Kan Transfüzyonundaki Uygulamaların Değerlendirilmesi Anketi

16.07.2021

Türk Hematoloji Derneği'nin Değerli Üyeleri,

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı’ndan gelen ‘Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım’ başlıklı proje kapsamında, hasta kan yönetimi ile ilgili çalışmalara veri oluşturmak amacıyla hazırlanan “Kan Transfüzyonundaki Uygulamaların Değerlendirilmesi Anketi” aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır. İlgili anketin 20 Ağustos 2021 tarihine kadar doldurulmasını arzu eder, katkınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu

Kan Transfüzyonundaki Uygulamaların Değerlendirilmesi Anketi’ne aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz:

Anket Bağlantısı:
https://hastakanyonetimi.saglik.gov.tr/hky-anket/

PIN Kodu: 1049