Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi Ustalık Sınıfları İçin Başvurular Başlıyor!

02.09.2021

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Kan Bilimi alanında farklı konularda genç uzmanlara eğitim vererek Kan Biliminin geleceğini yapılandırmak üzere başlattığımız "THD Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi” yeni dönemi Ekim ayında başlıyor. Yan dal eğitimini tamamlamış yeni hematoloji uzmanlarının, Akut LösemilerHemoglobinopatiler,  Kronik Myelositer Lösemi ve Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler konularında altı ay boyunca düzenli aralıklarla eğitim alarak bilgi dağarcıklarının zenginleştirilmesi, derneğimiz ve ülkemizi yurt içi ve dışında temsil edebilecek düzeye getirilmesi ve çok merkezli klinik çalışmaları gerçekleştirebilecek araştırıcı/eğitici olarak yetişmesi bu projenin ana amacını oluşturmaktadır. Proje için ayrıntılar http://www.thd.org.tr/akademi sayfasında yer almaktadır.

Açılacak üç akademiden sadece birine başvuru yapılabilinir. Akademiye katılmak isteyen adayların https://www.thd.org.tr/akademi?menu=245 sayfasında yer alan başvuru formu ve istenilen ek belgelerin imzalı hallerinin 15 Eylül 2021 tarihine kadar elektronik olarak thdofis@thd.org.tr adresine gönderilmesini önemle rica ederiz. Kayıtlar başvuru sırasına göre alınacak olup üyelerimizin bilgilerine saygıyla duyururuz.

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu