Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Derneği Olağan Genel Kurulu Yapıldı

08.11.2021

Türk Hematoloji Derneği (THD) Olağan Genel Kurulu Toplantısı 24 Eylül 2021 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için, 7 Kasım 2021 tarihinde saat 09.00’da Antalya Susesi Otel’de 86 dernek üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kıdemli üyelerimize derneğimize yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür plaketi verildi. 

Divan Başkanlığı’na Dernek Başkanımız Sayın Dr. Güner Hayri Özsan’ın önerisi ile Sayın Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Divan yazmanlıklarına Sayın Dr. Ali İhsan Gemici ve Sayın Dr. İbrahim Eker’in seçilmesinden sonra Genel Kurul, toplantı yeter sayısının açıklanması ile başladı.

THD Genel Sekreteri Sayın Dr. Muhlis Cem Ar, 2019-2021 döneminde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu faaliyetlerini, Sayman Üye Sayın Dr. Reyhan Küçükkaya mali raporu ve Denetleme Kurulu Üyeleri adına Sayın Dr. Ahmet Muzaffer Demir Denetleme Kurulu raporunu Genel Kurul’a aktardı. Raporların aktarılması sonrası yapılan oylamada yönetim kurulu oy birliği ile aklandı. 

Yeni üyelik başvuruları hakkındaki yönetim kurulu kararları, Genel Kurul’un onayına sunuldu ve sunulan yeni üyelerin asil üyeliğe geçişleri oy birliği ile kabul edildi. Yıllık üyelik aidat bedeli 50 TL’ye yükseltildi. 

Genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve tüm kurulların yedek üyeleri olarak görev alacak üyelerin seçim yöntemi tüzüğümüzün 10, 13 ve 14. maddelerine uygun olarak yapıldı. Seçim sonucuna göre 2021-2023 dönemi yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır. 

2021-2023 THD YÖNETİM KURULU 

Başkan: Dr. Muhlis Cem Ar 

II. Başkan: Dr. Şule Ünal Cangül 

Genel Sekreter: Dr. Reyhan Küçükkaya

Araştırma Sekreteri: Dr. Neslihan Andıç

Sayman: Dr. Fatih Demirkan

1. Üye: Dr. Leylagül Kaynar

2. Üye: Dr. Özgür Mehtap

 

1. Yedek Üye: Dr. Nilgün Sayınalp

2. Yedek Üye: Dr. Selami Koçak Toprak

3. Yedek Üye: Dr. Ahmet Emre Eşkazan

4. Yedek Üye: Dr. Ömür Gökmen Sevindik 

5. Yedek Üye: Dr. Fatma Burcu Belen

 

DENETLEME KURULU

Dr. G. Hayri Özsan

Dr. Tülin Tiraje Celkan

Dr. Meltem Kurt Yüksel

Yedek Üyeler: 

1.Yedek Üye: Dr. Mustafa N. Yenerel

2. Yedek Üye: Dr. Mehmet Sönmez

3. Yedek Üye: Dr. Elif Gülsüm Ümit

 

DİSİPLİN KURULU

Dr. Muzaffer Demir

Dr. Hale Ören

Dr. Fahir Özkalemkaş

Yedek Üyeler: 

1. Yedek Üye: Dr. Vahap Aslan

2. Yedek Üye: Dr. Canan Albayrak

3. Yedek Üye: Dr. Şule Mine Bakanay Öztürk

 

Seçimden sonra Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. M. Cem Ar teşekkür konuşmasını yaptı.