Merhaba,
Label

THD BİLİMSEL ALT KOMİTE TOPLANTILARI

08.10.2021

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Bu sene bilimsel alt komite toplantılarımız 12-22 Ekim 2021 tarihleri arasında zoom üzerinden yapılacaktır.

Toplantı yapacak komitelerimizin toplantı tarih ve saati aşağıda bulunmaktadır. Toplantıya verilen kayıt bağlantısı üzerinden girilebilecektir. Alt komite toplantılarına değerli katılımınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu

THD BİLİMSEL ALT KOMİTE TOPLANTILARI
 
12 Ekim 2021, Salı 20:00 Hemostaz-Tromboz Bilimsel Alt Komite Toplantısı
Toplantı Zoom Linki: https://serenaslive.zoom.us/j/82971126630 
12 Ekim 2021, Salı 21:00 Kronik Myelositer Lösemi ve Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Bilimsel Alt Komite Toplantısı
Toplantı Zoom Linki: https://serenaslive.zoom.us/j/84922482776 
13 Ekim 2021, Çarşamba 20:00 Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel Alt Komite Toplantısı
Toplantı Zoom Linki: https://serenaslive.zoom.us/j/89759240847 
GÜNDEM:
1- Castleman hastalığı veri tabanı proje sonuçlarının sunumu ve tartışılması
2- Sistemik mastositoz veri tabanı proje sonuçalrının sunumu  ve tartışılması
3- Edinsel Trombotik trombositopenik purpura kayıt çalışması ve  protokülün görüşülmesi
4- Dilek ve temenniler
 
14 Ekim 2021, Perşembe 20:00 Hematopatoloji Bilimsel Alt Komite Toplantısı
Toplantı Zoom Linki: https://serenaslive.zoom.us/j/84909051668 
 
18 Ekim 2021, Pazartesi 20:00 Hemofili Bilimsel Alt Komite Toplantısı
Toplantı Zoom Linki: https://serenaslive.zoom.us/j/87279137885 
GÜNDEM:
1. Açılış: Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Dr. Ayşegül Ünüvar, Dr. G. Hayri Özsan/THD Yönetim Kurulu Üyesi
2. 2019-2021 Faaliyet raporunun özetlenmesi
3. 2021-2023 dönemi için öngörülen aktivitelerin planlanması
  1. Von Willebrand Hastalığı kılavuzunun hazırlanması ve görevlendirmeler
  2. Hemofili Ustalık Sınıfı tarafından hazırlanacak Hematolog-Hemofili kitabı hazırlıkları ve görevlendirmeler
  3. Doğumdan Ölüme Hemofili İzlemi: 6-8 bölümlük senaryo yazma, görsel ağırlıklı kitapçık hazırlama ve kısa film oluşturma projesi ve görevlendirmeler
  4. Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitiminde Hemofilinin Yeri: Hemofiliye odaklı eğitim programı yapılandırılması
4. Dilek ve Öneriler
 
19 Ekim 2021, Salı 20:00 Multipl Myelom Bilimsel Alt Komite Toplantısı
Toplantı Zoom Linki: https://serenaslive.zoom.us/j/81716149011 
 
20 Ekim 2021, Çarşamba 18:00 Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komite Toplantısı
Toplantı Zoom Linki: https://serenaslive.zoom.us/j/84786346205 
GÜNDEM: Hematolojik Kanserlerde Genetik Danışma Endikasyonları, Aile Öyküsü Alma, Aile Ağacı Çizme
 
ERTELENDİ   Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel Alt Komite Toplantısı
Toplantı Zoom Linki: https://serenaslive.zoom.us/j/85046239621 
GÜNDEM: Miyelodisplastik/miyeloproliferatif neoplaziler tanı ve tedavi kılavuzunun gözden geçirilmesi ve devam etmekte olan çok merkezli iki çalışmamızın takip verilerinin paylaşılması
 
21 Ekim 2021, Perşembe 18:00 Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel Alt Komite Toplantısı
Toplantı Zoom Linki: https://serenaslive.zoom.us/j/86516427223 
21 Ekim 2021, Perşembe 20:00 Akut Lösemiler Bilimsel Alt Komite Toplantısı
Toplantı Zoom Linki: https://serenaslive.zoom.us/j/88582957454 
GÜNDEM: AML veri tabanı ile ilgili iki projenin tartışılması
a.    Akut Myeloid Lösemi Hasta Kayıt Çalışması
Prospektif Ulusal Çok Merkezli Çalışma
b.    Akut Myeloid Lösemi Hasta Kayıt Çalışması
Retrospektif Ulusal Çok Merkezli Çalışma
 
22 Ekim 2021, Cuma 20:00 Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel Alt Komite Toplantısı
Toplantı Zoom Linki: https://serenaslive.zoom.us/j/86583283484