Hemostaz ve Ankaferd: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Bilim Konferansı