Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Derneği Lenfoma Konseyleri Başlıyor

19.11.2021

 

Türk Hematoloji Derneği Lenfoma Konseyleri Başlıyor:

TANIDAN TEDAVİYE OLGULARI TARTIŞIYORUZ!

Değerli katılımcılar,

Türk Hematoloji Derneği tarafından Hematopatoloji ve Lenfoma Bilimsel Alt Komiteleri  ortak yürütücülüğünde “TANIDAN TEDAVİYE OLGULARI TARTIŞIYORUZ” ismiyle patolog, klinisyen ve radyologların katılacağı “Lenfoma Konseyi” tadında yeni bir uzaktan eğitim programı düzenlenecektir.

Eğitim programının amacı günlük pratikte karşımıza çıkan zor olguları ilgili branşların katılımı ile tartışmak, tartışırken öğrenmek ve hematoloji alanında disiplinler arası bir ağ oluşturarak  gelecek işbirlikleri ve ortak çalışmalara zemin hazırlamaktır.

Bu program tanı ve tedavide güçlükler yaşadığımız olguların klinik bilgi, patolojik preparatları ve radyolojik görüntülerinin yükleneceği bir eğitim platformu üzerinden yürütülecektir. Katılımcılardan öncelikle eğitim platformuna kayıt olmaları talep edilecektir. Kayıt sırasında oluşturulan şifre üzerinden platforma yüklenen hasta verilerine ulaşmak ve olgu tartışmalarını izlemek mümkün olacaktır.

Eğitim toplantılarının sağlıklı yürütülebilmesi ve özellikle bilimsel tartışmaların amacına ulaşabilmesi için olgulara ait veriler toplantı gününden belli bir süre önce sisteme yüklenerek kayıtlı katılımcıların bu veriler üzerinden hastaları araştırıp hazırlanmaları sağlanacaktır. Toplantı günü ise olguların klinik, bulguları, patoloji preparatları varsa moleküler ve radyolojik bulguları olguların sahibi olan patolog ve/veya klinisyen hekimler ile bir grup deneyimli hematolog ve patologdan oluşan “AKTİF TARTIŞMA GRUBUNDA” tartışılacaktır. Diğer tüm katılımcılar katkı ve sorularını “Sohbet Ekranından” gerçek zamanlı tartışma grubuna iletebileceklerdir. Toplantıların süresi 1.5 saat olarak belirlenmiştir. İlki 21 Aralık 2021 tarihinde saat 20:00-21:30 arasında olmak üzere Haziran 2022’ye kadar toplam 4 eğitim olması planlanmaktadır.

Eğitimi yeniden izlemek isteyenler için toplantı kayıtları ve diğer tüm eğitim materyaline erişim her toplantıdan sonra  1 hafta daha kayıtlı katılımcıların kullanımına açık kalacaktır. Bu süre sonunda bir sonraki toplantının olgularına ait veriler sisteme yüklenecektir.

Türk Hematoloji Derneği tarafından seriler halinde düzenlenecek bu eğitim programından ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Etkinliğin düzeni gereği ön kayıt ile katılımcı sayısının belirlenecektir. Bu amaçla tarih ve tartışılacak konu başlıklarını aşağıda verilen web sayfamız linkinde bulacağınız toplantılardan katılmak istediklerinizi elektronik ön kayıt formunu doldurarak bize iletmeniz gerekmektedir. Bu işlem aynı zamanda tarafınıza şifre gönderilmesini sağlayacaktır.

Toplantı ve olgu veri gönderme tarihleri ile diğer bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız web sitemizdeki ilgili sekmeden ulaşabilirsiniz. Ayrıca şifre işlemleri, platform kullanımına dair bilgiler ve toplantılarla ilgili tüm duyurular kayıt sırasında verdiğiniz elektronik posta adresinize gönderilecektir.

Hepinizi bu keyifli eğitimin bir parçası olmaya davet ediyoruz!

Türk Hematoloji Derneği

Kayıt olmak için lütfen tıklayınız.