THD Bilimsel Alt Komite Seçimleri

14.09.2021

Türk Hematoloji Derneği'nin Değerli Üyeleri,


47. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde aşağıda yer alan bilimsel alt komitelerimiz için başkanlık seçimi yapılacaktır. Bu alt komitelerden birine başkan adayı olmak isteyen üyelerimizin 1 Ekim 2021 tarihine kadar özgeçmişleri ve projeleri ile birlikte derneğimize resmi başvuru yapmaları gerekmektedir. Yönergede belirtildiği üzere her alt komiteye bir başkan seçilecektir. Alt komite başkanlık süresi 4 yıldır. Konuyla ilgili güncel yönerge THD web sayfasında (https://www.thd.org.tr/thdData/userfiles/file/BAK_YONERGES%C4%B0.pdf) yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine saygı ile sunarız.

Başkanlık Seçimi Yapılacak Bilimsel Alt Komiteler:

1.      Akut Lösemiler Bilimsel Alt Komitesi

2.      İmmünohematoloji Bilimsel Alt Komitesi

3.      Kronik Myelositer Lösemi ve Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Bilimsel Alt Komitesi

4.      Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel Alt Komitesi

 

5.      Transfüzyon Tıbbı, Kan Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel Alt Komitesi 

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu