13. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Başarıyla Tamamlandı

05.04.2021

Ülkemizde düzenli olarak gerçekleştirilen en büyük organizasyon olmanın yanında,  yurtdışındaki benzerleri arasında da en önemli birkaç toplantıdan biri olma özelliğine sahip " 13. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi” tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle 2-3 Nisan 2021 tarihlerinde sanal ortamda başarıyla gerçekleştirildi.

Giderek artan kemik iliği transplantasyon merkezi ve nakil sayısı yanında bu alanda katlanarak çoğalan bilgi birikimi ve araştırmalar kongrenin önemini daha da artırmaktadır. Kongre bilimsel programı bu yıl da son derece zengin bir içeriğe sahip olup, iki gün boyunca alanlarında uzman ulusal ve uluslararası konuşmacılar kongrede yer aldı.

Bilimsel programda, erişkin ve pediatride kök hücre nakli konuları her yönüyle tartışılıp çok değerli bilim insanları tarafından güncel veriler sunuldu. On iki bilimsel oturum, altı uydu sempozyumu ve dört farklı kursun yer aldığı kongrede, 63 sözlü sunumu yapıldı. Kongrede 60 oturum başkanı ve 94 konuşmacı görev aldı. Kongremizi 847 katılımcı izledi.

Kongrenin ilk günü “Tartışmalı Konular ve Zor Olgular Kursu” ile başladı. Birbirinden değerli konuşmacı ve oturum başkanları ile bilimsel programda transplantasyon ayrıntılı olarak incelendi ve güncel gelişmelerle birlikte sorunlar tartışılarak çözüm yolları arandı. Bu sene ilk kez düzenlenen Kök Hücre Donörü Araştırmaları (DART) Kursu da yoğun ilgi gördü.

Mevcut pandemi koşulları dikkate alınarak hazırlanan “Sağlık Otoritesi Paneli”, “COVID Süresince Kök Hücre Nakli Uygulamalarında Neler Değişti?” başlığıyla TC. SB. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Hizmetleri Daire Başkanlığı,  TC. SGK İstanbul ve Ankara Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinden temsilcilerin katılımıyla yüksek sayıda  izleyici tarafından ilgiyle takip edildi.
Kemik iliği nakil ünitelerinin başarısında hekimlerin yanında hemşire ve diğer çalışanların eğitimi de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda bu sene “7. Transplantasyon Koordinatörleri Kursu” ve “13. Kemik İliği Transplantasyon ve Aferez Hemşirelik Eğitim Programı” düzenlendi. Türk Hematoloji Derneği, kursların hedefine ulaşması ve yurt çapında katılım sağlanabilmesi amacıyla ilgili kurslara katılmak isteyen kemik iliği nakil merkezlerinde görevli hemşire ve koordinatörlerin kongreye katılımına destek verdi.

Kongre platformunda bulunan dernek standımızda basılı yayınlarımıza ve kongre bildiri kitabımına indirme merkezi üzerinden erişim sağlandı.

Kongrede sunulan çalımalar içerisinden 4 Nisan 2021 Pazar Günü yapılan ödül jürisi toplantısında seçilen aşağıdaki çalışmalar ödül almaya hak kazandı;

Ödüller;
Birincilik Ödülü
Dr. Akif Yeşilipek
SS-30 TALASEMİLİ HASTALARDA NAKİL SONRASI GENEL, TALASEMİSİZ, TALASEMİ-GVHD OLMAKSIZIN YAŞAM ORANLARI VE BU ORANLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, TÜRKİYE SONUÇLARI
TPHD Pediatrik Kök Hücre Nakli Alt Grubu

İkincilik Ödülü
Dr. Eylül Turasan
SS-46 FARE-İNSAN XENOGRAFT HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ MODELİNDE VPA VE/VEYA NAM İLE EKSPANDE EDİLMİŞ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRELERİN ENGRAFMAN KİNETİKLERİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kordon Kanı Bankası

Üçüncülük Ödülü
Dr. Volkan Hazar
SS-54 AKUT LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA ALLOJENİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI İZOLE KEMİK İLİĞİ DIŞI RELAPSLARIN, RİSK FAKTÖRLERİ VE KİNETİĞİ
TPHD KİT alt grubu adına

Kongremizden Fotoğraflar

Ödül Jürisi