Merhaba,
Label

Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu Oluşturulması Çalışmalarına Başlandı

16.02.2022

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Hatırlayacağınız gibi 7 Kasım 2021 tarihlinde yapılan olağan THD Genel Kurulu’nda, Hematoloji alanında bireysel ve kurumsal akreditasyon/yeterlik ile ilgili çalışmalara hız verilmesi görüşülmüş ve bu konuda yeni seçilen THD Yönetim Kurulu’na yetki verilmişti.

Yapılan ön çalışmalar sonrasında 23 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında süreci planlamak ve yönetmek üzere Dr. Ahmet Muzaffer Demir başkanlığında, Dr. Meliha Nalçacı, Dr. Özcan Bör, Dr. Meltem Aylı, Dr. Nilgün Sayınalp, Dr. Leylagül Kaynar ve Dr. Funda Tayfun Küpesiz’den oluşan bir “Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu (HEM-TUYEK)” kurulmasına karar verilmiştir. 

Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonunun amacı; Hematoloji uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirlemek; yeterlik ölçme-değerlendirme yöntemleri aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapmak; uzmanlık eğitimi veren birimler için standartlar ve kılavuzlar oluşturmak; eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendirmek ve akreditasyonunu sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu, THD Yönetim Kurulu ve süreç danışmanlarımız Dr. Orhan Odabaşı ve Dr. Levent Altıntaş’ın dahil olduğu bir dizi  toplantı sonucunda Yeterlik Komisyonu Yönerge Taslağı ve Çalışma Takvimi oluşturulmuştur. 

Ayrıca, THD Yönetim Kurulu tarafından HEM-TUYEK’nin bilimsel ve yönetimsel faaliyetlerine katkı sağlayacak bir Eğitim Meclisi oluşturulmasına karar verilmiştir. Tanım olarak, Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ile Eğitim-Araştırma Hastanelerinde akademik unvanla (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) Hematoloji alanında görev yapan ve/veya Ulusal Hematoloji Yeterlik Sınavına girerek Yeterlilik Belgesi almış THD üyeleri Eğitim Meclisinin doğal üyeleri olarak kabul edilmiştir.

Gelinen noktada süreci aktarmak, Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu Yönergesi ve Çalışma Takvimini tartışmaya açarak son halini vermek amacıyla 7 Mart 2022 Pazartesi akşamı 19:30-21:30 saatleri arasında Eğitim Meclisinde yer alan üyelerimizin katılacağı “Hematoloji Alanında Uzmanlık Eğitiminin Niteliğini Yükseltme” konulu bir çevrimiçi toplantı düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Siz değerli üyelerimizin katılımı ile güçlenecek bu projenin Türkiye’de Hematoloji Uzmanlık Eğitiminin gelişmesi ve standardizasyonuna önemli katkı sağlayacağı inancındayız. 

Saygılarımızla,

THD Yönetim Kurulu

Toplantı linki : https://serenaslive.zoom.us/j/82764100691