Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Okulu 12- Kronik Lenfositer Lösemi / Pediatride İmmuno-Hematolojik Hastalıklar

Mevcut COVID19 pandemisi nedeni ile dijital ortamda devam eden, Türk Hematoloji Okulu kurslarından onikincisi 21 Mayıs 2022 tarihinde "Kronik Lenfositer Lösemi / Pediatride İmmuno-Hematolojik Hastalıklar" konu başlığında 66 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Türk Hematoloji Okulu 12
Kronik Lenfositer Lösemi / Pediatride İmmuno-Hematolojik Hastalıklar

Erişkin

21 Mayıs 2022

Pediatri

Konu-Konuşmacı

Saat

Konu-Konuşmacı

Açılış

08.55-09.00

Açılış

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu
Kronik Lenfositer Lösemi (KLL) ve Küçük Lenfositik Lenfoma (SLL) Tanı ve Evreleme: Prof. Dr. Olga Meltem Akay

09:00-09:30
(+5 dk tartışma)

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Meryem Albayrak
Immun Trombositopeni: Prof. Dr. Hüseyin Gülen

Ara

09:35-09:45

Ara

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Olga Meltem Akay
KLL Prognostik Belirteçler ve Risk Sınıflaması: Doç. Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu

09:45-10:15
(+5 dk tartışma)

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Hüseyin Gülen
İmmun Hemolitik Anemiler: Doç. Dr. Dilek Gürlek Gökçebay

Ara

10:20-10:30

Ara

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Nilgün Sayınalp
KLL Tedavi Endikasyonları ve İzlemdeki Hastalar İçin Destek Tedavi Önerileri:  
Doç. Dr. Özgür Mehtap

10:30-11:00
(+5 dk tartışma)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şule Ünal Cangül
İmmün Sitopenilerle Seyredebilen İmmün Yetmezlikler: Doç. Dr. Özlem Tüfekçi

Ara

11:05-11:15

Ara

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özgür Mehtap
KLL Birinci Basamak Tedavi:
Prof. Dr. Nilgün Sayınalp

11:15-11:45
(+5 dk tartışma)

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Özlem Tüfekçi
İmmunglobin Uygulanan Hastalarda Dikkat Edilecek Durumlar: Prof. Dr. Meryem Albayrak

Ara

11:50-12:00

Ara

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Özgür Mehtap
KLL Relaps Refrakter Hastalarda Tedavi: Prof. Dr. Fatih Demirkan

12:00-12:30
(+5 dk tartışma)

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Dilek Gürlek Gökçebay
Lenfopenik Hastaya Yaklaşım: Doç. Dr. Neslihan Karakurt

Olgu Tartışmaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatih Demirkan

12:35-13:05

Olgu Tartışmaları
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Şule Ünal Cangül