Hematoloji Okulu 14 Kalıtsal Hemolitik Anemiler
1-2 Ekim 2022 Antalya

Açılış

1 Ekim 2022
Saat

  Prof.Dr. Muhlis Cem Ar

Konular

1 Ekim 2022
Saat

Oturum Başkanı-Konuşmacı

Kalıtsal Hemolitik Anemilere Yaklaşım 09.30-10.00 Oturum Başkanı:   Prof. Dr. Şule Ünal Cangül
Konuşmacı: Doç. Dr. Yeşim Oymak
Ara 10 dkk
10.00-10.10
Ara

Hemoglobin Elektroforez Örnekleri Tartışma

10.10-10.40 Oturum Başkanı: Doç. Dr Yeşim Oymak
Konuşmacı: Prof . Dr. Şule Ünal Cangül
Ara 10 dkk
10.40-10.50
Ara
Talasemi İntermedya İzlem Ve Komplikasyonlar 10.50-11.20 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Volkan Karakuş
Konuşmacı: Doç. Dr Yeşim Oymak
Ara 10 dk
11.20-11.30
Ara
Talasemi Majör İzlem Ve Komplikasyonlar 11.30-12.00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Naci Tiftik
Konuşmacı: Doç. Dr. Funda Tayfun Küpesiz
Öğle Yemeği 12.00-13.30 Öğle Yemeği
Orak hücreli anemi izlem ve komplikasyonlar 13.30-14.00 Oturum Başkanı: Prof Dr. Serap Karaman
Konuşmacı: Prof. Dr. Naci Tiftik         
Ara 10 dk
14.00-14.10
Oturum Başkanı: Tüm Konuşmacı ve Oturum Başkanları
Demir Şelasyonu Tedavisi Başlanması Ve İzlemi 14.10-14.40 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya
Konuşmacı: Doç. Dr. Volkan Karakuş
Ara 10 dk
14.40-14.50
Ara
Olgu Tartışmaları 14.50-15.35 Oturum Başkanı: Tüm Konuşmacı ve Oturum Başkanları
Konular 2 Ekim 2022
Saat
Oturum Başkanı-Konuşmacı
Eritrosit Membran Bozuklukları 09.30-10.00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serap Karaman
Konuşmacı: Doç. Dr. Funda Tayfun Küpesiz
Ara 10 dk
10.00-10.10
Ara
Eritrosit Enzim Bozuklukları 10.10- 10.40 Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Şule Ünal Cangül
Konuşmacı:  Prof. Dr. Serap Karaman
Olgu Tartışmaları 10.40-11.25 Oturum Başkanı: Tüm Konuşmacı ve Oturum Başkanları