Highlights of Past EHA (HOPE) MENA Başarı ile Tamamlandı

16.09.2021

Derneğimizin bilimsel ortağı olduğu Highlights of Past EHA (HOPE) Middle East & North Africa (MENA) 2021 Toplantısı 24-25 Eylül 2021 tarihlerinde sanal olarak düzenlendi. Toplantının başarısında emeği geçen konuşmacı, oturum başkanı ve katılımcı tüm üyelerimize çok teşekkür ediyoruz.