Türk Hematoloji Okulu 1- Tromboz-Trombofili

TROMBOZ-TROMBOFİLİ
6 MART 2021

Erişkin

   Saat

Çocuk

 1. Venöz tromboembolizm epidemiyoloji, patofizyoloji ve tanı – (DVT PE, Atipik bölge trombüsleri): Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir

09.00-09.30
+10 dk soru-cevap

1. Venöz tromboembolizm epidemiyoloji, patofizyoloji ve tanı – (DVT PE, Atipik bölge trombüsleri): Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir

 1. VTE ile başvuran hastada istenecek etyolojik tetkikler (kalıtsal ve edinsel trombofili (gebelik hariç) ): Prof. Dr. Cengiz Beyan

09.40-10.10
+10 dk soru-cevap

VTE ile başvuran hastada istenecek etyolojik tetkikler; (kalıtsal trombofili, edinsel trombofili (kateter trombozları da burada ): Prof. Dr. Hale Ören

 

15 dk ara

 

 1. VTE’de Antikoagülan tedavi (endikasyonları, ilaç seçimi  ve süre):
  Prof. Dr. M. Cem Ar

10.35-11.05
+10 dk soru-cevap

VTE’de Antikoagülan tedavi (endikasyonları, ilaç seçimi  ve süre)
Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar

 1. Antikoagülanlara bağlı komplikasyonlar ve yönetimi (Heparin, LMWH, HİTT,vitamin K antogonistleri, direk antikoagulanlar):
  Prof. Dr. Yahya Büyükaşık

11.15-11.45
+10dk soru-cevap

Antikoagülanlara bağlı komplikasyonlar ve yönetimi: Prof. Dr. Gül Nihal Özdemir

 

15 dk ara

 

 1. VTE profilaksisi (medikal): 
  Doç. Dr. Elif Gülsüm Ümit

12.10-12.40
+10 dk soru-cevap

VTE profilaksisi (medikal)
Doç. Dr. Burcu Belen

 

10 dk ara

 

 1. Arteriyal TE (Patofizyoloji, tanı, etyolojik testler ve tedavi)
  Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya

12.50-13.20
+10 dk soru-cevap

Arteriyal TE (Patofizyoloji, tanı, etyolojik testler ve tedavi) (Pediatrik SVO dahil) Prof. Dr. Talia İleri

 1. Gençlerle Olgu Tartışması

13:30-14:30